Getsemane onthult Gods ongedachte reddingsplan. Artikel in OnderWeg.

Hoe is Jezus’ worsteling in Getsemane te zien? Wie het evangelie van Matteüs aan een stuk doorleest, komt voor een raadsel te staan. Matteüs benadrukt namelijk Jezus’ macht.[i] Jezus geneest zieken. Hij bedwingt de storm op het meer. In twistgesprekken is Jezus de geestelijke leiders de baas. Jezus vergeeft zelfs zonden en is de dood de baas. Altijd is Jezus Heer en meester (Mat.12:8). Hij is werkelijk God met ons (Mat. 1:23).

Tot Getsemane, zo lijkt het. Jezus valt neer. Hij smeekt zijn Vader of de beker aan hem voorbij mag gaan. Hij bezwijkt bijna van doodsangst. Wat is er aan de hand? Het begrijpen van Jezus’ worsteling in Getsemane is Continue reading

The Matrix en het christendom. Korte brief aan Trouw

Net als Jos de Mul ben ik gefascineerd door The Matrix (Trouw, Letter & Geest, 21 september). Als gelovig christen plaats ik een kanttekening bij De Muls interessante beschouwing. Volgens De Mul baseert de schijnwereld van The Matrix zich onder andere op het christendom; Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van hier is. Hier ziet De Mul iets over Continue reading

Waarom zou je (niet) in God geloven? Drie struikelblokken verkend

Obstakel.
Wel of niet in God geloven? In onze samenleving gelooft een meerderheid niet in God. Tegelijk is het idee voorbij dat het vreemd is om wel te geloven. We zijn een postchristelijke en multireligieuze samenleving.

De drie grootste obstakels bij het tot geloof in God komen zijn deze:

  1. Hoe zit het met God en lijden? Waarom is de wereld zoals die is – stel dat God (een goede) schepper is?
  2. Waarom zou je in de christelijke God geloven? We hebben nogal wat keuze in onze multireligieuze samenleving. Waarom zou je je aan Een (God) binden?
  3. (Hoe) kan God drie-enig God zijn? Hebben we het hier over een hogere vorm van wiskunde; typisch gevalletje van ‘niet denken maar geloven’? Of is het anders?

Vanuit de Bijbel en de gemeente.
Dit jaar hebben we in de erediensten bij deze drie obstakels Continue reading

No more tears in heaven

Jeugddienst over het thema: de hemel. Eric Clapton zingt indrukwekkend Tears in heaven. Gelooft onze cultuur in de hemel? Waarom ben je (toch) verdrietig als je weet dat je geliefde in de hemel is? Een voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek over Marcus 12:18-27 hoort in de serie over Marcus.

1         Een existentiële vraag.
Bestaat de hemel en hoe is het daar? Jezus wordt, in het stukje dat we lazen, bevraagd op zijn visie over de opstanding. Dat is niet zomaar een vraag. Toen niet. Want velen geloofden in de opstanding. Laat Jezus hen in de steek? Vandaag is dat ook niet zomaar een vraag. In de afgelopen tijd zijn we in onze gemeente Continue reading

Opstanding in heerlijkheid

Handout 1 Korintiërs 15 en HC 17 & 22 Begin 2016

1          Hemel: ja. Maar zonder God.
Als we spreken over de hemel en opstanding is het goed te bedenken in welk klimaat we dat doen. Onze samenleving is vanaf halverwege de vorige eeuw los komen te staan van de invloed van de kerk. Individuele zelfontplooiing geeft de toon aan: ‘tegelijk met de hemel verdween ook de hel van het toneel. Na de dood volgt geen beloning meer, maar ook geen straf’ zeggen twee trendwachters (Jan Latten, Malou van Hintum).

Toch is het goed om hier iets nauwkeuriger te kijken. De deze week overleden icoon David Bowie Continue reading

Opgewekt door de Geest! Preek Pasen. 1 Petrus 3:18b

Preek in de serie over de 1 Petrusbrief. Pasen wordt in 1 Petrus 3:18b beschreven. De tekst en de tekstomgeving is wel lastig. Tijdens de dienst sta ik kort, in samenvatting, stil bij de wat lastige tekst. Hieronder is het in de tekst uitgebreider. Duidelijk is dat Jezus leeft en triomfeert. Vier Pasen en laat je meenemen door de Geest van Jezus! Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde en uit het graf verrezen Jezus

1 God(s weg) is écht anders.
Soms ben je al heel lang iets aan het doen terwijl het je niet lukt. Je studeert bijvoorbeeld een muziekstuk in, maar steeds gaat het ergens fout. Je wordt er moedeloos van. Het enige wat dan helpt is: laat het eens even los. Ga wat anders doen. Dan kom je na een poosje terug en, jawel: het lukt.

Zoiets is Pasen. Zo makkelijk en steeds weer lijkt onrecht te Continue reading

Hoop in de film Noah komt uit de lucht vallen

Gawie Keyser geeft in ‘Noah, een eindtijdverhaal’ een interessante bespreking van Aronofsky’s film (De Groene, 17 april jl.). Als gelovige kan ik me vinden in Keyzers opmerking dat de bijbel en film elkaar uiteindelijk wél raken; op het niveau van Continue reading

Second Love; Second Chance

Na de linkse directe van de SGP krijgt Second Love er een rechtse directe overheen van Jan Kuitenbrouwer (NRC 6 februari). Second Love zou schijnheilig zijn en zichzelf Second Lust moeten noemen. Het enige schijnheilige aan de hype rondom deze site is echter Continue reading

Into the Wild; into heaven. Hinken op twee gedachten brengt ons niet verder.

Onze cultuur is dubbel als het gaat om datgene dat méér is dan dit leven. Aan de ene kant past het niet dat er een transcendente werkelijkheid zou zijn. Laat je nakijken als je gelooft in de hemel, in een leven na dit leven. Aan de andere kant: hoeveel films beelden die werkelijkheid toch uit? In ‘Into the Wild’ (2007) ziet de hoofdpersoon
op de rand van zijn sterven een hemels visioen waarin alles goed komt. Wie zou dat niet willen? De spijkerharde film Gladiator (2000) is meer dan sentimenteel als de hoofdpersoon, ook al op het randje van de dood, zijn geliefden in levende lijve (terug)ziet. Wat we niet kunnen geloven, laat ons toch niet los. ‘Geloof in dìt leven – en laat ons niet overgeleverd worden aan de goden’ zeggen de humanisten. En ja; dat gevoel herkennen we. Aan de andere kant: toen de cardioloog Pim van Lommel zijn boek Eindeloos bewustzijn (2007) schreef, werd dat een bestseller en trok hij overal volle zalen.

Continue reading