Kerk en politiek. Hoe stellen christenen zich op?

Er stond een interessante discussie tussen Tjitske Siderius (SP) en Gert-Jan Segers (CU) in de krant over de vraag bij welke politieke partij je het meest tot je recht komt als christen (ND,2 en 4 okt.). Siderius spreekt over de christelijke partij als ‘beperkt’ omdat haar agenda zich te veel concentreert op een beperkt aantal, voor ethische thema’s. Segers noemt de seculiere partij ‘armoede’ omdat daar de Bijbel niet opengaat. Je krijgt er als buitenstaander geen vrolijk beeld van. Toch voelt iedereen aan dat dit een wezenlijk gesprek is. Want de onderliggende vraag is uiterst belangrijk: waar en hoe kan een christen in het Nederland van vandaag het beste de Heer dienen? De voor- en nadelen om dat in een seculiere of christelijke partij te doen kwamen in deze discussie goed naar voren.

Gemeente
Toch is daarmee het beeld bepaald niet compleet. Want als de onderliggende vraag inderdaad gaat over het dienen van de Heer dan wijst de Bijbel maar één plek aan. Dat is de gemeente. Juist in de seculiere tijd van vandaag is het goed dat we ons de expliciete stemmen uit de vroege kerk herinneren dat het politieke bedrijf geen plek voor christenen is. Om twee redenen leidt dat mijns inziens niet tot een pleidooi om als christen maar niet aan politiek te doen. Om te beginnen is het maatschappelijke en politieke klimaat niet te vergelijken met dat van de vroege kerk. De vraag is nu eerder: kan een christen dit op een geloofwaardige manier doen? Kijkend naar de realiteit van de afgelopen jaren is daar ‘ja’ op te zeggen. Al worden de marges om mee te kunnen doen akelig smal door veel zaken die totaal ontsporen ten opzichte van Gods wil: politici die verwijzen naar de Goede zijn een zegen voor het land. Daar komt bij dat de kerk zich heeft laten terugdringen naar het bezig zijn met het persoonlijke zieleheil van haar leden. Een ernstige afwijking als je de Heer hoort zeggen dat zijn opstandingsevangelie bekend moet worden aan ‘de ganse schepping’ (Marcus 16:15, NBG51). Gelukkig verbetert de kerk zich op dit punt.

Geloofwaardig
Blijft natuurlijk wel staan dat je je afvraagt hoeveel sterker de kerk zou worden als zoveel christelijk talent dat nu in de maatschappij wordt ingezet zich in haar midden zou ontwikkelen. Wie weet wat daarin de toekomst brengt. Daar zullen we als christenen samen het antwoord op moeten vinden. Voor de dag van vandaag geldt dat er voor zowel politici van christelijke als seculiere partijen ook geloofwaardigheidsproblemen zijn waaraan gewerkt moet worden. Hoe christelijk is het om een motie van wantrouwen tegen het kabinet te steunen vóórdat het debat gevoerd wordt – zoals de SP deed? Aan de andere kant is het aantoonbaar dat de kleine christelijke partijen in de afgelopen jaren verschillende keren het gemeentegeloof hebben overschreeuwd en precies dat signaal hebben afgegeven waardoor de voortgang van het christelijk geloof in het nauw kwam. Dan kun je wel met ‘een open Bijbel politiek bedrijven’ (Segers) maar dat maakt het soms juist alleen maar erger. Iedere christen die in de gemeente het evangelie leeft en deelt, zal gezegend worden. In de gemeente en op de plek waar de Heer hem/haar roept.

Nederlands Dagblad maandag 7 oktober. ND voegde, na teleloongesprek, enkele zinnen waaronder een voorbeeld van de ‘haatimam’ (andere voorbeelden: zie artikelen hieronder) toe en gaf het artikel andere titel.

Zie voor diverse concretiseringen van problematische opstelling van christenlijke partijen: Heroriëntatie CU en SGP en Second Love.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.