Wist het ND meer inzake misbruikaffaire? Onafhankelijk onderzoek

Onderstaande brief stuurde ik vorige week donderdag naar de redactie van het Nederlands Dagblad. Aanleiding: de berichtgeving, het commentaar en de verantwoording daarvan in de krant over een vreselijke misbruikaffaire.

Geachte redactie 
In en naar aanleiding van uw berichtgevingen, commentaar en verantwoording daarvan inzake de vreselijke misbruikaffaire in A’foort-Oost/Hoevelaken lees ik dat gesteld wordt (Korterink) dat het ND meer moet hebben geweten. Een ernstige beschuldiging richting een krant en de journalistiek. Die beschuldiging moet dan ook weersproken worden en dat gebeurt. Toch heb ik daarover een vraag. Zou het niet goed zijn dat een onafhankelijk iemand dit uitzoekt, juist omdat blijkt dat deze affaire op diverse punten dichtbij de krant komt? Ik vraag dit niet als criticus maar als betrokken abonnee, zeg maar als vriend en ook als liefhebber van journalistiek. Degenen die, zoals u schrijft, kritiek hebben op het ND vanwege zogenaamd gebrek aan mededogen richting de dader, wijst u terecht de deur. Ik denk echter dat een generatie lezers die meer in deze tijd staat – waaronder een jongere(re) generatie op wie u zich nadrukkelijk richt – zich niet bekommert om dat zogenaamde mededogen. Bij hen zullen eerder bellen gaan rinkelen bij het bericht van ‘buitenstaanders’ die deze zaak zien als één stinkend geheel. En los van die ‘buitenstaander’ gebeurt hetzelfde. Hoe leest de buitenstaander (Korterink) en degenen die hem lezen) en deze generatie uw weerspreking van deze beschuldiging? Of deze lezers moeite doen om hier werk van te maken (te mailen, brief te sturen) is zeer de vraag; dat past niet in deze tijd want dat is wrs. teveel moeite. Wie weet hebben zij hun conclusies al (eerder) getrokken. Ondertussen kan het kwaad en het doofpotten daarvan doorwerken in aantijgingen, bijbehorende geruchten en eigen oordelen. Zo werkt het kwaad nu eenmaal naar z’n aard; alleen bij face-to-face confrontatie en verwijdering met wortel en tak wijkt het en wint het rechte, goede leven.

Deze gedachte en bijbehorende vraag kwam bij me op en ik wil u die niet onthouden.

Hoogachtend

—–

Omdat ik in no time antwoord kreeg met de strekking ‘bedankt, máár…’ zet ik de brief op mijn blog. De journalistieke openheid van het ND hierin is terecht en goed. En terecht zijn de opmerkingen dat het meer dan merkwaardig als je je daarin moet verdedigen. Maar als je zelf zo open bent terwijl het zo dicht bij jezelf komt – tot op het persoonlijke – is het even merkwaardig dat je daarin zelf niet even open bent. Dan dringt zich de vraag op of je er wel zo over kunt berichten als gebeurd is, vanuit het oogpunt van journalistieke afhankelijkheid en – vind ik – ook vanuit christelijk perspectief.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.