Gespreksgroep huwelijksvoorbereiding najaar 2014

1          Huwelijksvoorbereiding: doe mee!
Binnenkort start er weer een gespreksgroep huwelijksvoorbereiding. De gespreksgroep is bedoeld voor stellen die kort geleden getrouwd zijn of van plan zijn te gaan trouwen. De avonden zijn een combinatie van deze ingrediënten:

–  Kernthema’s van relatie(vorming). Zie onder 4 welke thema’s aan de orde komen.

–  Gesprek. De praktijk leert dat ieder stel ongeveer dezelfde vragen, uitdagingen kent.

–  Ervaring. De avonden worden geleid door Annemarie en Matthijs Haak (Gereformeerde Kerk Delfshaven) en Marja Ploeg en Jeanet van Ramshorst (beiden werkzaam bij KMW de Driehoek, zie hieronder).

We hebben gemerkt dat deze werkvorm tot inspirerende en goede gesprekken leidt. We hopen daar ook voor deze nieuwe ronde. Welkom om mee te doen!

2          Waarom huwelijksvoorbereiding?
De kerkenraden van de GKv Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Delfshaven bieden deze gespreksavonden aan. Steeds meer stellen zijn geïnteresseerd in de training. Dat is een mooie ontwikkeling. Het sluit ook aan bij het beleid van de beide kerkenraden: we gaan ervan uit dat ieder stel dat in de kerk een zegen over hun huwelijk vraagt, ook met een gespreksgroep huwelijksvoorbereiding meedoet (er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld de MarraigeCourse).

Meer informatie over en achtergrond van de training die wij aanbieden, vind je in hoofdstuk 1 van de brochure “Trouwen in Rotterdam-Stad”. De brochure is te verkrijgen in een van onze kerkgebouwen of te downloaden vanaf www.rotterdam-centrum.gkv.nl.

3          Geloof en relatie.
Het gaat bij trouwen om wat de Heer geeft en vraagt en net zo goed over allerlei menselijke aspecten zoals communicatie, seksualiteit e.d. Om al deze dingen goed aan de orde te laten komen, hebben we ervoor gekozen om de cursus samen met Kerkmaatschappelijk werk de Driehoek (KMW,  www.dedriehoek.nl), een christelijke hulpverleningsinstantie, op te zetten. Stellen waarvan de en wel en de ander niet gelooft, zijn ook van harte welkom in deze groep. Stellen in vergelijkbare situaties gingen je voor. Wel vragen we dat je respect hebt voor de christelijke uitgangspunten in deze gespreksgroep.

Marja en Jeanet leiden de avonden van het KMW.
Annemarie en Matthijs Haak doen dat voor de avonden over bijbelse thema’s.

4          Data, locatie en onderwerpen.
De startavond en de avonden die Matthijs en Annemarie Haak leiden, zullen in het kerkgebouw van Delfshaven plaatsvinden: Kuipersstraat 19, 3025 NT, Rotterdam.

De avonden die Marja en Jeanet leiden, vinden plaats op de locatie van KMW: Diergaardesingel 69b, 3014 AE te Rotterdam.

Waarschijnlijk beginnen de avonden om 20.00u en zijn rond 22.00u afgelopen.

De onderwerpen worden hier kort geïntroduceerd. Voor meer informatie: zie hoofdstuk 1 van de hierboven genoemde brochure “Trouwen in Rotterdam-Stad”. Tijdens de avonden is er, afhankelijk van het onderwerp, steeds gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan; per stel en als hele groep.

DATUM           ONDERWERP/LEIDING

Donderdag 30 oktober.   Gezamenlijke startavond. Kerkgebouw Delfshaven.
Kennismaken met elkaar en met de cursus.

Donderdag 6 november     Onderlinge communicatie. Marja en Jeanet.
Wat houdt jou en de ander bezig? Heb je oprecht aandacht voor elkaar?

Donderdag 13 november Spiegel van Gods liefde. Matthijs en Annemarie.
Efeziërs 5 vergelijkt de huwelijksrelatie met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Wat betekent dat voor je onderlinge verhouding en voor de plek van seksualiteit en gezinsvorming?

Donderdag 27 november Onderlinge verhouding. Marja en Jeanet.
Welke basisbehoefte heeft ieder mens? (Hoe) geef je die een plek binnen je relatie, op een gelijkwaardige manier?

Donderdag 4 december     Elkaar trouw blijven. Matthijs en Annemarie.
Je belooft elkaar trouw voor het leven. Wat houdt die trouw in; hoe helpen de Heer en anderen je daarbij, ook als het anders gaat dan je gedacht had?

Donderdag 11 december      Seksualiteit.  Marja en Jeanet.
Als man en vrouw ben je uiterlijk elkaars tegenpool. Hoe zoek en vind je het goede evenwicht?

5          Kosten, informatie en opgave.
Voor deze cursus wordt van de Driehoek per stel een bijdrage gevraagd van 50 euro. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor de kosten. Als de hoogte van dit bedrag een probleem oplevert, horen we dat graag. Het is niet de bedoeling dat je hierdoor niet zou kunnen deelnemen aan de cursus.

–  Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten over de werkmethoden tijdens de avonden of wil je je opgeven? Bel of mail naar ondergetekende.

–  Bij minimaal 4 deelnemende stellen zal de training starten. Maximaal kunnen er 6 stellen meedoen: wees dus op tijd met je aanmelding als je interesse hebt!

Ik zie jullie reactie graag tegemoet.

Namens de kerkenraden van GKv Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Delfshaven,

Matthijs Haak, predikant GKv Rotterdam – Delfshaven

email: delfshaak@kpnmail.nl, tel. 010-4765513.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.