De kracht van het leven door de Geest. Preek Galaten 6:1-10

Bijna aan het eind van zijn brief aan de Galaten spreekt Paulus over de kracht van het nieuwe leven. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Elkaars lasten dragen.
Tijdens een van mijn mooiste fietsritten ooit, door de bergen, werd ik op een steil gedeelte ingehaald door een Porsche die een vrachtwagen Continue reading

Heel de schepping… juicht!? Preek Psalm 65 op themazondag duurzaamheid

Gods schepping; zijn zorg daarvoor en onze verantwoordelijkheid daarin. Vandaag hebben we in onze gemeente een themazondag over duurzaamheid. De dienst is voorbereid door verschillende gemeenteleden. De liturgie is met het oog op het thema vormgegeven. ‘s Ochtends komen we samen in de kerk en ‘s middags spreken we verder over het onderwerp, tijdens een wandeling in de Nieuwe Biesbosch. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods schepping en de liefde daarvoor.
Vier jaar geleden hielden we een themadienst over klimaat en geloof. Jongerenvereniging JOB had de themadienst mee voorbereid: Het zal mij een zorg zijn.[i] Vandaag staan we opnieuw stil bij Gods schepping, Gods zorg daarvoor en onze verantwoordelijkheid daarin.

Wat ik me tijdens de voorbereiding afvroeg: leeft dit onderwerp voor Continue reading

Weids perspectief bij biddag. Preek biddag 2023 over Psalm 67

Op biddag 2023 komen we samen om God te bidden voor gewas en arbeid. Psalm 67 geeft het perspectief aan voor dat gebed. De dienst is een gezamenlijke dienst van de GKv Kandelaarkerk en CGK Zuidhovenkerk.

Gemeente van de Heer

1 Een opmerkelijk en krachtig gebed.
Fijn dat we als CGK Zuidhovenkerk en GKv Kandelaarkerk bij elkaar zijn om te bidden. ‘Onze Vader’ bidden we. We richten ons tot God met Psalm 67.

Psalm 67 is zowel op te vatten als een dank- als bij biddaglied. Er wordt gedankt voor een rijke oogst als blijk van

Continue reading

God aan het werk. Preek over vrucht van de Geest, Galaten 5:13-26

Paulus gaat de Galatenbrief afronden. Daarbij komt hij een paar keer terug op de wet en spreekt hij over de vrucht van de Geest. Wat betekent dit gedeelte? Een voorbeeldliturgie straat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Nog een paar slotopmerkingen.
Als je afscheid van elkaar neemt, zeg je nog wat laatste dingen tegen elkaar: ‘ik hou van je’, ‘vergeet niet gezond te eten’. Dat soort dingen.

Bij het luisteren naar Galaten zijn we inmiddels aanbeland bij de fase van laatste (afscheids)woorden. Met deze zin luidt Paulus het slot Continue reading

Waarom ga je naar de kerk? Themadienst/jeugddienst Handelingen 2 en Zondag 21 Catechismus

Waarom ga je naar de kerk? De jongeren van groep 3 hebben stilgestaan bij die vraag. Ongetwijfeld hebben jij en ik een mening op dit punt. Wat zegt de Bijbel en waar komt het op aan? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een tussenoplossing.
Waarom ga je naar de kerk? Over die vraag gaat het vandaag. Ik was vorige week bij jullie, jongeren van jeugdgroep 3, op bezoek om het hierover te hebben. Een van de jeugdleiders had een flipover meegenomen. Daar stonden jullie reacties op van Continue reading

Houd stand en heb lief. Preek Galaten 5:1-12

Paulus zegt dat de gelovigen zich niet opnieuw een slavenjuk moeten laten opleggen. Wat betekent dit deel voor die kerken, voor jou en mij? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Blijf bij Jezus’ vrijheid.
Christus heeft ons bevrijd zodat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen
(Galaten 5:1).

Wat een schitterende tekst. Over de vrijheid in Jezus begon Paulus al eerder in hoofdstuk 2 (vers 4).[i] Nu de Galatenbrief naar het einde gaat wordt steeds duidelijker wat er aan de hand is. Paulus schrijft doelbewust en stapsgewijs toe naar Continue reading

Kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Preek Galaten 4:21-31

In de kerk kijk je niet vreemd op van de heel wonderlijke uitspraak dat je kind van God bent. In Galaten 4 voegt Paulus eraan toe: je bent ook kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Je bent een kind van Sara (Galaten 4:21-23).
Als je avondmaal viert, ervaar je de vrijheid die Jezus je geeft. Je bent bevrijd van de vloek van de wet (Galaten 3:13) en van de machten van de wereld (4:3). Je bent een kind van Abraham (3:7). Ja; zelfs een kind van God (3:26).

Galaten 4 voegt daar nog wat aan toe. Dat je kind van God bent is – hoe bijzonder dat ook is – een bekende uitdrukking in de kerk. Maar Paulus zegt ook: je bent Continue reading

‘Word zoals ik’. Is Paulus een influencer? Preek Galaten 4:12

‘Word zoals ik’. Dat is nogal een oproep. Paulus smeekt de Galaten om te zijn als hij. Wat bedoelt Paulus? Is hij een influencer avant la lettre? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Een opmerkelijke oproep.
Wie is jouw favoriete influencer? Je hebt heel wat te kiezen. Op social media kijk je misschien wel elke dag naar je favoriete YouTuber of op Insta regelmatig naar je lievelingsaccount. In het echte leven bewonder je misschien een vriend(in) of een familielid. Of je hebt veel respect voor een bepaalde docent, voor je chef of je trainer. Ieder van ons heeft wel iemand of meerdere personen tegen wie je opkijkt, iemand die een voorbeeld voor je is.

Paulus kende het woord influencer Continue reading

Kopzorgen voor ‘moeder’ Paulus. Preek Galaten 4:12-20.

Paulus heeft ‘barensweeën’ vanwege wat de kerken in Galaten doen. Wat is er aan de hand? Vanwaar Paulus’ opvallende manier van spreken en wat betekent dat? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods hart horen kloppen.
Heb je wel eens een toespraak gehoord van de Oekraïense president Zelensky? Regelmatig spreekt hij zijn landgenoten of buitenlandse parlementen toe. In elke toespraak hoor je de liefde voor zijn land. Altijd benadrukt hij het belang van oorlog en doet hij een hartstochtelijke oproep om pal te staan.

In Galaten 4:12 hoor je hoe de toon van Paulus’ brief aan de Galaten verandert. Bij Galaten 3 zou je nog kunnen denken dat Galaten een soort kille theorie Continue reading

Leven uit de Bron. Preek Johannes 4 over geloofsgesprek in het kader van het jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’

Midden op de dag water halen. Alleen de hitte trotseren. En dan op eindeloos verfrissende bron stuiten. Johannes 4 vertelt erover. Met het oog op het geloofsgesprek in de gemeente (horend bij het jaarthema) luisteren we naar dit hoofdstuk. Een paar jaar geleden heb ik over deze tekst gepreekt in het kader van de start van de Alphacursus.[i]

De preek is te beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         Geloofsgesprek.
In het kader van ons jaarthema starten we vanaf vandaag met geloofsgesprekken. Je kunt je opgeven bij … . Misschien heb je dat al gedaan. Het is voor iedereen. Van jong tot oud. Doe mee. Na een startzondag, een gemeenteavond, een ouderen- en jongvolwassendienst is het geloofsgesprek een passend vervolg.[ii] Het is fijn en belangrijk als dit gesprek gemeente-breed plaatsvindt.

Eerst luisteren we naar het evangelie. Johannes 4 vertelt over iemand die helemaal geen zin in een gesprek heeft. Dat kun je begrijpen als je Continue reading