Brief Poolse RK Parochie O.L.V. Sterre der Zee inzake ‘Polenmeldpunt’.

Onderstaande brief overhandigden wij, afvaardiging kerkenraad en gemeente, op 19-2-2012 aan de Poolse RK Parochie O.L.V. Sterre der Zee, Beukelsdijk 177 te Rotterdam. Aan het einde van de eredienst werd de brief, vertaald in het Pools, voorgelezen. Veel hartelijke gesprekken en bedankjes waren ons deel. Christus (ver)bindt!

—- —– —— ——- ——– ——-

Broeders en zusters in Christus,

Vanmorgen hebben wij u tijdens onze eredienst in onze gebeden aan de Heer opgedragen. De commotie over de website waarin overlast van zogenaamde Moe-landers kan worden aangemeld, zal u niet onberoerd laten. We bidden dat u kracht van God krijgt om hier goed mee om te gaan. Hij zal geven wat u nodig hebt.

We weten niet of u ons kent. Wij zijn een christelijke gemeente van ongeveer 350 leden. We aanvaarden Jezus Christus als onze Verlosser, de Bijbel als Gods Woord; we staan in de gereformeerde traditie. Elke zondag komen we bijeen in de buurt van het Marconiplein (Kuipersstraat 19). Verschillende leden van onze gemeente wonen in de buurt van de kerk waar u elke zondag bijeenkomt. Vandaar dat wij u enigszins kennen. Niet alleen het feit dat we bij u in de buurt wonen, zorgt ervoor dat we ons met u verbonden voelen. Uw en ons geloof in de Heer schept een band die dieper is dan buurtschap of nationaliteit (Kolossenzen 3:11). Vandaar dat wij ons, ook in deze situatie van ophef, met u verbonden weten.

Vandaag hebben we ook voor onze overheid gebeden, zoals de Heer dat van ons vraagt (1 Timoteüs 2,2). Ons gebed was en is dat zij zich verantwoordelijk weet voor het welbevinden van alle mensen in onze samenleving. Dat zij eerlijk toeziet op handhaven van vrede en recht voor al haar burgers.

Tot slot willen we u bemoedigen met een woord van de Heer. Jezus Christus heeft gezegd: laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Matteüs 5:16). We bidden dat dit de manier mag zijn waarop u en wij in contact met mensen in onze omgeving het evangelie van Jezus Christus gestalte geven. Mag het zo zijn dat, juist nu uw nationaliteit onderwerp van gesprek is, duidelijk wordt wat het betekent burger van Gods Koninkrijk te zijn.

In Christus verbonden,

Namens kerkenraad en gemeente……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.