Vrij!

Jeugddienst, voorbereid en mede ingevuld met en door jongeren. Thema: (on)vrije wil. Heeft God alles vooraf bepaald? Hebben mijn keuzes zin? De liturgie staat onderaan de preektekst. Lezing: Psalm 139:1-18 uit de Bijbel in Gewone Taal.

Gemeente van de Heer, gasten

Als God alles al weet…
Voordat ik mijn mond opendoe
Weet u al wat ik ga zeggen…
Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al
Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij

Deze woorden staan in Psalm 139. David spreekt ze uit. Het onderwerp dat jullie, jongeren, hebben gekozen deze jeugddienst heeft met wat David hier zegt. Dit onderwerp: heb je als mens een vrije wil of bepaalt God alles? En áls God alles (toch) al weet… wat maakt het dan uit; wat ik doe, wie ik ben, welke studie ik kies, welke hobby ik heb, wat ik zeg?

Tjonge: jullie hebben geen makkelijk onderwerp gekozen!

In de loop van de eeuwen is over deze vraag heel veel nagedacht en geschreven. Bijvoorbeeld door Continue reading

Jezus het levensbrood

Preek in de veertigdagentijd over Jezus die in de woestijn door de duivel verzocht wordt. Bestaat de duivel; hoe zien wij dat? Is het een soort tover-wedstrijd (‘maak van stenen brood’)? Lezen Matteüs 3:13-4:11, concentratie ligt op Matteüs 4:1-4. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Veertigdagentijd
We leven in de veertigdagentijd. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik vraag me af: is dat voor u/jou een bijzondere tijd? In Duitsland is er – zo las ik – een oproep gedaan om in deze tijd je auto te laten staan. Of in ieder geval: minder te gebruiken. Een mooie, eigentijdse variant van het vasten.

Zomaar kan het zo zijn dat christenen allerlei mooie gevoelens hebben (of dingen organiseren) rondom Kerst maar dat het belangrijkste Continue reading

Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden

Politici flirten met de christelijke cultuur terwijl ze ondertussen de barmhartigheid als kernwaarde van die cultuur met voeten treden (ND, 20 februari). Het manifest Lang leve onze christelijke cultuur protesteert hiertegen. Het manifest kon nog wel eens interessanter blijken te zijn dan je op het eerste gezicht Continue reading

De gemeente als antwoord van God

Preek naar aanleiding van Handelingen 2 en Filippenzen 2 over gemeente van kringen. Deze preek is een vervolg op een eredienst van vorig jaar waarin het vooral om het nieuwtestamentische woord ‘elkaar’ ging. Zie hier voor die preek (mei 2016). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         De gemeente is Gods antwoord.
Straks krijgen we een update van de commissie basispastoraat: waar staan we als het gaat om het vormen van een gemeente van kringen? We danken de Heer voor de gaven en inzet van de commissieleden.

De gemeente bestaat!
Toen we deze dienst voorbereidden, kwamen we o.a. op deze gedachte: sta je er wel eens bij stil hoe bijzonder het is dat Continue reading

De HEER is koning. Preek Psalm 93

Preek in de serie over de Psalmen. De vorige keer Psalm 103. Nu een stapje ‘terug’: Psalm 93. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

————-
Gemeente van de Heer Jezus

Straks vieren we het heilig avondmaal. Jezus is gastheer van deze viering én Heer die boven alle krachten en machten verheven is (Efeze 1:20 en 21). Die Jezus nodigt je. Eet en drink mijn lichaam. Denk aan mij. Gedenk en geloof.

Vanmorgen vieren we avondmaal in het perspectief van Psalm 93. Een lied dat staat Continue reading

Belijdenis doen als way of life

Preek over Matteüs 10:32&33 en Filippenzen 1:6. In deze dienst vindt openbare geloofsbelijdenis plaats en wordt tweemaal de heilige doop bediend. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1       Belijd Jezus!
Straks ga jij, …, belijdenis doen van je geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Een moment waar jij, jullie en wíj – de gemeente – naar hebt/hebben uitgezien.

Soms zijn er van die dingen die wil je meemaken. Ze zijn zomaar weer voorbij, maar toch. Vorige week vrijdag, bijvoorbeeld, hebben we thuis de TV aangezet toen meneer Trump president van Continue reading

Dank de heilige Heer uit het diepst van je hart

Preek over Psalm 103 in de serie over de Psalmen. Andere preken hier te vinden. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preek.

1       Dank vanuit je hart.
Ik dank de Heer,
ik dank de heilige Heer,
Vanuit het diepst van mijn hart.
(Psalm 103:1)

Die tekst hebben jullie op je trouwkaart gezet. Waarom? Vandaag zeggen mensen dat poëzie een diepere betekenis aan je leven geeft. Inspirerende teksten zoals deze verzen geven je iets op momenten die er toe doen. Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een overlijden. Of op een feestelijk moment zoals een geboorte of, zoals vandaag, bij een huwelijk. Het misstaat natuurlijk niet. Je bent blij Continue reading