Inzetbaar

‘Niet je afkomst is bepalend maar je toekomst’. Nederlanders die deze zin gebruiken, willen een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat is prachtig. Een christen ontdekt juist hoe fundamenteel afkomst is. In deze zin: wie je bent, ben je alleen maar door Gods genade.

Het evangelie vertelt dat Jezus alles tot een nieuwe schepping maakt. Ook jouw leven. Zo geeft God je een nieuwe basis. Wie focust op deze afkomst, is vrij om oprecht lief te hebben. Vrij om het goede te zoeken in alles wat op z’n pad komt. Deze afkomst maakt dat je inzetbaar bent. Vandaag en morgen.

Verkiezingsscheurkalender CU, Zuid-Holland 2015. 12 Februari 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.