Geen onhaalbaar cadeau

Redactioneel van OnderWeg 7 februari 2015: eerlijk over relaties.

‘God geeft geen onhaalbare cadeaus’. Dat zegt Minella van Bergeijk over het huwelijk, in een interview in Onderweg van zaterdag 7 februari. Deze uitspraak neem ik als motto voor deze special over relaties. Allereerst omdat in deze uitspraak de realiteit klinkt. Als iets niet ‘onhaalbaar’ is, voel je meteen de spanning. Relaties en huwelijken staan onder druk. Statistieken laten die druk zien. Je merkt het om je heen als een huwelijk strandt. Vooral herken je het in je eigen hart. Echt gericht zijn op de ander is niet eenvoudig. Het helpt niet om voor deze realiteit weg te kijken. Of te mopperen op onze tijdgeest. Beter kunnen we het ‘spook’ onder ogen zien. Dat willen we doen in deze special.

Wat me vooral raakt in de uitspraak van Minella is dat zij opkijkt. Gόd geeft iets. Hij creëert de bijzondere band tussen twee mensen. De Bijbel in Gewone Taal zegt het prachtig. God maakt twee mensen ‘helemaal één’ (Genesis 2:24). Het Nieuwe Testament verdiept deze eenheid als er staat dat getrouwden Gods trouw weerspiegelen (Efeze 5). In dat licht wil deze special vooral staan.

We kunnen dan niet om ongemakkelijke vragen heen. Wijst zoveel gebrokenheid en relatie-onzekerheid erop dat we het zicht op Gods trouw zijn kwijtgeraakt? Maar net zo goed merk je dat Gods trouw het wint. In de vele en goede aandacht die er is voor relaties en huwelijken. Niet alleen onder christenen maar ook in onze maatschappij. God is trouw en laat niet los. Je hoort dat terug in het gesprek verderop in dit blad. Een stel dat 14 maanden geleden trouwde zegt het zo: ‘je staat samen open voor Gods leiding. Als je je door Hem laat leiden, kun je vrede ervaren bij de keuzes die je maakt.’ Toch haalbaar; dat cadeau van God.

Redactionele inleiding themanummer relaties van OnderWeg, zaterdag 7 februari 2015. Zie hier voor de inhoud van deze special.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.