About

Matthijs Haak, predikant/pastor Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), vanaf augustus 2015 te Dordrecht. Daarvoor Rotterdam Delfshaven 2007- 2015 (eerste jaren samen met Centrum als gemeente Rotterdam – Stad); daarvoor Ulrum 2002 – 2007. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Steeds meer overtuigd dat Jezus het is. Dat God zich laat kennen in de gekruisigde en opgestane; niet anders. In hem komt leven tot groei en bloei en vindt het bestemming.

Christelijk opgevoed, in een gereformeerde traditie. Op jonge leeftijd ervaren dat God er is en heb daarom ook zelf voor de Heer gekozen. Sinds ongeveer 1993/4 ben ik in de ban van Jezus. Wellicht vooral ondanks mezelf ontdekt dat Jezus volgen betekent dat de (op Jezus gerichte) gemeente centraal staat. In Delfshaven noemde ik mezelf daarom Delfshaak, nu is mijn alias Dordtsedominee. In een blog over kerkzijn in een veranderende tijd (casus: vrouwelijke ambtsdrager) leg ik uit hoe ik ertoe gekomen ben de gemeente centraal te zien en wat dat betekent (vanaf ongeveer halverwege de blog).

Omdat Jezus zich gaf, heb ik energie en moed om dat te doen. Respectvol om te gaan met anderen, ook in de (religieuze) dialoog. Christenen zal ik altijd aansporen zich te geven in de maatschappij; het goede te doen en te zoeken, vrede te bewaren. Die vrede, geloof ik, begint Jezus te geven in zijn gemeente, de kerk.

Een van de meest schitterende bijbelteksten vind ik:

Wijsheid geeft God ons door hem. Zo worden we rechtvaardig, heilig en worden we verlost. Dank aan Jezus.

1 Korintiërs 1:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s