Vrede voor jullie. Handout Johannes 20, Pasen 2014

1          Jezus gaat ‘gewoon’ verder.
Iedere cultuur heeft z’n eigen groetgewoonte. Na zijn opstanding uit de dood begroet Jezus zijn leerlingen met: ‘vrede voor jullie’. Dat is verbazingwekkend gewoon. Maar juist in die gewone groet ontdek je het evangelie. Jezus richt de aandacht namelijk op zichzelf; zijn kruiswonden en zijn zending (vers 20 en 21). Jezus gaat ‘gewoon’ verder waar hij gebleven was. Pasen zet ons er daarom voor. Het onderstreept wat wij niet voor mogelijk houden: God zelf heeft zich in Jezus gegeven tot in de smadelijke afgang aan het kruis.

De gewone groet van Jezus laat voelen hoe buitengewoon Gods liefde voor ons is (Joh.3:16). Liefde maakt dat je echt álles voor een ander wilt doen; zo heeft de Schepper gedaan in Jezus. De opstanding van Jezus geeft hoop. Je wordt weer ‘in dienst’ (21, 22) genomen.

2          De opstanding van Jezus.
Wij kunnen veel geloven (over Jezus); maar Jezus’ opstanding…!? De evangeliën zijn echter alleen maar ontstaan omdat Jezus opstond. Zo begínt het. Ook hier de vraag: wie is Jezus?

In de toenmalige cultuur was lichamelijke opstanding onmogelijk en ongewenst (zie bijvoorbeeld de boeken The ressurection of the son of God en Surprised bij hope van N.T. Wright). Ook gelovigen die de opstanding verwachten, staan op Pasen perplex: ze verwachtten die pas op ‘de laatste dag’ (Joh.11:24). Hoe kan de kerk ontstaan en bestaan als zij zoiets wonderlijks en onmogelijks claimt als lichamelijke opstanding van Jezus!?

Zie verder themadienst uit 2013, o.a. apologetiek en Pasen.

3          De vrede van Jezus.
Vrede ervaren lukt vaak niet zomaar. De vrede van Jezus overstijgt die van de wereld (Joh.14:27). Dat merk je op Pasen: Jezus komt door gesloten deuren én harten. Duidelijk wordt zo dat de Paasvorst onze levens, vragen en gebrokenheid niet zomaar uitgumt. Wel belichaamt hij Gods trouw voor ons. Na Golgota is er echte vrede. Soms kunnen wij die ook ervaren in ons leven. De steen die voor het graf lag, is met Pasen weggerold en in de vijver van de wereld gegooid. De golven van dat geweldige moment reiken zelfs tot in ons leven.   

Gezegende Paasdagen!

Hier vind je de preek die bij deze handout hoort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.