About

Matthijs Haak, predikant/pastor Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), vanaf augustus 2015 te Dordrecht. Daarvoor Rotterdam Delfshaven 2007- 2015 (eerste jaren samen met Centrum als gemeente Rotterdam – Stad); daarvoor Ulrum 2002 – 2007. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Steeds meer overtuigd dat Jezus het is. Dat God zich laat kennen in de gekruisigde en opgestane; niet anders. In hem komt leven tot groei en bloei en vindt het bestemming. Een veelgehoorde reactie van mensen op m’n preken e/o artikelen is dat ik mensen aan het denken zet; origineel en oorspronkelijk. Maar ook dat ik mensen meeneem in het kijken vanaf een (blijkbaar niet direct gewoon) perspectief.

Ik ben christelijk opgevoed, in een gereformeerde traditie. Op jonge leeftijd hbe ik ervaren dat God er is en ik heb daarom later ook zelf voor de Heer gekozen. Sinds ongeveer 1993/4 ben ik in de ban van Jezus.

Wellicht vooral ondanks mezelf heb ik ontdekt dat Jezus volgen betekent dat de (op Jezus gerichte) gemeente centraal staat. In Delfshaven noemde ik mezelf daarom Delfshaak, nu is mijn alias Dordtsedominee. In een blog over kerkzijn in een veranderende tijd (casus: vrouwelijke ambtsdrager) leg ik uit hoe ik ertoe gekomen ben de gemeente centraal te zien en wat dat betekent.

Omdat Jezus zich gaf, heb ik energie en moed om dat te doen. Respectvol om te gaan met anderen, ook in de (religieuze) dialoog. Christenen zal ik altijd aansporen zich te geven in de maatschappij; het goede te doen en te zoeken, vrede te bewaren. Die vrede, geloof ik, begint Jezus te geven in zijn gemeente, de kerk.

Als je m’n blogposten leest, krijg je een idee van hoe ik geloof, denk en uitleg. Uiteraard staan de blogposten in een bepaalde context/tijd. In de loop van de tijd stel je dingen bij, zie je scherper of is nuance nodig. Ik laat blogposten staan. Veelal vind je onderaan de posten verwijzingen naar andere blogposten die raken aan thema dat aan de orde is of hetzelfde thema hebben.

Een van de meest schitterende bijbelteksten vind ik:

Wijsheid geeft God ons door hem. Zo worden we rechtvaardig, heilig en worden we verlost. Dank aan Jezus.

1 Korintiërs 1:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.