De Heer van heerlijkheid gekruisigd

Handout inleiding VGSD ter voorbereiding op de 40dagen
Delft, 12 februari 2015

1          De identiteit van Jezus.
Een van de oudste christelijke documenten zegt dat de kern van het geloof de kruisdood en de opstanding van Jezus is (1 Kor. 15). Het was en is nodig deze kern voor te houden. Enkele voorbeelden uit onze cultuur:

  • Twijfel over de opstanding is (orthodoxe) christenen niet vreemd. Maar ook is te denken aan een recente discussie over het bestaan van Jezus; lijkt zijn verhaal niet op mythes over dood en verrijzenis zoals die in andere, oudere culturen voorkomen?
  • Het verhaal van dood en opstanding leeft in onze cultuur. In the Passion. Op een andere manier in films. In the Matrix (1999) wordt Neo in zijn opstanding the one (cf. Rom.1:4).

Onze open en multireligieuze samenleving daagt ons uit terug te gaan naar de kern. Een tekst uit 1 Kor.2 helpt ons daarbij. Paulus zegt dat ‘de Heer die deelt in Gods luister…(is) gekruisigd’. Dit is

  • onmogelijk (‘die deelt in Gods luister’): God deelt zijn eer en heerlijkheid niet (Jes. 48:11/2).
  • absurd (‘gekruisigd’). Delen in Gods luister én kruisiging, vloekdood!?

De intrigerende studies van N.T. Wright helpen ons bij het verstaan van de identiteit van Jezus (Paul and the faithfulness of God). Het Tweede Tempel-jodendom verwachtte dat God persoonlijk zou terugkeren. Dit zien christenen gebeuren in Jezus. De grote geloofsinhouden van Israël worden in Jezus doordacht: monotheïsme, uitverkiezing en eschatologie.

N.T. Wright zegt:  Jesus’ first followers found themselves not only (as it were) permitted to use God-language for Jesus, but compelled to use Jesus-language for the one God.

2          Jezus en geloof van vandaag.
Wat betekent de identiteit van Jezus bij ons vieren van de 40-dagentijd? Drie uitwerkingen.

  • Correctie op gereformeerd geloven. Zet N.T. Wright onze geloofsbeleving onder druk? Aan de ene kant zegt HC 48 dat het koninkrijk niet betekent dat je ‘in de hemel moet komen’ (hiertegen vooral verzet in NTW How God became King). De denklijn van de HC (ellende, begin verlossing) is echter zo ‘kloppend’ dat het kan verhinderen dat het schokkende van 1 Kor.2 tot ons doordringt. Ontdekkend is Paulus’ bekeringsvraag: ‘wie bent u, Heer’ (Hand.9)?
  • God geeft aan ons, onverwacht, een monotheïstisch geloof: de islam. In toenemende mate is de islam zelfbewust en missionair gericht. We bekijken

1/ Tariq Ramadan In de voetstappen van de profeet en
2/ de opstelling van sommige moskeeën na de aanslagen in Parijs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.