Het is tijd. Tijd om in alles de koning te volgen. Preek 1 Korintiërs 7:31b. Afsluiting 2 van gemeenteproject Beloved.

Afgelopen weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de tweede afronding daarvan. Paulus spreekt over Gods nieuwe tijd in Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een onverwachte wending.
Vorige week zijn we begonnen met het afronden van het gemeenteproject Beloved. Met Psalm 148 hebben we de HEER lof en eer gebracht. Wat is Hij goed. Wat geeft de Geest veel. Dank voor alle gaven in Jezus’ gemeente.

Vandaag de tweede afronding. We gaan nog een keer luisteren naar 1 Korintiërs 7. Dat deden we eerder toen ging het over seksualiteit, getrouwd- en singlezijn ging.[i] Het refrein van dat hoofdstuk is: je bent van de A/ander. Je bent van Jezus. Met je lichaam. Je seksualiteit. Je ziel. Je bent van elkaar. Volg Jezus en leef met elkaar – wat je situatie ook is.

Kloppend hart.
Vandaag luisteren we iets beter. Dat wil zeggen: Paulus geeft die aanwijzingen over seksualiteit, liefde en trouw vanwege een bepaalde reden. In vers 29 verduidelijkt hij zichzelf. ‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is….’ Zie je? Er zit een bedoeling achter zijn aanwijzingen. Het christelijk geloof is geen systeem. Zo van: ga niet naar de (digitale) hoer, wees elkaar trouw, niet scheiden. Enzovoort. Was het geloof een systeem dan kun je alles afvinken (braaf of niet). Maar nee. De aanwijzingen en voorschriften komen voort uit een hart. Een kloppend hart. Het hart van Jezus. Doorheen het evangelie, ook dat van 1 Korintiërs 7, zie en hoor je de Heer. Luister zo naar dit evangelie. Paulus zegt:

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is.
(1 Korintiërs 7:29-31a).

Hé. We hadden het toch over relaties? Waarom begint Paulus ook over verdriet en vreugde? Het ging toch over LHBT+’ers en de kerk? Waarom begint Paulus ineens over bezit; je auto, je Xbox, je huis en je inkomen? Vanwaar deze onverwachte wending? Is Paulus in de war?

Jezus is Heer.
Nee. Paulus volgt Jezus. Jezus is Heer. Heer van heel je leven. Heer over je huwelijk. Heer, als jij in huwelijksmoeite komt. Heer, als je lesbienne bent. Heer, als jij van plan bent een huis te kopen. Heer, als je verdriet hebt. Heer, als jij de mooiste dag van je leven hebt. Heer, als je stage loopt. Sluit Jezus in niks buiten/uit. Laat je door niets anders be-heer-sen dan door Jezus. Paulus zegt niet wat sommige christenen ervan maken: ‘dit hier(numaals) stelt allemaal niks voor, we wachten op ‘straks’’. Ja; we krijgen alles in de eeuw die komt (Nicea). Het gaat erom dat je Jezus volgt. In heel je leven. In alle relaties die krijgt.

Kijk er zo naar, gemeente. Ik hoop en bid dat Beloved ons dichter bij Jezus heeft gebracht. En als we dichter bij Jezus komen, dan komen we ook dichter bij elkaar. Want hij is de Heer die de zijnen samenbrengt.

2         Een nieuwe tijd in Jezus.
In vers 31b staat de zin die de situatie het duidelijkst maakt. Paulus zegt:

  • De wereld die wij kennen gaat ten onder (NBV21).
  • De gedaante van deze wereld gaat voorbij (Naardense Vertaling, Statenvertaling)
  • De hele wereld zoals wij die kennen, zal binnenkort verdwijnen (Bijbel in Gewone Taal).
  • Het uiterlijk van deze wereld gaat namelijk voorbij (Studiebijbel Nieuwe Testament).

Wat vind je van die zin? Is het bedreigend (‘ten onder gaan’)? Maakt het je onzeker (‘die wij kennen’); wat komt er dan en hoe ziet dat eruit?

Heel de Bijbel.
Gemeente, je krijgt zicht op de betekenis en strekking van deze zin als je die in het geheel van de Bijbel plaats. We begonnen bij Henoch. Weet je nog? Hij leefde dicht bij God en was er niet meer (Genesis 5).[ii] Voor hem gold 1 Korintiërs 7:31b al. In Henochs tijd ging de wereld ten onder. In de zondvloed (Genesis 6vv). De zondvloed was Gods teken dat Hij door oordeel heen alles nieuw maakt. De doop verwijst ernaar. Dat je met Jezus kopje onder gaat en leeft als een nieuw mens (1 Petrus 3:18-22).[iii] Ezechiël heeft het einde van de wereld aangekondigd. Hij zei dat de tempel en Jeruzalem zouden worden verwoest en hij profeteerde van een nieuwe tijd in de opstanding van de doden (Ezechiël 24 en 37, cf. 1 Korintiërs 15).[iv] Onze Heer Jezus zelf kondigde het einde van de (tweede) tempel aan en daarmee zijn komst in majesteit (Marcus 13).[v] Paulus zegt verderop in 1 Korintiërs dat voor/op ons het einde van de tijd is gekomen (10:11, cf. 1 Johannes 2:17). En hij spreekt over de opstanding en de eeuw die komt (1 Korintiërs 15, Nicea).

Gods klok.
Zo lezen we 1 Korintiërs 7 met al die aanwijzingen over het leven met de Heer en met elkaar. Het is tijd, gemeente. Het is te makkelijk om te denken dat de christenen toen (1ste eeuw) een spoedige komst van Jezus verwachtten of dat Paulus hier alleen denkt aan moeiten van die tijd (vervolging, hongersnood).[vi] Je moet op Gods klok leren te kijken. Dat is het punt. Gods klok die totaal anders slaat dan onze uurwijzers dat doen (daarom mist de BGT scherpte: ‘zal verdwijnen’). Met Kerst vieren we de komst van Gods zoon in de wereld. Daarmee zijn de laatste slagen van Gods klok begonnen. Het is niet vijf voor twaalf. Kerst – Golgota – Pasen en Hemelvaart luiden Gods nieuwe wereld in. Dat zou je eens op je Kerstkaart moeten zetten. ‘Fijne feestdagen. De wereld die we kennen gaat ten onder.’ Je wordt voor gek verklaard. Maar het is Bijbels gezien wel zo. Het evangelie zegt dat Jezus de Bruidegom is en dat ‘de bruiloft’ gaat beginnen. Vanaf nu gaat het nog maar om een ding: het geloof in hem. Het is tijd. Tijd voor het volgen van hem. In alles. Dat is 1 Korintiërs 7.

3         Leer je te verwonderen over God.
Gemeente, met dank aan de Heer en aan de gaven die hij in de gemeente geeft, sluiten wij dit project (voorlopig) af. Ik hoop niet dat je zegt dat je nu overal uit bent. Sterker. Ik hoop dat je zegt dat je alleen nog maar meer vragen hebt dan toen je begon. Of beter gezegd: dat je je meer gaat verwonderen over God. Want wat heeft God voor ons nog allemaal in petto? Wat heeft Hij voor ogen met de eeuw die komt (Nicea)? Hoe ziet leven er dan uit? Ons denken en voorstellen schiet hierin in alle opzichten tekort.

‘Gedaante’ gaat voorbij.
Wat betekent de nieuwe tijd in Jezus waardoor de ‘gedaante’ van de wereld (de wereld die wij kennen) voorbij gaat? Jezus corrigeert de toen al levende idee dat met de dood alles ophoudt (Marcus 12).[vii] Hij zegt dat we niet (meer) zullen trouwen en zullen zijn als de engelen (Marcus 12:25).[viii] Is het huwelijk zo’n ‘gedaante’ die voorbij gaat? Blijkbaar. Maar wat God aan trouw en liefde geeft zal toch nooit vergaan? Hoe gaat God dit doen en wat betekent dit voor ons? Ik heb geen idee. Is de opkomst en sterke beleving van LHBT+’ers een teken dat de ‘gedaante’ die wij kennen voorbij gaat; de gedaante ‘mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’?[ix] En wat betekent dat voor onze omgang met elkaar? God laat het werk van zijn handen in mannen en vrouwen toch niet los? Ik weet dit allemaal niet.

Beste voor het laatst.
Als we maar niet menen, gemeente, dat de grootste vragen liggen in dat wat er in de afgelopen week op ons bord lag. De grootste vraag is of Jezus geloof zal vinden op aarde als hij komt (Lucas 18:8). Het belangrijkste is niet dat wij antwoord vinden op zoveel dat vandaag op ons afkomt, ook in relatievragen. Ja, soms is het echt ingewikkeld. En we moeten vooral aan de slag. En we zijn gelukkig begonnen. Maar het grootste geheim ligt elders. Dat is wie wij zullen (blijken) te zijn als Jezus komt – als geloof (ook al zo’n ‘gedaante’) zal overgaan in (aan)schouwen (1 Korintiërs 13, 1 Johannes 3:2&4:17, Openbaring 22:4[x]). Denk aan het bruiloftslied: ‘U hebt het beste voor het laatste bewaard…. Wat een festijn zal het zijn als we bij U zijn’! Zo is het, gemeente. Verwonder je over God.

Tijd voor navolging.
Bij de afronding van Beloved wil ik jullie dit evangeliewoord meegeven, gemeente: het is tijd. Tijd om te breken met jezelf, de oude wereld, je oude leven, gewoonte en denken. Tijd om te leven in en uit het geloof in Jezus. In alles. Tijd om te leven met het radicale evangelie: alles wat je niet uit geloof doet, is zonde (Romeinen 14:23).

Gemeente, het is tijd. Gods zoon is op aarde gekomen. Loof de HEER – eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde (Psalm 148 en Lucas 2:14).


Zie Korte inleiding prekenserie Beloved (december 2021).

Voetnoten
[i] Zie preek Seksualiteit. Trouwen. Alleen gaan. Preek 1 Korintiërs 6 en 7.
[ii] Zie Geliefd en geroepen. Preek 1 Beloved over Genesis 5 en Matteüs 9.
[iii] Zie preek 1 Petrus 3 Opgewekt door de Geest.
[iv] Zie Hoe de wereld op haar einde loopt. Preek Ezechiël 24. En zie preek Goede Vrijdag en preek Pasen over Ezechiël 37.
[v] Zie Alleen Jezus is Heer. Preek eschatologische rede in Marcus 13.
[vi] Wright vertaalt vers 29 zo: ‘The present situation won’t last long’. Wright ziet in 1 Korintiërs 7 praktische adviezen. Hij koppelt dit aan een bestaand graantekort in die tijd (onzekerheid, ook mbt relatievorming). Die crisis verbindt hij aan de andere crisis; Jezus’ komst. Geheel in de lijn van zijn denken zegt Wright dat bij Jezus’ komst compleet zal worden gemaakt wat nu begonnen is (continuïteit). Dat de Bijbel discontinuïteit ter sprake brengt is toch minstens ook even duidelijk (zie deze preek).
[vii] Zeg niet dat deze gedachte alleen vandaag leeft (na Verlichting). Zie apologetische Paaspreek over het slot van Matteüs.
[viii] Zie Heaven is for real (jeugddienst) en zie preek bij volgende voetnoot.
[ix] Zie preek bij het uitkomen van de NashvilleVerklaring over Marcus 12.
[x] Zie preek God vernietigt het kwaad. Preek Ezechiël 38 en 39.

Voorbeeldliturgie

Advent voor de dienst: Naar het licht toe Naar het licht toe – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela

Welkom

Votum en groet als volgt:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet (predikant)
Amen (gemeente)

Psalmen voor Nu 84: wat houd ik van uw huis

Wij kiezen voor de vrijheid (beurtzang) GK 176B

Gebed

Kindermoment
Opwekking 7 kids. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Lezen Marcus 12:18-27 Ook kwamen er enkele sadduceeën….  1 Korintiërs 7:29-31 Wat ik bedoel (aanwijzing voor de voorlezer: svp voorafgaand aan lezen van de verzen uit 1 Korintiërs 7 melden: ‘Paulus heeft allerlei aanwijzingen gegeven over seksualiteit, huwelijk, alleenstaanden en zegt dan…(o.i.d.)’ (en dan volgt vers 29)

Verkondiging van het evangelie.

Kom, vier het feest met mij (Sela) https://www.sela.nl/liederen/35/kom-vier-het-feest-met-mij.html

Apostolische Geloofsbelijdenis. Samen hardop uitspreke

Uitnodiging en presentatie Alpha-cursus (janauri)

Dankgebed en voorbede afsluiten met
Vrede van God (3 coupletten): https://www.songteksten.nl/songteksten/77876/opwekking/opwekking-602-vrede-van-god.htm

Collecte

Groot is uw trouw (opw123) https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/123-groot-is-uw-trouw-o-heer-5bf21bcc.html

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

== einde ==

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.