‘Houden van sleept je overal doorheen.’ Heb je al een date voor Valentijn?

 

‘U bent niet normaal’. Deze opmerking kreeg een lerares op een school in Rotterdam onlangs te horen. Dat de lerares een kind had, was het punt niet. Nee: ze had een kind én een man. Al wijzend naar veel andere kinderen in de klas kon prima uitgelegd worden dat er met de lerares toch echt iets mis was.


MarriageWeek
Donderdag is het Valentijnsdag. Stille en openlijke liefdes worden gevierd. Een spannende en prachstige dag! Wordt mijn liefde beantwoord? Val ik ook dit jaar weer in de gunst? Veel Nederlanders zullen dan ook wel even stilstaan bij wat er niet goed ging in de liefde. Welke liefdesverhalen krijgen de kinderen uit die Rotterdamse klas te horen als zij thuiskomen? En bij meer mensen zal toch even de gedachte opkomen aan relaties die niet opbloeiden en stukliepen. Mooie kanten en schaduwzijden van de liefde zullen gevoeld worden. Stichting Marriage Week Nederland organiseert sinds 2009 elk jaar rondom Valentijnsdag een MarriageWeek. Tijdens lokaal educatieve, sportieve, culinaire en culturele activiteiten krijgen partners de gelegenheid om extra aandacht aan elkaar te geven en in hun relatie te investeren. Met dit initiatief wil de stichting het belang van gezonde, duurzame liefdesrelaties onderstrepen.

Aandacht
In landen als Engeland en Duitsland wordt al langer aandacht gevraagd voor preventief echtscheidingsbeleid. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit een studie die EconoVision in opdracht van Stichting Marriage Week Nederland heeft uitgevoerd. Echtscheiding zou de Nederlandse samenleving naar schatting zo’n € 2 miljard kosten. Het onderzoek gaat echter niet alleen over geld. Zaken als welbevinden van gescheiden mensen, (slagings)kansen van kinderen van gescheiden ouders en risico op armoede als gevolg van echtscheiding komen net zo goed aan de orde. Al zijn de cijfers voorbarig te noemen: deze onderwerpen verdienen aandacht, nadere bestudering en ook maatschappelijk debat. Wat willen wij voor onszelf en een volgende generatie als het gaat om liefdesrelaties? Waarom lopen er zoveel relaties stuk?

Permanent geluk
In 2010 kwam het CBS met cijfers over relaties, huwelijk en echtscheidingen in Nederland. Er werden twee trends aangewezen. Aan de ene kant is trouwen onverminderd populair: 90 % van de twintigers wil samenwonen en de meesten willen daarna ook trouwen. Aan de andere kant zullen huwelijken naar verwachting minder standvastig worden dan nu het geval is. Volgens de woordvoerder van het CBS, prof. Jan Latten, ligt dat aan het feit dat mensen een partner zoeken voor hun permanent geluk. Als dat geluk achterwege blijft, voegt de relatie niets meer toe en hoeft het ook niet meer. Voor een christen geldt dat het uiteindelijk God zelf is die je geluk geeft. Ook in relaties wijst Hij daarvoor de weg (Efeziërs 5:22-33). De preekschets van de MarriageWeek gaat over dit onderwerp. Ieder wordt allereerst geroepen Christus te volgen. Jezus is de date van je leven! Zo komen relaties tot bloei. Voorop staat niet je eigen geluk. De ander is niet het verlengde van jouw verlangens. Of je nu christen bent of niet: de vraag wie of wat maakt je echt gelukkig maakt beantwoordt iedereen. Grijp de kans om deze week eens extra te investeren in je relatie. Onderaan dit bericht vind je een site waarop je mogelijkheden vindt om aan de slag te gaan met je relatie. In de gemeente. Tijdens een kerkdienst. In een gespreksgroep. Waar of hoe dan ook maar.

Draagvlak
Er lijkt zich maatschappelijk draagvlak te ontwikkelen om de vraag naar geluk en relaties aan de orde te stellen. Dat is mooi! Het is waar: aan de ene kan het, blijkens het voorbeeld uit de Rotterdamse klas, de norm zijn dat je in Nederland in een eenoudergezin opgroeit. Aan de andere kant is er meer aandacht voor het onderhouden van relaties. De rubriek Seks & in het NRC Handelsblad is daar een mooi voorbeeld van. Elke week wordt een van de meest voorkomende relatieproblemen besproken. Of denk aan het even inspirerende als indringende optreden van Lee Towers in de uitzending van Pauw & Witteman van 25 januari jl. Niet alleen straalde hij toen hij vertelde wat zijn 40jarige huwelijk hem en zijn familie aan geluk had gebracht. In de lijn daarvan riep hij (jonge) ouders ook op om er goed over na te denken wat je je kinderen aandoet als je uit elkaar gaat. ‘Houden van sleept je overal doorheen’ zei the voice of Rotterdam. En zo is het.

Meer informatie over de MarriageWeek als ook het onderzoek van EconoVision is te vinden op www.marriageweek.nl .

Zie de preek, met voorbeeldliturgie: ‘het geheim van de liefde’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.