About Matthijs Haak

Pastor/predikant Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht. Steeds meer overtuigd dat Jezus het is; hem volgen geeft de juiste orde. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Preek Galaten 4:21-31

In de kerk kijk je niet vreemd op van de heel wonderlijke uitspraak dat je kind van God bent. In Galaten 4 voegt Paulus eraan toe: je bent ook kind van Sara en kind van het hemelse Jeruzalem. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Je bent een kind van Sara (Galaten 4:21-23).
Als je avondmaal viert, ervaar je de vrijheid die Jezus je geeft. Je bent bevrijd van de vloek van de wet (Galaten 3:13) en van de machten van de wereld (4:3). Je bent een kind van Abraham (3:7). Ja; zelfs een kind van God (3:26).

Galaten 4 voegt daar nog wat aan toe. Dat je kind van God bent is – hoe bijzonder dat ook is – een bekende uitdrukking in de kerk. Maar Paulus zegt ook: je bent Continue reading

‘Word zoals ik’. Is Paulus een influencer? Preek Galaten 4:12

‘Word zoals ik’. Dat is nogal een oproep. Paulus smeekt de Galaten om te zijn als hij. Wat bedoelt Paulus? Is hij een influencer avant la lettre? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Een opmerkelijke oproep.
Wie is jouw favoriete influencer? Je hebt heel wat te kiezen. Op social media kijk je misschien wel elke dag naar je favoriete YouTuber of op Insta regelmatig naar je lievelingsaccount. In het echte leven bewonder je misschien een vriend(in) of een familielid. Of je hebt veel respect voor een bepaalde docent, voor je chef of je trainer. Ieder van ons heeft wel iemand of meerdere personen tegen wie je opkijkt, iemand die een voorbeeld voor je is.

Paulus kende het woord influencer Continue reading

Kopzorgen voor ‘moeder’ Paulus. Preek Galaten 4:12-20.

Paulus heeft ‘barensweeën’ vanwege wat de kerken in Galaten doen. Wat is er aan de hand? Vanwaar Paulus’ opvallende manier van spreken en wat betekent dat? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods hart horen kloppen.
Heb je wel eens een toespraak gehoord van de Oekraïense president Zelensky? Regelmatig spreekt hij zijn landgenoten of buitenlandse parlementen toe. In elke toespraak hoor je de liefde voor zijn land. Altijd benadrukt hij het belang van oorlog en doet hij een hartstochtelijke oproep om pal te staan.

In Galaten 4:12 hoor je hoe de toon van Paulus’ brief aan de Galaten verandert. Bij Galaten 3 zou je nog kunnen denken dat Galaten een soort kille theorie Continue reading

Leven uit de Bron. Preek Johannes 4 over geloofsgesprek in het kader van het jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’

Midden op de dag water halen. Alleen de hitte trotseren. En dan op eindeloos verfrissende bron stuiten. Johannes 4 vertelt erover. Met het oog op het geloofsgesprek in de gemeente (horend bij het jaarthema) luisteren we naar dit hoofdstuk. Een paar jaar geleden heb ik over deze tekst gepreekt in het kader van de start van de Alphacursus.[i]

De preek is te beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         Geloofsgesprek.
In het kader van ons jaarthema starten we vanaf vandaag met geloofsgesprekken. Je kunt je opgeven bij … . Misschien heb je dat al gedaan. Het is voor iedereen. Van jong tot oud. Doe mee. Na een startzondag, een gemeenteavond, een ouderen- en jongvolwassendienst is het geloofsgesprek een passend vervolg.[ii] Het is fijn en belangrijk als dit gesprek gemeente-breed plaatsvindt.

Eerst luisteren we naar het evangelie. Johannes 4 vertelt over iemand die helemaal geen zin in een gesprek heeft. Dat kun je begrijpen als je Continue reading

Vertrouw je redder. Overdenking nieuwjaar 2023 met Psalm 91.

Korte nieuwjaarsoverdenking over Psalm 91. Ook te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

Toen ik op de basisschool zat stapte – zo herinner ik me – een van mijn klasgenoten eens op een groepje pestkoppen af. Hij wilde ze een lesje leren en stroopte zijn mouwen op. Even later kwam hij huilend terug. Met een blauw oog. De pestkoppen waren sterker dan gedacht. Hij had zichzelf enigszins overschat.

Als je Psalm 91 leest zou je kunnen denken dat het lied te optimistisch is. Als God je toevlucht is, kan je niets overkomen. Gods vleugels beschermen je. En die bescherming gaat Continue reading

Een illusie armer en een belijdenis rijker. Preek oudjaar 2022 over Psalm 77

Psalm 77 kan er geen touw meer aan vastknopen. Was het een illusie om uit te gaan van Gods barmhartigheid en trouw? Het lied helpt bij de terugblik op een veelbewogen 2022. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Ook 2022 is het jaar van onze Heer.
We komen samen om 2022 voor Gods aangezicht af te sluiten. Hoe kijk(t) u/jij terug? We zullen allemaal onze eigen gedachten hebben. Leg die zo neer voor God.

Straks is 2022 voorbij. Wat een jaar! Oorlog op ons continent. Had jij daar rekening mee gehouden? 2022 zou het jaar van herstel Continue reading

Bestemd om Gods kind te zijn. Het Kerstcadeau van Galaten 4:4-7 (en Lucas 2).

Sommige mensen geven met Kerst cadeaus. Je pakt die uit om te zien wat erin zit. Galaten 4:4-7 is een Kerstcadeau. De inhoud is een geweldige schat. De preek wil helpen bij het ‘uitpakken’ van die schat. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kerst: God begint iets nieuws.
Na twee jaar met allerlei beperkingen vieren we vandaag samen Kerst. ‘Komt allen tezamen, jubelend van vreugde’! Dat zingt toch een stuk beter in een goedgevulde kerk dan in een bijna leeg gebouw. Zalig Kerstfeest, gemeente!

We luisteren vandaag naar Galaten 4. In de afgelopen weken hebben we Continue reading

Bevrijd van alle machten. Advent met Galaten 4:1-11.

Galaten 4:3 is adembenemend. Vergelijkt Paulus de wet nu met ‘de machten van de wereld’ (waarvan Jezus bevrijdt)? Goed zicht op Galaten 4:1-11 helpt je om Kerst te vieren.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. Speciale aandacht voor de uitleg van N.T. Wright (Galatians, 2021) en J. van Bruggen (Galaten, 2004) en andere bijzonderheden over vers 3 staan in voetnoot iv, onderaan de tekst.

Gemeente van de Heer

1         Met Galaten 4 naar Kerst.
Over twee weken vieren we Kerst. Galaten 3 en 4 laten zien wat Kerst betekent. Kerst is het begin van een nieuw tijdperk. We staan niet meer onder toezicht van de wet omdat het geloof, Christus, is gekomen (Galaten 3:25).[i]

Geloof.
In Galaten 4 vat Paulus een en ander nog eens samen (‘ik bedoel dit’) en zet een volgende Continue reading

Het tijdperk van het geloof is begonnen. Advent met Galaten 3:25

We leven richting Kerst. Paulus’ brief aan de Galaten spreekt op een opvallende manier over dat christelijke feest. ‘Het geloof is gekomen’ zegt de apostel. Wat bedoelt hij met die uitdrukking? Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Bijna Kerst! Wat vieren we?
Afgelopen week zag ik dat er allerlei Kerstbomen in de stad werden neergezet. In de donkere dagen geeft het sfeer. Maar wat is Kerst? Ook al geloven er telkens minder mensen in Nederland in God; Kerst, kind, kribbe, Jezus – dat zal heel wat mensen bekend voorkomen.

Christenen geloven dat Kerst hierover gaat: Gods zoon die God is en blijft, is mens geworden. Hij heeft onze menselijke Continue reading

Vestig je hoop op Jezus’ dag. Eeuwigheidszondag met 1 Petrus 1:13-25

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijke jaar. We staan stil bij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan. 1 Petrus 1 geeft ons daarin verschillende aanwijzingen. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Hoop door Jezus’ opstanding.
Toeleven naar de grote dag. Je bent bijvoorbeeld jarig en bent van plan dat groots te vieren. Of je leeft toe naar je bruiloft of je krijgt een nieuwe baan.

Petrus spreekt over toeleven naar een Continue reading