BeReal. Hoe je leven in beeld is. Preek Efeze 4:17 – 5:2.

Wat is een goede manier van leven? ‘Verantwoord leven’ is het onderwerp waarmee de jongeren van de gemeente de aankomende weken aan de slag gaan. Een onderwerp dat voor ieder van belang is. Efeze 4:17 zegt er opvallende dingen over.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         BeReal. Wees echt.
BeReal. Wees echt. Ken je die app? Het houdt het volgende in: één keer op de dag – je weet niet wanneer – krijg je een bericht. Het is de bedoeling om binnen twee minuten een foto maken en versturen van wat je op dat moment doet. De foto wordt ook gemaakt met je selfie-camera. Je ziet dus niet alleen wat jij Continue reading

Wat is de roeping voor onze gemeente? Preek Efeze 4:1-13 bij het jaarthema “Eenheid en diversiteit”

Efeze opent je ogen voor Gods geheim; wie Hij is en wat Hij doet in Jezus. Van dat evangelie gaat een appel uit (Efeze 4:1). Wat betekent dit concreet in en voor het leven van de gemeente? Hoe om te gaan met de cadeaus die de Geest aan de gemeente geeft? Deze preek hoort bij de start van het jaarthema 2022 – 2023; Eenheid en diversiteit.

Onderaan de preektekst staan gespreksvragen en stellingen, bedoeld voor gesprek na afloop van de dienst (in de kring, in de wijk of elders).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staart onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Doe je mee met het jaarthema?
In een van de eerste erediensten waarin ik voorging als jullie predikant las ik de tien verbondswoorden voor uit de Bijbel in Gewone Taal. Na afloop van de dienst zei iemand tegen me dat Continue reading

Geschapen in Jezus voor een goed leven. Preek Efeze 2:10 in een dienst met openbare geloofsbelijdenis en avondmaal

Een bijzonder feestelijke dienst vandaag. Acht jongvolwassenen doen belijdenis van hun geloof. We vieren het heilig avondmaal. De preek gaat over wie we zijn in Jezus en wat dat betekent. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kijk naar wie God is en wat Hij doet.
Op deze feestelijke dag doen jullie belijdenis van je geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft en dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente.

Wat betekent het om belijdenis te doen? Is belijdenis doen een afronding? Wat je is aangereikt door je ouders, op school en in de gemeente (vereniging, catechisatie, erediensten e.a.) heb je je immers Continue reading

Het geheim van Gods koningschap. Preek Psalm 145 en Lucas 1:32 en 33

Deze week begint het nieuwe kerkelijke seizoen. Onder het onderwijs aan de jongeren, catechisaties, starten. De eerste avonden gaan over de vraag: wie is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Psalm 145 en Lucas 1 zetten je op het spoor in deze vraag.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         God leren kennen.
Je juicht als je favoriete club scoort. Je bent blij als je een mooi feest hebt. Je voelt je gelukkig als er fijne mensen om je heen zijn.

In Psalm 145 spreekt iemand die gelukkig is. Ontzettend blij. Iemand die constant juicht. Psalm 145 is een feestelijk loflied. De dichter zegt dat hij Continue reading

Broodnodig. Preek Marcus 6:30-44. Afsluiting Zomerfeest en bediening heilige doop

In deze eredienst sluiten we het (jaarlijks gehouden) Zomerfeest af. De heilige doop wordt bediend. De preek is bedoeld voor heel de gemeente, zeker ook de kinderen. Kinderen doen op verschillende manieren mee in deze eredienst. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.


‘Pappa, mamma; wat eten we vandaag?’ Emma en Teun waren een dagje weg met hun vader en moeder. Vanmorgen vroeg waren ze vertrokken naar de Merwelanden. ’s Middags hadden ze boterhammen gegeten. Ze hadden de hele dag Continue reading

Wat een klacht onthult van Gods aanwezigheid. Preek Psalm 42

Na Psalm 41 (vorige week) vandaag Psalm 42 centraal. Opnieuw een klacht. Een intensivering van Psalm 41. Wie goed luistert ontdekt iets bijzonders over de manier waarop God zich laat kennen. De eredienst is een gezamenlijke (zomer)dienst met de Zuidhovenkerk (CGK). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een klacht met een getuigenis.
Vorige week luisterden we naar Psalm 41.[i] Aan de ene kant is er sprake van een opeenstapeling van moeite en tegenslag. Dat gaat van ziekte tot aan een vriend die zich als een vijand opstelt. Aan de andere kant is er een geloofsbelijdenis dat God zal helpen. En Psalm 41 sluit af met een lofzang Continue reading

De klacht en de kracht van Psalm 41. Preek Psalm 41

Een opeenstapeling van ellende. Een geloofsbelijdenis, een lofzang en een kreet om perspectief. Psalm 41 heeft het allemaal. Wat betekent dit opvallende lied?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Psalm 41; een lied vol ellende.
Je hebt vast wel eens een dag gehad waarop het allemaal wat tegenzat. Dat je bijvoorbeeld te laat opstaat, vervolgens naar je werk gaat maar in de file komt en op je werk – door alle haast – ook nog eens je koffie omgooit. En dat is dan nog maar klein leed. Ingrijpend is het als je een tijd lang te maken krijgt met tegenslag. In ziekte of overlijden. Of iets anders ingrijpends. Wat doe je dan?

Stapel ellende.
Psalm 41 gaat over een situatie waarin de moeilijkheden zich opstapelen. Er is weinig Continue reading

Door de doop één met Christus. Preek Galaten 3:27.

In een eredienst waarin de heilige doop wordt bediend, staan we stil bij Galaten 3:27. Dopen is bekleed worden met Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Inclusief evangelie.
Drie weken geleden – tijdens het kampeerweekend – luisterden we naar Galaten 3:28. Daar staat dat er geen Joden of Grieken, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen zijn; we zijn één in Christus.[i] In Jezus doen verschillen er niet (langer) toe. Na afloop van de dienst kwam er een gemeentelid naar me toe. Ze zei: ‘vandaag gaat het in onze maatschappij veel over inclusiviteit; dat je elkaar niet Continue reading

Wees oprecht in het omgaan met elkaar. Preek Jakobus 2:1-13

Vandaag worden er nieuwe ambtsdragers bevestigd. Met het oog op een bijdrage (gebed) van de diakenen staan we stil bij een paar verzen uit Jakobus’ brief. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geen voortrekkerij of discriminatie.
Op deze feestelijke zondag ontvangen we nieuwe ouderlingen en een nieuwe diaken. Vorig jaar hebben we in een eredienst stilgestaan bij het werk van de diakenen.[i] In deze dienst willen de diakenen (mede) voorgaan in het gebed om zo te laten zien op welke manier de diaconie functioneert. In de verkondiging bereiden we ons voor op het gebed. We luisteren naar Jakobus. Jakobus zegt dat je in de gemeente van Jezus niet mag discrimineren/voortrekken. Iemand die Continue reading

Eén in Christus Jezus. Hagepreek Galaten 3:28

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. De eredienst vindt plaats op de camping en wordt (live) gestreamd zodat gemeenteleden de dienst ook mee kunnen vieren in de Kandelaarkerk of thuis/elders. We zijn een in de Heer (Galaten 3:28).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods onvoorwaardelijke liefde maakt alles nieuw.
Als het Nederlands elftal speelt staan alle Nederlanders achter Oranje. Dan maakt het even niet uit of je voor Ajax of Feyenoord bent, D66 stemt of CU, directeur bent van een groot bedrijf of een opleiding volgt. We – niet-voetballiefhebbers uitgezonderd – staan als een blok achter ons team.

Heb je gehoord wat Paulus zegt? Hij heeft het ook over eenheid. Maar dan geen menselijke eenheid maar eenheid die God geeft. Eenheid in Jezus.

Paulus zegt iets wat in die tijd heel opmerkelijk Continue reading