Overvloed

Relatie en overvloed. Passen die twee bij elkaar? Als vandaag het woord relatie klinkt, zakt de sfeer haast als vanzelf. In onze tijd domineert individualisme, zelfontplooiing. Veel relaties gaan (daarom) stuk; buiten én binnen de gemeente van Christus. En de relatietrainingen vliegen je om de oren. Zo is de lol er natuurlijk wel vanaf. In relatie-land 2014 lijkt overvloed vooral een luxe die we ons niet kunnen permitteren.

Nu ligt het er natuurlijk maar aan hoe je relatie is. Als je net getrouwd bent, klinkt het misschien haast negatief dat er zo over relaties gesproken wordt. Je hebt het goed met elkaar en geniet van elkaar. Nou; prijs de Heer en ontvang elkaar dankbaar uit zijn hand! Als je wat langer onderweg bent met elkaar, merk je dat onderliggende patronen je relatie (behoorlijk) onder druk kunnen zetten. Je hebt zeker goede momenten met elkaar. Maar van de schaduwkanten weet je ook heel goed. Wat voel je je juist in je relatie soms eenzaam. Wat is dan overvloed?

Krachtig
Het liefdesboek bij uitstek laat een heel aantrekkelijk beeld zien van twee geliefden. ‘Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij’ zegt Hooglied (8:3). De lovers hebben elkaar gevonden. Het is een liefdespositie van evenwicht. Er is onderlinge steun (8:5). En tegelijk is dit evenwicht onvoorstelbaar krachtig. Liefde wordt even later namelijk beschreven als een ‘vlammend vuur, een laaiende vlam: zeeën kunnen haar niet doven’ (8:6&7). De overvloed spat er aan alle kanten vanaf. Als je heel Hooglied leest, merk je dat het niet om een sprookje gaat. Er wordt gezocht (3:1 vv). Gejubeld over elkaar (4:1 vv, 5:10 vv). Afgetast tot in de slaapkamer (5:2 vv). Er wordt pijn geleden (5:7). Het is de realiteit van iedere relatie. Alsof Hooglied zegt: de overvloedige schat lígt er. Ga die zoeken! Maar vergeet niet dat overvloed is als je geliefde zelf; een lelie tussen de distels (2:2). Zonder jezelf tegen te komen, zonder pijn en moeite zul je die niet vinden.

Broodnodig
Overvloed is geen extra op een goede relatie of investering daarin. Het is wat God je geeft als je beiden Christus volgt. De christentherapeut Larry Crabb heeft zich eens afgevraagd of er wel een stel is dat niet op het punt komt om het met elkaar voor gezien te houden. Bijzonder dat hij het zegt. Hij is een christen die de hoop van het evangelie kent. Hij is een Amerikaan; een rasoptimist! Hij is vooral een ervaringsdeskundige die de Bijbel goed leest. Want wat Hooglied zegt over relaties wordt heel expliciet in het Nieuwe Testament. In Efeziërs 5 staan prachtige aanwijzingen voor overvloedige relaties. Mannen: heb je vrouw lief (5:25). Dat is de overvloed van de gerichte liefde waarmee Christus ons liefhad. Vrouwen: geef jezelf aan je man. Dat is een houding van vrijwillige overgave die aangeeft dat je jezelf ‘verloren’ hebt aan Christus (5:24). In deze op de ander gerichte, vrijwillige liefde creëert de Heer overvloed. Dat is geen luxe in het Nederland van 2014. Het is juist broodnodig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.