Hoe Jezus Heer en meester is. Preek Matteüs 12:1-20

Ook zo’n hekel aan regeltjes? Jezus lijkt de regels (van de Joods sabbat) aan z’n laars te lappen. Jezus noemt zich ‘Heer en meester’ van de rustdag. Wat bedoelt Jezus en wat betekent dit voor ons? De preek is kort. Het accent ligt op het gebed, als intro op de Week van het gebed. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Ongehoord.
Vorige week was de jeugddienst over de vraag of God eerlijk is.[i] We lazen toen een stukje uit een van Petrus brieven. Petrus zegt: jij bent de tempel, jij bent het offer voor God. Petrus gebruikt de taal van de Bijbel (Oude Testament). Gods mensen waren gewend aan de tempel, aan priesters en offers. Maar sinds Jezus is het anders. Het gaat om het geloof in hem. Leef met Jezus.

Vandaag lezen we verder uit Matteüs.[ii] En dan begrijp je gelijk hoe Petrus er in zijn brief aan komt om te zeggen dat jij de tempel en het offer Continue reading

Is God eerlijk? Preek jeugddienst. Lezing: 1 Petrus 2:1-10

Hieronder de preektekst die hoort bij een jeugddienst over de vraag: is God eerlijk? Op de achtergrond speelt mee wat er gebeurt als je niet in God gelooft; is er een hel? Jongeren participeren op diverse manieren en de dienst is mede door hen voorbereid, zie de voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Hoe eerlijk is het allemaal?
Is God eerlijk? Die vraag staat vanmorgen centraal. Deze dienst is tijdens een paar catechisatieavonden voorbereid zoals … net vertelde. Heel wat (mogelijke) onderwerpen kwamen op tafel. Deze heeft na stemming gewonnen: is God eerlijk?

Jij bent geboren in een christelijk gezin en kent God. Maar hoe zit het met leeftijdsgenoten voor wie dat niet geldt? Niemand kiest uit waar hij/zij geboren wordt. Je vrienden/vriendinnen zijn net als jij; ieder gaat naar school, volgt een opleiding, sport, gaat uit en viert een feestje, begaat blunders en doet goede Continue reading

Bekeer je want het koninkrijk van de hemel is nabij. Preek Matteüs 3:2 en 4:17 oudjaar 2019

Oudjaar 2019. We blikken terug en kijken vooruit. De namen van de gestorven heiligen die ons zijn voorgegaan worden genoemd, voorafgegaan door een getuigenis. Een korte overdenking over de kernachtige preken van Johannes de Doper en Jezus van Nazaret. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Jezus zoekt je hart.
Dat koninkrijk van God; komt dat nog?[i] Johannes kondigt het aan (Matteüs 3:2). Jezus kondigt het aan (Matteüs 4:17). Maar waar blijft het?

Als je terugblikt op het afgelopen jaar dan zien we dat we vooruit willen. Wij, mensen, nemen onze toekomst in eigen handen. Razendsnel gaan ontwikkelingen. Elon Musk (Tesla) onderzoekt mogelijkheden voor ruimtereizen voor jou en mij. Hij wil graag naar Mars om daar de rest van zijn levensdagen te slijten. In fraaie films zoals Interstellar denken we na over hoe onze toekomst Continue reading

De ster van Bethlehem. Preek Matteüs 2

Magiërs die Jezus aanbidden. Je verwacht het niet. Magie staat – ik zeg het zachtjes – niet hoog aangeschreven in de Bijbel. Wat betekent Matteüs 2? Ik realiseer me tegen de kerkelijke agenda te zondigen door nu over Matteüs 2 te preken. Het is niet anders; we lezen door na Matteüs 1. Ik reken op genade. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         De koning wordt geboren.
Na het paspoort, de spannende geboortelijst van Jezus (Matteüs 1)[i], volgt weer een opmerkelijk hoofdstuk. Buitenlandse magiërs komen Jezus hulde bewijzen. Schitterend heeft Rubens dit geportretteerd (inclusief het vervallen koningshuis van David). Over een paar bijzonderheden in dit hoofdstuk straks meer.

Allereerst het verband met het vorige hoofdstuk. Het ‘paspoort’ van Jezus (Matteüs 1) begint met David. Dat wil zeggen dat Jezus koning is. Daarom zingen we vandaag koningspsalm 72: vorsten van verre landen aanbidden de koning. Dat Jezus niet alleen Davids zoon maar ook Gods zoon is (Matteüs 1:23, 3:17) dat is het geheim van het evangelie (Romeinen 1:1-7).

Matteüs 2 gaat in het spoor van het vorige hoofdstuk verder. Het hoofdstuk bevestigt Jezus’ identiteit. Magiërs weten dat er een Joodse Continue reading

Eindeloze trouw in de mensgeworden koning. Kerstpreek Matteüs 1

Kerstfeest! Maar vanwaar de lange namenlijst aan het begin van het evangelie van Matteüs? Wie goed luistert ontdekt daarin een geheim. Het geheim van Gods krachtige trouw in Jezus. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Waarom Matteüs 1 in de Bijbel staat.
Mooi dat jullie net op het puntje van je stoel zaten toen het eindeloze geslachtsregister werd voorgelezen (Matteüs 1:1-17). Wat een spektakel.

Ehm…. Nee. Wij vallen in slaap als we dit lezen. Wij worden pas echt wakker als het over onszelf gaat. Wie ben ik, wat zijn mijn kansen en mogelijkheden, ben je hetero, homo, bi, wat voor werk doe je – enzovoort? Dat is spannend want dat gaat over mij. In  de tijd/cultuur van de Bijbel gaat het om het collectief, de familie, het gezin en de afstamming (waar je vandaan komt).[i]

Matteüs 1 is het ‘paspoort’ van Jezus. Dat paspoort begint bij David (1:1). Strikt genomen klopt dat niet. Matteüs zou met Abraham Continue reading

Zet God Nederland op slot? Artikel in het Nederlands Dagblad over de stikstofcrisis

Nederland raakt op slot. Die gedachte dringt zich aan je op als je naar de actualiteit kijkt. Protesten zijn aan de orde van de dag. Vooral de stikstofcrisis stelt voor grote dilemma’s. Alle zeilen moeten bijgezet worden om niet in een acute impasse te geraken. Schuldigen worden aangewezen. Het verkeer wordt soms platgelegd. Op social media zie je chagrijn en woede. Smerige en meer dan misselijkmakende taal klinkt. Wat is er aan de hand?

Vrede?
Ik houd er rekening mee dat God ons land op slot zet.[i] Je weet wel; die God die we inmiddels massaal de rug hebben toegekeerd. Die God die de westerse cultuur uit haar dagelijkse leefwereld heeft weg gekruist. Die God.

De gedachte dat God ons land op slot zet ontleen ik aan de profeet Continue reading

Hoe de Heilige Geest ons leven nieuw maakt. Preek Ezechiël 36:25-27

We lezen verder uit Ezechiël. Delen uit hoofdstuk 36 worden wel beschouwd als de mooiste gedeelten van heel het Oude Testament. De preek dient ook als voorbereiding op de bediening van de heilige doop. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Een van de mooiste verzen van heel het Oude Testament.
Als … later groot wordt en ooit haar doopkaart ziet, staat daar bij haar doopnamen: Ezechiël 36:25-27. ‘Pappa en mamma; wat is dat?’ vraagt ze dan. Terwijl je de Bijbel opendoet om het stukje op te zoeken kun je gerust zeggen: ‘dit, …, is een van de allermooiste gedeelten van het hele Oude Testament.’ Gods nieuwbouw- of herstelwerk wordt uitvoerig uit de doeken gedaan.[i]

Met het oog op deze heel feestelijke dienst dacht ik na over een geschikte tekst. Misschien een niet al te onbekende tekst. Toen ik me ging inlezen in het gedeelte van Ezechiël waar we waren gebleven, bedacht ik dat ik niet verder hoefde te zoeken. Vorig jaar hebben we de ‘bergtop’ van het Bijbelboek Ezechiël beklommen. Dat wil zeggen: naar moeilijke teksten geluisterd. En nu hebben we fantastisch Continue reading