Verlegen met de Jihad

Hennie Harinck wil met ‘klare taal’ tegengaan dat jonge vrouwen gehersenspoeld worden door jihadisten (NRC Handelsblad 2 december). Harincks betoog is een illustratie van veel Nederlandse verlegenheid met jihadisten.

Je kunt het met Harinck hebben over onvolwassen verlangens die leven onder jongeren. Maar dan moet het wel over veel meer gaan dan over de verlangens die jihadisten blijkbaar losmaken. Nederland is vol van uitingen uit de onderbuik die het puberale niveau soms niet eens halen. Kijk bijvoorbeeld naar de meer dan onverkwikkelijke uitspraken en gedragingen van ‘volwassenen’ in het recente integratiedebat.

Het meest aparte is Harincks oproep aan het einde van het betoog: ‘wij, niet-radicale Nederlanders, zullen onze ideeën over een betere wereld middels videoboodschappen en infiltratie van de sociale media moeten uitdragen’. Over welke ideeën heeft Harinck het? Zijn ‘wij’ het daarover eens? Op dit wezenlijke punt blijft het in Harincks betoog helemaal stil. Wie het verlangen van een groep apart zet en daar zelf niets tegenover inbrengt, creëert een leegte. Een leegte die je vanzelf doet verlangen naar de letterlijke betekenis van het woord jihad; ‘een inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’.

NRC Handelsblad, 5 december 2014. In iets andere vorm gepubliceerd onder de titel: zet idee tegenover Jihad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.