Wij vereren de gelasterde god

NRC Next plaatste op 6 december onderstaande brief als reactie op Hafid Bouazza (in Handelsblad en Next):

Hafid Bouazza noemt mij een predikant met de missie om op te komen voor God (NRC Next, 3 dec.). Christenen vereren echter een god die zich heeft laten lasteren, kruisigen en uitspugen. Jezus die voor paal hangt; dat is het symbool van het christelijk geloof. In de lijn van de verwachting lukt het hem dan ook niet de wet inzake godslastering te handhaven. Sterker nog: zo’n artikel staat haaks op zijn leven. Voor Jezus op te komen is de grootste onzin die je kunt bedenken.

In mijn brief van 29 november jl. heb ik beweerd dat de dode letter van de wet inzake godslastering tegelijk realiteit van en voor nu is. En dan gaat het niet alleen om de angst dat de vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt, waarover Bouazza het heeft. De pittige discussie over dit wetsartikel bevestigt dat het onderwerp leeft. Nu god eindelijk achter de voordeur zit, staat hij onder andere via extremisme dat zich beroept op godsdienst toch op de landelijke agenda. En hoe is er om te gaan met het toenemende aantal mensen in onze samenleving dat gemarginaliseerd of uitgerangeerd raakt?

Juist hierin inspireert Jezus. Dat hij lasteringen tot het einde toe verdroeg, geeft moed om zo respectvol mogelijk met andermans levensovertuiging om te gaan. Dat hij ten onder ging zonder zich te verdedigen, helpt om rechtelozen of gemarginaliseerden bij te staan waar en hoe dat maar kan. Zo vereren we de gelasterde god en willen we bijdragen aan een beter Nederland.

NRC Next, 6 december 2013, onder de titel: opkomen voor gelasterde god is onzin (een verkorte vorm van deze brief kwam in de krant).

Zie mijn brief in NRC Handelsblad van 29 november 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.