Paus Benedictus XVI en protestantse gelovigen

Onderstaande brief schreef ik in het NRC Handelsblad van 8 & 9 maart 2013 (opinie & debat). Directe aanleiding was een artikel van Hans Küng waarin hij pleitte voor allerlei vernieuwingen in de R.-K. Kerk; een ‘Vaticaanse Lente’ (geplaatst in de krant van een week eerder). Wie vanuit de kern van het evangelie (Luc.24:44 vv, 2 Petr.1:16 vv) naar het werk van de vorige paus kijkt, komt tot de conclusie dat dat tot zegen voor alle christenen is. Daarmee is niet alles gezegd. Maar het is wezenlijk voor (de opbouw van) het koninkrijk van God om te beginnen bij het tellen van je zegeningen.
paus populair bij protestante gelovigen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.