Jezus werpt nieuw licht op de zaak. Preek Handelingen 9 over de roeping van Saulus

Handelingen 9 blijft fascineren. Wat gebeurt er met de bloedfanatieke schriftgeleerde Saulus van Tarsus? Wat betekent dit voor ons? De preek is de start van een prekenserie over Paulus’ brief aan de Galaten. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

1         Een bekering met blijvende zegen.
Ken je ‘Zondag met Lubach’? Vast wel. Dat satirische Tv-programma was tot vorig jaar te zien. Stel je nu eens voor dat ‘Zondag met Lubach’ volgende week terugkomt op TV. Dat ‘Zondag met Lubach’ dan vol zit met net zoveel humor, satire en filmpjes als altijd maar dan om te laten zien hoe mooi het geloof in Jezus is. Hoe zou je dan reageren? Zou je je niet afvragen: Arjen Lubach gelooft toch niet in God? Lubach maak toch juist zelfs wel eens grapjes over het geloof?[i] Gaat hij echt een christelijk Continue reading

God maakt alles nieuw. Overdenking Openbaring 21:5 op de eerste zondag van 2022

Korte overdenking voor eerste zondag in 2022. God maakt alles nieuw – zo belooft Hij. Zet je voornemens voor het nieuwe jaar in dat perspectief. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Nieuw.
Wie droomt er niet van een betere wereld? Geen geweld. Honger de wereld uit. De klimaatproblemen aanpakken. Corona de deur uit….

We gaan een nieuw jaar in. Wat brengt 2022? Wordt de wereld beter? Wat zijn jouw voornemens? Waar zie je naar Continue reading

Wijs worden uit 2021. Oudjaarsoverdenking 2021 over Psalm 90.

Korte overdenking in de (online, vooraf opgenomen) oudjaarsdienst 2021. We luisteren naar Psalm 90 van Mozes. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Belijdenis
De indrukwekkende Psalm 90, van oudsher gelezen op oudejaarsdag, begint met een belijdenis.[i] Iedere generatie opnieuw bewijst God Continue reading

Een hemelse blik op Kerst. Kerstpreek Openbaring 12

Kerst. Kerstboom, een kribbe en gezelligheid? Zo niet in het bloedstollende Openbaring 12. Daar moet je, trouwens, bijna tussen de regels door lezen om te ontdekken wat Kerst is en betekent. Maar wat een bijzonder en bemoedigend evangelie. We zingen een medley; Psalm 2 (Openbaring 12:5) en een Kerstlied. Zie onderaan, in de liturgie. Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Een geestelijke blik op de geschiedenis.
Ga je er lekker voor zitten bij Kerst en dan lezen we van een vrouw en een monster, een draak. Wat krijgen we nou?

Hemelse ‘röntgenfoto’.
Eerst een stapje terug. We lazen uit het Bijbelboek Openbaring. Wat is dat voor een boek? Je kunt Openbaring zien als een röntgenfoto. Het kijkt dwars door de geschiedenis heen. In symbooltaal en soms in codetaal zegt Openbaring hoe de werkelijkheid is. Als je Openbaring leest, begrijp je de aarzeling van de kerk: moet Openbaring wel bij de canon van de kerk horen (Bijbel)? Je kunt er zoveel kanten Continue reading

Beloved. Korte inleiding op preken bij een gemeenteproject over relaties en relatievorming. Najaar 2021

Dit najaar vond in onze gemeente het project Beloved plaats. Beloved ging over relaties en relatievorming. Wat zegt de Heer als je een relatie aangaat? Wat is de plek van LHBT+’ers in de gemeente? En wat is wijsheid als het niet meer gaat in je huwelijk? En is het Bijbels gezien beter om te trouwen of is samenwonen ook een christelijke invulling van je relatie?

Aan de slag
Wie geen vreemde is in ‘Jeruzalem’ weet dat er op het gebied van relatie en relatievorming veel speelt en ook wel veranderd. Het is belangrijk om Continue reading

Het is tijd. Tijd om in alles de koning te volgen. Preek 1 Korintiërs 7:31b. Afsluiting 2 van gemeenteproject Beloved.

Afgelopen weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de tweede afronding daarvan. Paulus spreekt over Gods nieuwe tijd in Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een onverwachte wending.
Vorige week zijn we begonnen met het afronden van het gemeenteproject Beloved. Met Psalm 148 hebben we de HEER lof en eer gebracht. Wat is Hij goed. Wat geeft de Geest veel. Dank voor alle gaven in Jezus’ gemeente.

Vandaag de tweede afronding. We gaan nog een keer luisteren naar 1 Korintiërs 7. Dat deden we eerder toen ging het over seksualiteit, getrouwd- en singlezijn ging.[i] Het refrein van dat hoofdstuk is: je bent van de A/ander. Je bent van Jezus. Met je lichaam. Je seksualiteit. Je ziel. Je bent van elkaar. Volg Jezus en leef met elkaar – wat je situatie ook is.

Kloppend hart.
Vandaag luisteren we iets beter. Dat wil zeggen: Paulus geeft die aanwijzingen over seksualiteit, liefde en trouw vanwege een bepaalde reden. In vers 29 verduidelijkt hij zichzelf. ‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is….’ Zie je? Er zit een bedoeling achter zijn aanwijzingen. Het christelijk geloof is geen Continue reading

Een nieuwe belijdenis begint met het vragen naar God. Artikel in het Nederlands Dagblad.

Theoloog en columnist Ad de Bruijne is geen voorstander van nieuw kerkelijk belijden (Nederlands Dagblad, 10 december). Nieuwe belijdenissen ontstaan immers uit geestelijke vernieuwing en daaraan ontbreekt het in onze tijd. Ik wil twee elementen aan dit gesprek toevoegen. Allereerst gaat dat over de aard van belijdenisgeschriften. Zijn we het erover eens dat belijdenisgeschriften allereerst over God en het geloof in Hem gaan? Deze vraag lijkt een open deur maar is dat helaas niet. Ik bedoel het volgende. Wie goed luistert naar belangrijke discussies vraagt zich af wat gelovigen bezig houdt.

NashvilleVerklaring
Twee voorbeelden daarvan. Ongeveer drie jaar geleden kwam de NashvilleVerklaring uit. Heel ons land was in rep en roer. Zo ga je toch niet met Continue reading

Leef tot eer en lof van God. Preek Psalm 148 en Romeinen 12:1&2. Afsluiting 1 gemeenteproject Beloved

Afgelopen zes weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de eerste afronding daarvan. We stemmen in met een uitbundig lied: loof de HEER (Psalm 148).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1        Afsluiten met lof aan God.
Deze en volgende week zondag sluiten we gemeenteproject Beloved af. Afsluiten is niet helemaal het goede woord. We zijn het gesprek over relaties en relatievorming gestart en dat gesprek gaat door. En een aantal afspraken (lezingen e.a.) dat niet door kon gaan vanwege extra COVID-maatregelen staat voor later op het program.

Als we deze afgelopen zes weken van ons project afronden wil ik dat graag doen met Psalm 148 en Continue reading

Hoe blijft je huwelijk een relatie van liefde en trouw? Preek Matteüs 19 en Efeze 5. Preek 6 gemeenteproject Beloved.

In de Kandelaarkerk vindt het gemeenteproject Beloved plaats. Beloved is voor heel de gemeente, jong en oud, en gaat over relaties en relatievorming. Zes weken lang trekken we intensief met elkaar op. Het project krijgt een plek in de erediensten, in kringen en groeigroepen en kent diverse werkvormen; theater, ontmoeting met sprekers, start met tal van workshops. Helaas is het programma gewijzigd in verband met de nieuwe Corona-maatregelen. 

Vandaag starten we met week 6. Dit is de laatste week, al gaan we daarna zeker verder met de thema’s die aan bod kwamen. Onderwerp: hoe houd je je huwelijk goed?

Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat helemaal onderaan deze blog.

Gemeente van de Heer

1         Bruidegom Jezus begint iets nieuws.
Vandaag starten we de laatste week van Beloved. We eindigen met een mooie vraag: hoe houd je je relatie goed?

Discussie.
Misschien vond je de eerste Schriftlezing uit Matteüs 19 wel een domper. Of dacht je misschien dat ik nog met mijn gedachten bij vorige week zat, toen het over huwelijksmoeite en echtscheiding ging. Maar nee. Ik kies deze tekst Continue reading

Als er geen trouw en liefde meer is…. Preek Genesis 2 en Matteüs 19 over huwelijksmoeite en echtscheiding. Preek 5 gemeenteproject Beloved.

In de Kandelaarkerk vindt het gemeenteproject Beloved plaats. Beloved is voor heel de gemeente, jong en oud, en gaat over relaties en relatievorming. Zes weken lang trekken we intensief met elkaar op. Het project krijgt een plek in de erediensten, in kringen en groeigroepen en kent diverse werkvormen; theater, ontmoeting met sprekers, start met tal van workshops. Helaas is e.e.a. in het programma gewijzigd in verband met de nieuwe Corona-maatregelen (in verband daarmee is het program ook zo gewijzigd dat we Eeuwigheidszondag nu alleen in het gebed een plek geven). 

Vandaag starten we met week 5. Thema: wat als het niet langer gaat? Over huwelijksmoeite en echtscheiding. In mijn vorige gemeente (Delfshaven) heb ik een preek gehouden over dit onderwerp, naar aanleiding van Genesis 2 en met name Matteüs 19. Wat Jezus zegt is – voor die en onze tijd – opzienbarend. Ik doe die uitleg niet over maar verwijs via deze voetnoot naar die preektekst, mocht je je verder willen verdiepen in dat hoofdstuk van het evangelie.[i]

Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat helemaal onderaan deze blog. De liederen gaan over neerzitten bij de brokstukken (PvN 130), erkennen van tekorten (Psalmproject 51) en verlangen om helemaal met en uit God te leven (PvN 16). Het gaat over meer dan ‘echtscheiding’. Deze preek en deze week is voor heel de gemeente.

Gemeente van de Heer

1         Het moeilijkste gesprek.
De tijd vliegt. We gaan alweer de laatste twee weken van Beloved in. Volgende week gaat het over de vraag wat een huwelijks- of trouwrelatie is en hoe je die goed houdt. Iedereen begrijpt dat dat een belangrijk onderwerp is. Daar kun je zelfs naar uitzien. Wat zegt de Bijbel? Wat leert de (christelijke) praktijk?

De week die nu komt is de moeilijkste van alle zes themaweken. Wie zit er op deze week te wachten? Het gaat deze week over de vraag: wat als het niet langer gaat? Het gaat over echtscheiding. Wat valt daarover te zeggen? Ben je niet Continue reading