Uitnodiging kerken in buurt Delfshaven: eenzaamheid(sbestrijding)

Geachte collega’s

In november 2013 werden we geconfronteerd met het schokkende bericht over een vrouw die tien jaar dood in haar huis lag. Direct ontstond toen de reactie om als kerken gezamenlijk, indien gewenst of nodig, haar begrafenis te regelen. Een prachtig initiatief. Uit de reacties bleek ook dat we elkaar als kerken gelijk vonden. Dat is bemoedigend.

Nu bleek deze actie niet nodig. Echter: de onderliggende problematiek blijft bestaan; eenzaamheid, anonimiteit. De cijfers in onze wijk liegen er niet om.

Wij willen daarom het volgende voorstel doen:

We komen als kerken van deze buurt bij elkaar om:
• te inventariseren – en zo elkaar te informeren – op welke diverse manieren we op de maatschappij betrokken zijn, toegespitst op eenzaamheid(sbestrijding);
• na te gaan of we gezamenlijk hierin meer/verdere stappen kunnen zetten. We zouden ook kunnen nagaan op welke gebieden we ons als kerken gezamenlijk op de wijk kunnen richten.

Benieuwd naar jullie reactie.

Hartelijke groet,

Matthijs Haak, predikant GKv Rotterdam Delfshaven, delfshaak@kpnmail.nl,
Hans de Rie, citypastor OKK, Paradijskerk, jderie@mac.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.