Sluiten Ibn Ghaldoun is mantra geworden

Hieronder vind je een ingedikte opiniebijdrage die vandaag, 6&7 juli, in NRC Handelsblad staat (opinie & debat), als ook een verwijzing naar een gesprek dat ik over dit onderwerp bij Radio Rijnmond had. Het gaat mij niet om een oordeel over de school of de leerlingen, ook niet om het bagatelliseren van alle nieuws daarover. Alle commotie laat wel zien dat de samenleving een blinde vlek heeft ontwikkeld voor (de leefwereld van) deze jongeren en hun ouders. Hierover had ik bij Radio Rijnmond op maandag 24 juni een gesprek. De brief hieronder werd, met wat wijzigingen, vanaf de 3de zin tot aan twee zinnen voor het einde gepubliceerd.

Ibn Ghaldoun en de blinde vlek in de samenleving.
De commotie rondom de islamitische school Ibn Ghaldoun maakt duidelijk dat onze samenleving een blinde vlek heeft ontwikkeld. De breed gedragen actie waarin het schoolhek op slot werd gegooid, is meer dan symbolisch. Allerlei politici en opiniemakers verheffen het sluiten van de school tot mantra. Alumni die trots zijn op hun school worden met de nek aangekeken. Islamitische opvoeding wordt met louter zeer negatieve kwalificaties geassocieerd. Verder is verslaggeving vooral feitelijk. Gezien datgene wat uit het onderzoek naar de fraude en de sfeer op de school naar voren komt, bevreemdt dit op zich allemaal niet.

In vergelijking met een andere beladen situatie valt echter een belangrijk verschil op. De recente frustratie die loskwam in heel Nederland toen de SNS-bank omviel was groot. Het zoveelste bankendebacle midden in crisistijd! Toen Jelle Brandt Corstius de jacht op SNS-topman Van Keulen opende, was succes dan ook verzekerd. Toch kwam er fundamenteel protest tegen ‘de Toon’ van deze verzetsactie toen bleek dat Van Keulen ondergedoken zat. Dat ging velen té ver. Van verzet tegen verzet rondom Ibn Ghaldoun is geen sprake. Toch gaat het om een school die tot nu toe bestaansrecht heeft (gekregen) in onze samenleving en een deel van de samenleving vertegenwoordigt. De focus op sluiten is daarom niet alleen een schijnoplossing. Bij totaal gebrek aan verzet tegen verzet moeten we ons vooral afvragen of we niet liever onze ogen sluiten voor deze kinderen, hun ouders en hun leefwereld. Onafhankelijk van het verdere verloop van deze zaak: dat is niet het Nederland waar ik in geloof. Ik wil gaan voor een samenleving waarin binnen de kaders van de wet respect en openheid is voor diversiteit.

NRC Handelsblad, opinie en debat 6&7 juli 2013.

PS. Zie ook Ibn Ghaldoun en onze nationaliteit volgens Nussbaum.

1 thought on “Sluiten Ibn Ghaldoun is mantra geworden

  1. Dag Matthijs,

    ik heb bijgaande mail van 6 juli (ingezonden NRC) kennelijk per abuis gewist. Gelukkig nog gevonden. Ik ben van mening dat je met je reactie alsook bij radio Rijnmond op een geheel ander golflengte opereert. De boodschap die je kennelijk wil uitdragen komt zo zeker niet over. Wat op dat college is gebeurd is een schande en daar hebben we het over. Een bestuur die dat toedekt zet ouders op verkeerde been. Ik heb er geen goed woord voor over en begrijp ook bij herhaling niet waarom je deze werkelijkheid aangrijpt om iets ander te vertellen,

    mhg pa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.