About Matthijs Haak

Pastor/predikant Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht. Steeds meer overtuigd dat Jezus het is; hem volgen geeft de juiste orde. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Als ‘nood leert bidden’ niet meer opgaat. Overdenking over Matteüs 6:9-18 bidstond Klein Convent te Dordrecht

Vanavond komen we samen, als kerken van het zgn. Klein Convent. We komen samen in de Juliankerk (Gereformeerde Gemeente) om te bidden. Helaas konden er geen gemeenteleden uitgenodigd worden. Je kunt de bijeenkomst zien en eraan meedoen via het YouTube kanaal van de Julianakerk. Elk gebed wordt voorafgegaan door een overdenking. Hieronder de mijne.

De Koning geeft orders voor de strijd.
We luisteren vanavond naar drie gedeeltes uit de Bergrede. Als we ervan uitgaan dat Matteüs zijn evangelie schrijft voor joodse gelovigen dan vallen er twee dingen op.

1/ Het begin van de Bergrede doet denken aan het moment waarop God in het Oude Testament zijn wet gaf. Net als Mozes gaat de Heer ‘de berg op’ en heeft ‘zijn leerlingen om zich heen’ (Matteüs 5:1). Is onze Heer een soort nieuwe Continue reading

Blijf bij dat ene, wonderlijke evangelie. Preek Galaten 1:1-10

We gaan de komende tijd luisteren naar Paulus’ brief aan de Galaten. Vorige keer ging het over de roeping van Saulus, preek Handelingen 9. Galaten is een felle, hartstochtelijke brief over de vrijheid van het evangelie. We starten vandaag met Galaten 1:1-10.[i] Er is veel discussie over Galaten. Waar gaat de brief precies over? Wie zijn de Galaten? Wie zijn ‘de mensen’ die ‘een ander evangelie’ brengen en welk ‘evangelie’ is dat (Galaten 1:7)? Ik kies hierin positie voor zover dat voor een preek nodig is. In de preektekst staat de kern. Wie meer wil weten verwijs ik naar de voetnoten onderaan.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een ondiplomatieke hartenkreet.
Wij Nederlanders zijn direct. En daar zijn we best trots op. ‘Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg’ (Pim Fortuyn). Maar kom je in het buitenland dan wordt het een ander verhaal. Buitenlanders vinden ons nogal lomp. Of ronduit arrogant. ‘Jullie met je grote mond. Wees op z’n minst wat diplomatieker’.

Hitte van de strijd.
Met onze directheid en soms ronduit ondiplomatieke uitingen zouden wij ons goed moeten kunnen herkennen in Paulus’ brief aan de Galaten. Mogelijk hebben we met een Continue reading

Jezus werpt nieuw licht op de zaak. Preek Handelingen 9 over de roeping van Saulus

Handelingen 9 blijft fascineren. Wat gebeurt er met de bloedfanatieke schriftgeleerde Saulus van Tarsus? Wat betekent dit voor ons? De preek is de start van een prekenserie over Paulus’ brief aan de Galaten. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

1         Een bekering met blijvende zegen.
Ken je ‘Zondag met Lubach’? Vast wel. Dat satirische Tv-programma was tot vorig jaar te zien. Stel je nu eens voor dat ‘Zondag met Lubach’ volgende week terugkomt op TV. Dat ‘Zondag met Lubach’ dan vol zit met net zoveel humor, satire en filmpjes als altijd maar dan om te laten zien hoe mooi het geloof in Jezus is. Hoe zou je dan reageren? Zou je je niet afvragen: Arjen Lubach gelooft toch niet in God? Lubach maak toch juist zelfs wel eens grapjes over het geloof?[i] Gaat hij echt een christelijk Continue reading

God maakt alles nieuw. Overdenking Openbaring 21:5 op de eerste zondag van 2022

Korte overdenking voor eerste zondag in 2022. God maakt alles nieuw – zo belooft Hij. Zet je voornemens voor het nieuwe jaar in dat perspectief. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Nieuw.
Wie droomt er niet van een betere wereld? Geen geweld. Honger de wereld uit. De klimaatproblemen aanpakken. Corona de deur uit….

We gaan een nieuw jaar in. Wat brengt 2022? Wordt de wereld beter? Wat zijn jouw voornemens? Waar zie je naar Continue reading

Wijs worden uit 2021. Oudjaarsoverdenking 2021 over Psalm 90.

Korte overdenking in de (online, vooraf opgenomen) oudjaarsdienst 2021. We luisteren naar Psalm 90 van Mozes. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Belijdenis
De indrukwekkende Psalm 90, van oudsher gelezen op oudejaarsdag, begint met een belijdenis.[i] Iedere generatie opnieuw bewijst God Continue reading

Een hemelse blik op Kerst. Kerstpreek Openbaring 12

Kerst. Kerstboom, een kribbe en gezelligheid? Zo niet in het bloedstollende Openbaring 12. Daar moet je, trouwens, bijna tussen de regels door lezen om te ontdekken wat Kerst is en betekent. Maar wat een bijzonder en bemoedigend evangelie. We zingen een medley; Psalm 2 (Openbaring 12:5) en een Kerstlied. Zie onderaan, in de liturgie. Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Een geestelijke blik op de geschiedenis.
Ga je er lekker voor zitten bij Kerst en dan lezen we van een vrouw en een monster, een draak. Wat krijgen we nou?

Hemelse ‘röntgenfoto’.
Eerst een stapje terug. We lazen uit het Bijbelboek Openbaring. Wat is dat voor een boek? Je kunt Openbaring zien als een röntgenfoto. Het kijkt dwars door de geschiedenis heen. In symbooltaal en soms in codetaal zegt Openbaring hoe de werkelijkheid is. Als je Openbaring leest, begrijp je de aarzeling van de kerk: moet Openbaring wel bij de canon van de kerk horen (Bijbel)? Je kunt er zoveel kanten Continue reading

Beloved. Korte inleiding op preken bij een gemeenteproject over relaties en relatievorming. Najaar 2021

Dit najaar vond in onze gemeente het project Beloved plaats. Beloved ging over relaties en relatievorming. Wat zegt de Heer als je een relatie aangaat? Wat is de plek van LHBT+’ers in de gemeente? En wat is wijsheid als het niet meer gaat in je huwelijk? En is het Bijbels gezien beter om te trouwen of is samenwonen ook een christelijke invulling van je relatie?

Aan de slag
Wie geen vreemde is in ‘Jeruzalem’ weet dat er op het gebied van relatie en relatievorming veel speelt en ook wel veranderd. Het is belangrijk om Continue reading

Het is tijd. Tijd om in alles de koning te volgen. Preek 1 Korintiërs 7:31b. Afsluiting 2 van gemeenteproject Beloved.

Afgelopen weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de tweede afronding daarvan. Paulus spreekt over Gods nieuwe tijd in Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een onverwachte wending.
Vorige week zijn we begonnen met het afronden van het gemeenteproject Beloved. Met Psalm 148 hebben we de HEER lof en eer gebracht. Wat is Hij goed. Wat geeft de Geest veel. Dank voor alle gaven in Jezus’ gemeente.

Vandaag de tweede afronding. We gaan nog een keer luisteren naar 1 Korintiërs 7. Dat deden we eerder toen ging het over seksualiteit, getrouwd- en singlezijn ging.[i] Het refrein van dat hoofdstuk is: je bent van de A/ander. Je bent van Jezus. Met je lichaam. Je seksualiteit. Je ziel. Je bent van elkaar. Volg Jezus en leef met elkaar – wat je situatie ook is.

Kloppend hart.
Vandaag luisteren we iets beter. Dat wil zeggen: Paulus geeft die aanwijzingen over seksualiteit, liefde en trouw vanwege een bepaalde reden. In vers 29 verduidelijkt hij zichzelf. ‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is….’ Zie je? Er zit een bedoeling achter zijn aanwijzingen. Het christelijk geloof is geen Continue reading

Een nieuwe belijdenis begint met het vragen naar God. Artikel in het Nederlands Dagblad.

Theoloog en columnist Ad de Bruijne is geen voorstander van nieuw kerkelijk belijden (Nederlands Dagblad, 10 december). Nieuwe belijdenissen ontstaan immers uit geestelijke vernieuwing en daaraan ontbreekt het in onze tijd. Ik wil twee elementen aan dit gesprek toevoegen. Allereerst gaat dat over de aard van belijdenisgeschriften. Zijn we het erover eens dat belijdenisgeschriften allereerst over God en het geloof in Hem gaan? Deze vraag lijkt een open deur maar is dat helaas niet. Ik bedoel het volgende. Wie goed luistert naar belangrijke discussies vraagt zich af wat gelovigen bezig houdt.

NashvilleVerklaring
Twee voorbeelden daarvan. Ongeveer drie jaar geleden kwam de NashvilleVerklaring uit. Heel ons land was in rep en roer. Zo ga je toch niet met Continue reading

Leef tot eer en lof van God. Preek Psalm 148 en Romeinen 12:1&2. Afsluiting 1 gemeenteproject Beloved

Afgelopen zes weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de eerste afronding daarvan. We stemmen in met een uitbundig lied: loof de HEER (Psalm 148).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1        Afsluiten met lof aan God.
Deze en volgende week zondag sluiten we gemeenteproject Beloved af. Afsluiten is niet helemaal het goede woord. We zijn het gesprek over relaties en relatievorming gestart en dat gesprek gaat door. En een aantal afspraken (lezingen e.a.) dat niet door kon gaan vanwege extra COVID-maatregelen staat voor later op het program.

Als we deze afgelopen zes weken van ons project afronden wil ik dat graag doen met Psalm 148 en Continue reading