No more tears in heaven

Jeugddienst over het thema: de hemel. Eric Clapton zingt indrukwekkend Tears in heaven. Gelooft onze cultuur in de hemel? Waarom ben je (toch) verdrietig als je weet dat je geliefde in de hemel is? Een voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek over Marcus 12:18-27 hoort in de serie over Marcus.

1         Een existentiële vraag.
Bestaat de hemel en hoe is het daar? Jezus wordt, in het stukje dat we lazen, bevraagd op zijn visie over de opstanding. Dat is niet zomaar een vraag. Toen niet. Want velen geloofden in de opstanding. Laat Jezus hen in de steek? Vandaag is dat ook niet zomaar een vraag. In de afgelopen tijd zijn we in onze gemeente Continue reading

Opstanding in heerlijkheid

Handout 1 Korintiërs 15 en HC 17 & 22 Begin 2016

1          Hemel: ja. Maar zonder God.
Als we spreken over de hemel en opstanding is het goed te bedenken in welk klimaat we dat doen. Onze samenleving is vanaf halverwege de vorige eeuw los komen te staan van de invloed van de kerk. Individuele zelfontplooiing geeft de toon aan: ‘tegelijk met de hemel verdween ook de hel van het toneel. Na de dood volgt geen beloning meer, maar ook geen straf’ zeggen twee trendwachters (Jan Latten, Malou van Hintum).

Toch is het goed om hier iets nauwkeuriger te kijken. De deze week overleden icoon David Bowie Continue reading

Opgewekt door de Geest! Preek Pasen. 1 Petrus 3:18b

Preek in de serie over de 1 Petrusbrief. Pasen wordt in 1 Petrus 3:18b beschreven. De tekst en de tekstomgeving is wel lastig. Tijdens de dienst sta ik kort, in samenvatting, stil bij de wat lastige tekst. Hieronder is hetin de tekst uitgebreider. Duidelijk is dat Jezus leeft en triomfeert. Vier Pasen en laat je meenemen door de Geest van Jezus! Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde en uit het graf verrezen Jezus

1 God(s weg) is écht anders.
Soms ben je al heel lang iets aan het doen terwijl het je niet lukt. Je studeert bijvoorbeeld een muziekstuk in, maar steeds gaat het ergens fout. Je wordt er moedeloos van. Het enige wat dan helpt is: laat het eens even los. Ga wat anders doen. Dan kom je na een poosje terug en, jawel: het lukt.

Zoiets is Pasen. Zo makkelijk en steeds weer lijkt onrecht te Continue reading

Hoop in de film Noah komt uit de lucht vallen

Gawie Keyser geeft in ‘Noah, een eindtijdverhaal’ een interessante bespreking van Aronofsky’s film (De Groene, 17 april jl.). Als gelovige kan ik me vinden in Keyzers opmerking dat de bijbel en film elkaar uiteindelijk wél raken; op het niveau van Continue reading

Second Love; Second Chance

Na de linkse directe van de SGP krijgt Second Love er een rechtse directe overheen van Jan Kuitenbrouwer (NRC 6 februari). Second Love zou schijnheilig zijn en zichzelf Second Lust moeten noemen. Het enige schijnheilige aan de hype rondom deze site is echter Continue reading

Into the Wild; into heaven. Hinken op twee gedachten brengt ons niet verder.

Onze cultuur is dubbel als het gaat om datgene dat méér is dan dit leven. Aan de ene kant past het niet dat er een transcendente werkelijkheid zou zijn. Laat je nakijken als je gelooft in de hemel, in een leven na dit leven. Aan de andere kant: hoeveel films beelden die werkelijkheid toch uit? In ‘Into the Wild’ (2007) ziet de hoofdpersoon
op de rand van zijn sterven een hemels visioen waarin alles goed komt. Wie zou dat niet willen? De spijkerharde film Gladiator (2000) is meer dan sentimenteel als de hoofdpersoon, ook al op het randje van de dood, zijn geliefden in levende lijve (terug)ziet. Wat we niet kunnen geloven, laat ons toch niet los. ‘Geloof in dìt leven – en laat ons niet overgeleverd worden aan de goden’ zeggen de humanisten. En ja; dat gevoel herkennen we. Aan de andere kant: toen de cardioloog Pim van Lommel zijn boek Eindeloos bewustzijn (2007) schreef, werd dat een bestseller en trok hij overal volle zalen.

Continue reading