Vraag moslims zelf om hun geloofsdocumenten.

Baudet wil graag generaliseren over de islam (NRC, 2 november 2012). Onduidelijk is waarom het christendom ook in zijn column wordt genoemd: het gaat Baudet toch om de islam? Vreemd is dat Baudet deze twee godsdiensten niet alleen met elkaar denkt te kunnen vergelijken maar ook meent deze twee in (een ingewikkelde) relatie tot de rechtsstaat te kunnen beoordelen.

Met regelmaat organiseren wij vanuit Het Kruispunt dialoogavonden tussen christenen en moslims waarop ieder uit eigen bronnen spreekt. We vatten elkaars standpunten en overtuigingen samen om te verifiëren we of we elkaar goed begrijpen. Heel wat generalisaties uit de colomn van Baudet zouden het einde van zo’n dialoogavond niet halen. De drie generalisaties die Baudet geeft van het christendom neem ik in ieder geval niet voor mijn rekening. Wij erkennen het gezag van de overheid en bidden voor haar omdat God dat zo in zijn Woord van ons vraagt (o.a. Romeinen 13 en 1 Timoteüs 2:2). Dat de overheid er zou zijn ‘om…uit te roeien alle…valschen godsdienst’ zoals in een van onze belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, 1561) staat, is door de synode van Utrecht in 1905 verwijderd.

Tien jaar na de dood van Fortuyn, acht jaar na de dood van Van Gogh en na het recente electoraal verval van de PVV weten we toch wel dat generalisaties niet werken in de problematiek van religie en geweld? Wat een indruk geef je toch van je mede-Nederlanders om hun geloof te generaliseren. Moslims kunnen prima hun eigen geloofsdocumenten laten zien. Als je hen daar tenminste om vraagt…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.