Weinig verhullende (taal van) ‘Jezus van Kafarnaüm’. Preek Matteüs 11:20-30

Jezus zet zijn eigen dorpsgenoten onder zijn kritiek. En hoe! Wat bedoelt Jezus hiermee en wat zegt ons dat? Voor de fijnproevers: de verzen 25-27 (‘ik loof U, Vader, …’) worden door sommigen gezien als niet bij Matteüs horend. Ik ga daar kort op in (zie voetnoot ii). Het stukje eindigt in de schitterende oproep om met al je lasten naar Jezus toe te komen. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Jezus schakelt over op ‘Plan B’.
‘Als jij niet beter je best gaat doen, blijf je dit jaar zitten.’ Heeft een juf, een docent, of je vader of moeder dat wel eens tegen je gezegd?
‘Als je niet op tijd komt op de training, sta je zaterdag niet in de basisopstelling.’ Heb je een trainer dat wel eens horen zeggen?

Waarschuwingen. Wij kennen ze allemaal. Of je nou oud of jong bent; op z’n tijd heb je waarschuwingen nodig. Een opmerking ‘nog één keer en Continue reading

Aan de kant blijven staan of meedoen met Jezus? Preek Matteüs 11:7-19

Jezus verwijt zijn publiek kinderachtig gedrag; het is nooit goed voor hen. Waarom doet Jezus dat? Stoot je zo geen mensen voor het hoofd? Zegt Jezus ook wat tegen ons? Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat wil je nou eigenlijk?
Laatst hadden we het op catechisatie over de vraag hoe leuk/aantrekkelijk het is om te geloven. Stel je hebt op zaterdagavond een feest. Je hebt er zin in. Totdat je ouders erover beginnen dat het zondagmorgen kerkdienst is. 9.30u. Dat betekent: op tijd thuis zijn. En dan zondagmorgen mee. Naar een ander feest; de christelijke samenkomst. Of is dat geen feest? Voelt dat aan als een plicht? Moet dat van je ouders, van God – of van wie dan ook?

Geloven in God is iets bijzonders. Het komt niet gelijk over als Continue reading

Zo gek is het nog niet om in Jezus te geloven. Preek Matteüs 11:6

Jezus zegt dat je gelukkig bent wanneer je je niet aan hem irriteert (Matteüs 11:6). Het lijkt erop alsof Jezus de lat daarmee nogal laag legt; uit ‘je niet irriteren’ klinkt geen hoge verwachting. Toch is het tegenovergestelde waar. Wat betekent dit woord voor ons? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geloof en twijfel.
Vorige week ging het over het zwaard dat Jezus brengt (Matteüs 10:34).[i] Met dat ‘zwaard’ bedoelt Jezus de allesbeslissende keuze voor hem. Matteüs 11 borduurt daar op voort.[ii] Het ‘zwaard’ zit in de belangrijkste profeet tot nu toe (Matteüs 11:11a); de wegbereider van Jezus, Johannes de Doper. In de gevangenis begint hij te twijfelen. En niet zo’n beetje ook. Hij had zich het allemaal heel anders voorgesteld. Jezus, de messias, zou koning worden. Eindeloos geluk zou komen. En tegenstand zou verbroken worden op zijn oordeelsdag (Matteüs 3). Hadden de profeten niet gesproken over die dag?[iii] Johannes in ieder geval wel.

Maar wat gebeurt er? Jezus spreekt over geluk voor wie treurt. Het gaat over een oprechte manier van leven met God.[iv] Ja; grote wonderen gebeuren. En er komen volgelingen. Maar… er is steeds gedoe rondom Jezus. Hij wordt bekritiseerd. Gelasterd (Matteüs 9:34). Ondertussen zit Johannes nog steeds Continue reading

Misschien is het wel Gods bedoeling dat we Hem missen in de eredienst. Artikel Nederlands Dagblad

Journalist Gerard ter Horst schreef in het Nederlands Dagblad een jammerklacht over de protestantse eredienst. We missen God; zo laat de klacht zich lezen. Gezien de vele reacties raakt hij een snaar. Vandaag staat mijn artikel over deze klacht in de krant:

Misschien is het wel Gods bedoeling dat we Hem missen in de eredienst

De jammerklacht van Ter Horst over de protestantse eredienst vat ik op als een vrucht van de Geest (Nederlands Dagblad, 11 oktober). Juist omdat de Geest mensen en hun ervaringen serieus neemt en daardoorheen werkt. Vervolgens wil ik luisteren naar wat de Geest hierin zegt. Want daarvoor zijn alle gelovigen nodig. Ik besef overigens dat mijn bijdrage verdacht is. Ik ben – ik zeg het maar eerlijk – predikant in een protestantse kerk. En als mijn belangrijkste taak zie ik het om het evangelie te Continue reading

Gods vrijheidsstrijd. Over het zwaard dat Jezus brengt. Preek Matteüs 10:34

Jezus zegt dat hij niet is gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. Wat betekent dat? Gaat dit over geweld, met woorden of erger? De preek staat in het kader van ons jaarthema discipelschap. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Doelbewust leven.
Met welk doel ben jij in je leven gekomen? Wat had je voor ogen, wat was je van plan met je geboorte en de rest van je leven?

Vreemde vraag, nietwaar? Wij worden geboren. Passief. Uit onze ouders. Daar lag geen besluit van onszelf aan ten grondslag. Hooguit is het zo dat veel westerse mensen zeggen dat ze ‘een kind op de wereld zetten’. Als je de schepper niet kent, zeg je het misschien zo. Maar hoeveel praatjes mensen ook hebben; niemand zegt dat hij/zij met een vooropgezet plan in dit leven terecht is gekomen.

Jezus zegt een paar keer iets dat Continue reading

Jezus volgen. Preek Matteüs 9:9 bij het jaarthema discipelschap

Tussen neus en lippen door, zo lijkt het, roept Jezus mensen op om hem te volgen. Vandaag gaat het veel over discipelschap in de kerk. Wat betekent het om Jezus te volgen? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Discipelschap.
Het voorstel van de kerkenraad is om het dit jaar te hebben over het volgen van Jezus. Over discipelschap. In het mededelingenblad dat vandaag uitkomt vind je meer over het jaarthema. Hoe volg je Jezus in je leven van iedere dag? Hoe doen we dat als gemeente? In de kring?

Het voordeel van het thema discipelschap is dat we mooi bij (het luisteren naar) Matteüs kunnen blijven. We hebben drie keer geluisterd naar Jezus’ schitterende toespraak, de Bergrede.[i] Jezus vervult de wet. Hij zelf is de schat van het evangelie. En Jezus roept om met hem te leven. Hem te volgen. Jezus roept Simon en Andreas (Matteüs 4:18-20). Jakobus en Johannes (Matteüs 4:21 en 22). En zonet lazen we dat Jezus ook Matteüs[ii] roept (Matteüs 9:9).

Bij iedereen gaat het verschillend. Gelijk is wat Jezus zegt: volg mij. Vandaag is bijna tweeduizend jaar verder. Hoeveel er ook veranderd is, dit is gelijk: Jezus roept. Volg mij.

Ik wil het jaarthema graag beginnen in het midden van de gemeente. Bij jullie – aan wie Jezus zijn Continue reading

Hoe verder na de studiedag over de NashvilleVerklaring? Artikel 525 woorden in Gereformeerd Kerkblad

Op verzoek van de redactie zeg ik iets naar aanleiding van de studiedag van 12 september jl. over de NashvilleVerklaring. Ik baseer me op krantenverslagen uit het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad.

Verharding
Het eerste wat bij me opkomt is dat het LHBTI-debat verhardt. Op de studiedag stond de NashvilleVerklaring zelf niet ter discussie. Hoe kun je dan Continue reading