Ongemakkelijk!? Naar Jezus!

Handout leerdiensten over Gods oordeel, 3de dienst. leerdienstcyclus 2012.
Lezen: Jesaja 61:1-3, Lucas 4:14-21 en HC Zondag 19 (v&a 52a).

1 Christus: redder én rechter.
In de laatste dienst van deze serie over Gods oordeel kijken we nog een keer naar Jezus Christus. Hij is het geheim van de kerk, ook als het om Gods oordeel gaat. We lezen de twee teksten die hierboven staat. Onze Heer heeft Jesaja 61 gelezen in zijn geboortedorp. Uitleg was voor hem (eigenlijk) niet eens nodig

(Lucas 4:20): IK BEN JESAJA 61.

Als we nauwkeurig luisteren naar Jesaja’s profetie en kijken hoe de reacties zijn na Jezus’ preek ontdekken we iets verrassends. Het heeft alles te maken met het onderwerp van deze leerdiensten.

Jezus stopt precies daar waar God in het OT over oordeel begint.

Jezus onze redder en rechter. Hij is lam en leeuw. Alleen in hem kun je echt en veilig over Gods oordeel spreken. Merk je dat ook niet aan de manier waarop de wereld dat doet? Zij oordeelt wel (nujij.nl) – maar kent Gods genade niet. Zij verlangt naar redding – maar kan die nergens volledig vinden. Wij hebben de naam gekregen die redding biedt, ook voor Gods oordeel!

2 Waarom hebben wij (zoveel) moeite met Gods oordeel?
Al vindt niemand Gods oordeel ‘natuurlijk’/vanzelfsprekend, het lijkt erop alsof wij daarmee wel heel veel moeite hebben. Hoe komt dat? Zonder aan cultuuranalyse te doen, is het goed een paar dingen te zeggen:

A Kern van evangelie in geding.
Als je goed luistert naar het bezwaar dat mensen hebben tegen geweld in de Bijbel (Cliteur) zie je dat er meer in het spel is dan alleen dat. Ook de idee van verzoening door een ander (Christus) is een absurde gedachte. Oordeel en Christus zijn op deze manier ook aan elkaar verbonden! Blijf dus bij dit ongemakkelijk onderwerp dicht bij Christus.

B Heel de kerk/heel de cultuur.
Hoe klinken wraakpsalmen als je ziet hoeveel onrecht er is en hoe de kerk wereldwijd wordt vervolgd? Of denk aan het gesprek over het werk van de Geest. Het gaat zeker over blijdschap en groei, maar net zo goed over zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8).

C Westerse christen te ‘fatsoenlijk’?
Wij presteren het te discussiëren over de toon van christelijk protest tegen zaken als abortus (Schreeuw om Leven). NB: je/de toon blijft belangrijk, maar voorop staat dat de kerk het kwaad ook als kwaad benoemt.

D Nederlandse cultuur: kampioen kneuterigheid?
Niet alleen is onze cultuur er een van zelf (be)oordelen. In Nederland zit je ‘met een krantje en croissantje in het zonnetje.’ Dan doe je de Bijbel open en lees je over Gods oordeel….

E Nieuwe spiritualiteit.
Onderzoek levert op dat je voor ‘oordeel’ geen abonnement hoeft te nemen op een blad als Happinez! (en dat terwijl we nog nooit zoveel oordeelden…).

VREDE
Nu religie en geweld een belangrijk thema is in kerk en maatschappij is het extra van belang om de vrede van Christus ook in praktijk te brengen. In daad en woord!
—————-

De eerste themadienst over dit lastige onderwerp gaat over oordeel, geweld en bloed in de bijbel. Zie ook Laat het oordeel aan God (religie en geweld in dialooggesprek).

Jezus draagt het oordeel; kijk naar de tragedie van ‘Amanat’ die werd mishandeld en stierf na het zien van de film ‘the life of Pi‘.
Christenen kunnen ook niet zeggen dat Jezus ‘hun God’ is. God geeft zich in Jezus aan ieder en vraagt ieder om Jezus te vertrouwen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.