Een Bijbelse scheldpartij – alles uit de kast om te focussen op Jezus. Preek Galaten 3:1-5.

Het is even schrikken. Paulus gaat de kerken in Galatie adresseren en begint daarmee door hen uit te schelden. Verwacht je dat in de Bijbel? Wat betekent dit gedeelte?

‘Galaten’ – zegt Paulus (Galaten 3:1). Duidt dit op etniciteit (Kelten) en is dat een argument voor de zogenaamde Noordhypothese (en late datering van Galaten)? Zie bij voetnoot i hieronder voor een korte positiebepaling.[i] 

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Evangelie op maat.
Ben jij wel eens uitgescholden? Wat deed dat met je? De een heeft een harde huid. Een ander is kwetsbaar. Maar prettig is het nooit om uitgescholden te worden. Zeker niet door iemand die veel om jou geeft. Dat komt echt aan.

In hoofdstuk 3 van de Galatenbrief gaat Paulus zeggen waar het hem om gaat. Nadat hij kort heeft weergegeven wat hij tijdens een Continue reading

Met Christus gekruisigd: ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. Preek Galaten 2:19&20

Bij het luisteren naar Galaten zijn we aangekomen bij de meest ontroerende zinnen van de brief. Een zeer fanatieke Farizeeër die de ‘sekte’ van de Weg vervolgde verklaart zijn liefde aan Jezus. En hoe! Wat betekenen deze verzen voor jou en mij?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Liefdestaal.
Vandaag luisteren we naar de meest ontroerende zin uit de brief aan de Galaten. Je weet: Paulus is die fanatieke Farizeeër (Galaten 1:13-15).[i] Hij hoort bij de harde kern. Alles voor God en zijn heiligheid. Alles stipt volgens Gods wet. Daarom vervolgt Paulus de mensen die een gekruisigde Messias vereren. Jezus kán de Messias niet zijn. Want de Schrift zegt dat wie aan een paal hangt door God vervloekt is (cf. Galaten 3:13).[ii] Uitroeien die sekte van de Weg.

En dan dat hemelse Continue reading

Ruim baan voor Jezus’ evangelie van vrijheid. Preek Galaten 2:1-14

Galaten 2 gaat vertelt van ontmoetingen met scherpe gesprekken en een forse confrontatie. Verwacht je dat in de Bijbel, in de vroeg-christelijke gemeente? Wie goed luistert, ontdekt hoe relevant dit stukje is voor Jezus’ kerk van alle tijden. NB: in de preek ga ik ervanuit dat Galaten 2:1-10 het zogenaamde apostelconvent uit Handelingen 15 beschrijft. Zie voetnoot i voor een toelichting.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan.

Gemeente van de Heer

1         De Bijbel: niet altijd (ge)makkelijk maar wel echt.
Als je een groep mensen oppervlakkig kent, kun je zomaar een verkeerd beeld van hen hebben. Je denkt bijvoorbeeld dat supporters van een bepaalde voetbalclub allemaal hetzelfde zijn. Ze moedigen toch allemaal dezelfde club aan? Als je wat langer meedraait, weet je wel beter. Er kan onderling heel wat onenigheid over van alles en nog wat zijn.

Hoe zit dat met de gemeente van Jezus? Is daar ieder hetzelfde? Is het daar altijd alles koek-en-ei? Als het goed is, heerst in Jezus’ gemeente Continue reading

Pasen is een ‘Zeitenwende’. Paaspreek Galaten 1:1&4.

Welke plek heeft Pasen in de brief van Paulus aan de Galaten? Al in de eerste regel staat dit evangelie in de brief – om daarna niet meer vermeld te worden. Wie goed luistert hoort in dit allereerste vers van deze vroegchristelijke brief een groot geheim.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         In één klap alles anders.
Toen de oorlog in Oekraïne begon sprak de Duitse bondskanselier Scholz van een ‘Zeitenwende’. Een nieuw tijdperk. Na WOII en de val van de Muur dachten we dat er bij ons geen oorlog meer zou komen. Veiligheid was min of meer vanzelfsprekend. En gas konden we best via pijpleidingen uit Rusland halen. Toen kwam de oorlog. Europa moet ineens heel anders gaan denken en leven. De gevolgen zijn niet te overzien. Eén gebeurtenis zet alles op de kop.

Vandaag vieren we Pasen. Paulus zegt: Goede Vrijdag en Pasen zijn een ‘Zeitenwende’; een nieuw tijdperk. Maar dan niet Continue reading

Jezus voor ons tot vloek geworden. Preek Goede Vrijdag over Galaten 1:4 en 3:13&14

Het is vandaag Goede Vrijdag. Bevrijdingsdag (Galaten 1:4). Door te zeggen wat hij als schriftgeleerde niet zeggen kan en mag, vertelt Paulus over het goede nieuws van Golgota (Galaten 3:13).

Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde Heer

1 Licht op Golgota.
Vandaag vieren wij Goede Vrijdag. Onze bevrijdingsdag. Paulus zegt:

Hij (Jezus Christus) heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons te bevrijden…, overeenkomstig de wil van onze God en Vader
(Galaten 1:4).[i]

En in hoofdstuk 3 gaat Paulus in op de manier waarop Jezus ‘zichzelf heeft gegeven’ (1:4); Jezus werd een vloek door te worden Continue reading

Wees stil en besef dat de almachtige Schepper je redder is. Preek Jesaja 51 aan begin van de Stille Week

Vandaag begint de Stille Week. We leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Jesaja werpt licht op deze bijzondere tijd. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De Stille Week is begonnen.
Vandaag begint de Stille Week. We leven toe naar het belangrijkste van het geloof; Goede Vrijdag en Pasen. Jezus voor ons gekruisigd en opgestaan.

Waarom hebben we het over Stille Week? Je hebt vast zelf wel eens iets meegemaakt dat zo indrukwekkend is dat je er geen woorden voor hebt. Je kijkt je ogen uit. Je mond valt open. Je wordt helemaal stil. Dat is de Stille Week. Bedenk: de almachtige Continue reading

Sprekende stilte. (Korte) preek 1 Korintiërs 11:26 over avondmaal vieren.

Voor het eerst na meer dan twee jaar vieren we als gemeente weer avondmaal aan tafel (we hebben in Coronatijd avondmaal gevierd; gaande of in kleine bezetting en ook thuis). En na afloop is er weer koffie drinken. Hieronder een korte preek om het vizier op scherp te krijgen. Wat is avondmaal vieren? De kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Veelzeggend.
Heb je wel eens gezien dat mensen knielen om daarmee te protesteren tegen racisme en geweld? Sporters doen dat wel eens (laatst nog bij een wedstrijd van FC Dordrecht). Of demonstranten. Dit knielen is symbolisch. Je zegt niks. Toch maakt het meer indruk dan duizend woorden. Zoiets vergeet je niet.

Zo is het met avondmaal vieren. Het is een krachtig symbool. Het is een van de heilige symbolen (sacramenten) die God Continue reading

Schatgraven in de Bijbel. Bijdrage bij de boekpresentatie ‘Mystiek stap voor stap’ van ds. Rein Hoekstra (NGK Open Hof).

Allereerst feliciteer ik collega Rein Hoekstra met het uitkomen van zijn boek. Juist vandaag zijn de Corona-maatregelen afgeschaft. Je kunt elkaar ontmoeten. Samenkomen. Een mooi moment voor het uitkomen van een boek dat wil helpen om met elkaar te spreken over een bezielde levensreis.

Ik feliciteer ook de gemeente Open Hof. Ik ben blij dat we (NGK – GKv te Dordrecht) elkaar een tijd geleden gevonden hebben en ben benieuwd wat onze Continue reading

Wie God in Jezus is; dat is indrukwekkend. Preek Kolossenzen 2:6-15

Vandaag vindt DV tweemaal de bediening van de heilige doop plaats. Dank God dat we daar als gemeente weer volop getuige van kunnen zijn. Met het oog op de doop een preek over Kolossenzen 2. Paulus komt met een verrassende opmerking over de doop.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het geheim van de doop.
Afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht-Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. In die gemeente ben ik Continue reading

De schade van Corona opnemen. En de winst van Corona incasseren. Hoe gaan we als gemeente verder? Preek Filippenzen 2:1-4

Veel Corona-maatregelen zijn afgeschaft. Niet gezegd dat Corona weg is. En toch is het goed om de schade op te nemen. En te kijk naar… winstpunten uit deze ingrijpende periode (want die zijn er ook). Hoe gaan we verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal? Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Welke impact heeft Corona (gehad) op de gemeente?
Met het mooie weer van de afgelopen week kun je het je misschien nog maar nauwelijks voorstellen, maar nog geen maand geleden raasde storm Eunice over ons land heen. Hoe was het bij jullie? Alles heel gebleven of behoorlijke schade? Bij ons hield een dakpan het voor gezien. Die wilde blijkbaar liever in de tuin van de buren liggen. Wat ging het ongelooflijk tekeer. De dagen na de storm is de schade opgemeten. In ons land zijn meerdere doden gevallen. De materiele schade is enorm.

Toen kwam Corona.
Ik begin met die storm en het opmeten van de schade omdat wij in de afgelopen twee jaar ook in een soort storm hebben gezeten. Een die we niet zagen aankomen. Pas vlak voor de tijd dat Corona hier kwam, werd duidelijk dat Corona grote impact zou hebben en schade zou gaan opleveren. Maar wat en Continue reading