Christus is Heer; over man en vrouw – en hun relatie

Onderstaande brief komt uit het NRC Handelsblad van 16 maart 2012. Het is een korte reactie op een opiniestuk van Mineke Schipper, hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap. Schipper noemt in dat artikel een heel aantal teksten uit de Bijbel die volgens haar mede een verklaring geven van het feit dat ‘mannen de macht afpakten van de vrouw’. In mijn brief laat ik zien dat ze soms wel erg korte bochten maakt – al is daarmee niet alles gezegd. Als je Efeziers 5 inzake de man- vrouwrelatie goed leest, ontdek je hoe vernieuwend dat moet hebben geklonken. Je kunt je afvragen of de goede positie die vrouwen in onze cultuur hebben juist ook niet mede door dit soort teksten tot stand is gekomen. Over de Bijbeltekst 1 Timoteüs 2 (‘zwijgtekst’) hield ik een preek. En zie ook een preek over de man-vrouwrelatie uit Efeze 5 voor de Marriagecourse.

Dit is de brief:
de plek van de vrouw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.