ANBI-status van de kerk

Tom Mikkers van de Remonstrantse Broederschap stelt voor dat discriminerende kerken hun ANBI-status verliezen (ND, 9 december). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op twitter zegt Mikkers dat het hem niet alleen gaat om kerken die homo’s discrimineren. Net zo goed gaat het Mikkers over ‘moskee of discriminatie van vrouwen’. Mikkers zit helemaal op de denklijn van onze overheid en redeneert met politieke argumenten.

Juist zijn inbreng vanuit een geloofsgemeenschap laat zien dat de discussie gevoerd moet worden over de financiële banden die er zijn tussen kerken en de overheid. Kerken moeten zich niet aantrekkelijk maken om voor een ANBI-status in aanmerking te komen, en voor de daaraan gekoppelde aftrekbaarheid van giften. De financiële crisis heeft onze ogen ervoor geopend dat geld meer is dan geld. Geld is verbonden aan macht en vooral aan vertrouwen. Juist dat laatste is belangrijk voor christenen en kerken in Nederland. Nu kerken marginaliseren in dit smaldeel van de wereld komt het erop aan. Wat heeft de Heer met haar voor? In die situatie is het goed om financiële verbondenheid met een ‘vreemde’ aan de kant te zetten. Kerken hebben echt alleen met hun Heer te maken. Ik ben er dan ook voor om de eigen geldstroom van kerken helemaal los te maken van die van de overheid.

Het is goed om hier bij te zeggen dat ik het alleen over de kerk heb. Want nu de overheid zich steeds meer uit de maatschappij terugtrekt, mag zij de kerkelijke discussie op dit gebied niet gebruiken om tegen allerlei maatschappelijke organisaties te zeggen dat zij het financieel zelf maar uit moeten zoeken. Zo’n houding van de overheid zou getuigen van een onbetrouwbare opstelling. Waar het mij om gaat is dat de kerk zichzelf een dienst bewijst door financiële banden met de overheid te ontbinden. Ze komt dan duidelijker te staan voor de vraag naar haar eigen bestaansrecht. De geloofspapieren van de kerk zeggen dat zij bestaat voor de glorie van Jezus. En dat dát meer dan de moeite waard is voor heel de maatschappij. Wie wil daarvoor betalen en hoeveel?

Nederlands Dagblad, vrijdag 12 december 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.