Is er meer? Tussen geloof en twijfel. Welkom op zondagmiddag 26 januari 2014, 16.30u.

De Engelse theoloog Alister McGrath – die zelf als jongvolwassene tot geloof is gekomen – zegt dat onze culturele context van dit moment mede gevormd is door de opkomst van agressieve opvattingen over het fundamenteel irrationele karakter van het geloof (Dawkins).

Aan de andere kant: als je naar Nederland kijkt valt het op dat the Passion meer dan 2 miljoen kijkers trekt. De schrijver en columnist Bas Heijne (NRC Handelsblad) hield laatst een inspirerend verhaal dat hij zo eindigde: ‘wanneer wij onszelf en de wereld niet als gegeven beschouwen, maar als iets wat ons is gegeven, kan het ons behoeden voor de waan van de maakbaarheid’ (Huizinga-lezing 2013).

Kortom: een interessant tijd waarin geloven mag en tegelijk op weerstand stuit. Waar sta jij in dit verhaal? Wat doet je besluiten te vertrouwen of juist niet? En hoe loopt dat proces?

Welkom om de dienst hierover mee te maken. Het combo begeleidt de gemeentezang. Wij weten en voelen ons geïnspireerd door Jezus. We lezen een gedeelte uit de Bijbel waarin staat dat Jezus door schade en schande gehoorzaamheid heeft geleerd (Hebreeën 4;14-5:10). Zo kan hij ons vandaag ook helpen en inspireren te geloven; het goede te zoeken en te doen.

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Matthijs Haak

predikant Gereformeerde Kerk Rotterdam – Delfshaven, delfshaak@kpnmail.nl

 PS: ondanks een warm welkom; onze kachel is gedeeltelijk stuk: kleed je dus iets warmer dan normaal :).

Zie preek Hebreeën 5: 8 & 9 (en verwijzing handout).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.