Hoe dichtbij mag het evangelie van Jezus komen?

Preek over de bekende tekst waarin Jezus zegt dat hij niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs (Marcus 10:45). Wat zegt deze uitspraak over de structuur van het christelijke leven? Hoe dichtbij mag het evangelie komen? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         #MeToo: wie is betrouwbaar?
Vandaag worden we opgeschrikt door vele verhalen die loskomen in #MeToo. Omdat we in een geglobaliseerde wereld leven, blijft een verhaal over seksueel misbruik en misbruik van machtsposities niet beperkt tot een situatie in de VS. In Nederland alleen al komen tal van verhalen los. Het buitelt over elkaar heen. Indringende vragen roept het op: bij wie ben je veilig? Hoe ga je om met gekregen vertrouwen en met bijzondere posities die je worden toevertrouwd?

Als we vanuit dit perspectief het evangelie lezen, valt het op hoe Continue reading

Jezus zegent de kinderen. Preek Marcus 10:13-16 (Lucas 18:15-17)

Preek gehouden in de Kandelaarkerk op 29 oktober 2017. ‘Jezus zegent de kinderen’ is een bekende tekst. Wat zegt het evangelie ons daarin? Voorbeeldliturgie onderaan.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1 Bijbels jeugdjournaal?
Ik kijk wel eens naar het jeugdjournaal. Dat vind ik vooral leuk als ‘grote mensen’ worden geïnterviewd. Dan leggen ze, de een met meer succes dan de ander, aan kinderen uit wat ze doen. Onze MP Mark Rutte komt wel eens bij de camera van het jeugdjournaal. Hij vertelt dan iets over zijn werk of zijn leven. En dan moet hij weer snel door. Wat hij heeft het druk. Allemaal belangrijke dingen te doen. Maar toch even tijd vrijmaken voor de kinderen van het jeugdjournaal.

Is ‘Jezus zegent de kinderen’ een soort Bijbels jeugdjournaal? Jezus die Continue reading

Jezus als richtpunt van nieuw leven.

Preek gehouden op 22 oktober 2017 in de Kandelaarkerk te Dordt. Onderwerp: relatie en relatievorming. Wat zegt onze wordingsgeschiedenis (Genesis) en het verdere evangelie daarover? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1         We zijn van de Heer.
Dit kerkelijke seizoen staan we een paar keer stil bij het onderwerp relatie(vorming). Op verschillende manieren. Aankomend voorjaar willen we bijvoorbeeld een huwelijksgespreksgroep organiseren. We luisteren in de eredienst ook naar wat het evangelie van Jezus zegt over relatie(vorming). Vorig jaar stonden we al eens stil bij de plek van singles in de gemeente.

We kiezen voor dit onderwerp omdat het in de Bijbel veel gaat over de trouwrelatie. Op een bijzondere manier: man en vrouw weerspiegelen in een trouwrelatie de relatie tussen Christus en de gemeente (Efeze 5). Maar we staan ook bij dit onderwerp stil ook omdat we in ons eigen, christelijke leven tegen zaken aanlopen. Sommige christenen kiezen er bijvoorbeeld voor om (eerst nog) niet te trouwen maar om te gaan samenwonen. Andere gelovigen doen dat met opzet anders en trouwen wel. Wat betekent Continue reading

Welke plek hebben ouderen in de gemeente van Jezus?

Preek naar aanleiding van Jozua 14. Daar komt een oudere aan het woord. Wat zegt zijn getuigenis ons, gemeente van Jezus? Voorbeeldliturgie onderaan de preek. Preek gehouden op 8 oktober in de Kandelaarkerk.

1       We zijn van de Heer.
Vorig jaar kregen we, Kandelaarkerk, paar keer bezoek. Leerlingen van het Insula-college kwamen naar de kerk. Voor een opdracht op school moesten ze een kerkdienst bezoeken en een verslag schrijven. Na afloop sprak ik een van die jongeren. Die kwam voor het eerst in de kerk. Ik vroeg: wat vond je ervan? De jongere zei: bijzonder! Ik vroeg: wat dan? Al die kinderen en jongeren, was het antwoord. Dat was het eerste dat blijkbaar opviel. Blijkbaar kan de gedachte zijn, als het over de kerk gaat: een paar grijze hoofden en dat is het. De kerk is dan zoiets als: oud, vroeger/verleden. En dan kom je binnen en ontdek je alle leeftijden.

Zou het te maken hebben met deze slogan van Continue reading

‘Onwetende’ goed-doeners. Preek parabel schapen en bokken

Preek gehouden in het kader van het huisbezoekthema: Jezus’ wederkomst. Ik preekte eerder over 1 Petrus 1 (uitzien naar de vreugde van Jezus’ komst). Nu kies ik voor de gelijkenis van de schapen en bokken. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1       Wederkomst. Wie wacht er op oordeel?
Dit jaar is het huisbezoekthema: de wederkomst van Jezus. Verlang je ernaar, naar dat moment? We kunnen zo bezig zijn met hier-en-nu dat we vergeten dat Jezus komt. Dat is in een klap voorbij als je Matteüs 25 leest. Jezus haalt de mensen uit elkaar. Schapen en bokken. Eeuwig leven en eeuwige straf. Weet je waar jij zult staan als Jezus terugkomt? Weet je het zeker?

Het meest opvallende in de gelijkenis is de Continue reading

Soms moet er juist heibel zijn in de gemeente. Preek Jozua 22

Preek over Jozua 22; een conflict om een altaar. Waar maak je je druk om – zou je zeggen? Tja. Daarover gaat het in de preek. Soms moet er heibel zijn in de kerk om te zien waar het nou werkelijk om gaat. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preek.

1       Rare jongens die gelovigen.
Rare jongens, die Romeinen. Een liefhebber van Asterix en Obelix herkent de uitspraak uit duizenden. De grap van deze uitspraak is dat de Galliërs zelf nogal vaak raar doen. Maar ja; dat ben je zelf. Dat is natuurlijk heel normaal. Maar als je van een afstandje kijkt naar anderen; tja – dat zijn echt rare jongens.

Vandaag wordt er wel eens iets gezegd dat lijkt op de uitspraak in Asterix en Obelix. Rare jongensdie gelovigen. Van de week zag ik Twitter Continue reading

Eer de Schepper; om wie Hij is, zijn trouw en zijn werk. Catechismus Zondag 9

Korte preek over Zondag 9. Actualiteit: hernieuwde discussie over schepping – evolutie onder christenen. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preek. In deze dienst ook viering heilig avondmaal.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Vandaag wordt er onder christenen opnieuw gesproken over schepping en evolutie. Onder andere een aantal boeken dat recent verscheen, zorgt ervoor dat het onderwerp niet van de agenda verdwijnt. Misschien krijg je er wat van mee. Misschien ook niet. De een zegt (ik geef beide weer in eigen Continue reading