Welke God is terug?

Je hoort zeggen dat God weer terug is in Nederland. Dat zijn comeback bijvoorbeeld te zien is in veel media-aandacht voor het christelijke geloof. Laatst werd in een seculiere krant serieus werk gemaakt van de bespreking van een aantal christelijke theologische boeken (NRC Handelsblad 20 december). Boven dat artikel werd God zo aangesproken: ‘U blijft u nog even? Gezellig’. Je mag weer geloven in God. Zelfs in Continue reading

Edward Snowden profeteert over Jezus’ komst

Bij nogal wat mensen leeft de idee dat christelijk geloof een zaak van het verleden is. Kerst zou dat bevestigen, want dan vieren we Jezus’ geboorte die zo’n 2000 jaar geleden plaatsvond. Nieuw atheïsme vertolkt een levensvisie dat we nu toch eindelijk definitief afscheid moeten nemen van God. Maar wie goed Kerst viert ziet juist Continue reading