Vecht de jihad met moslims mee

Van diverse kanten wordt erop gewezen dat er een gevecht plaatsvindt om de ziel van de islam. John A. Azuman beschrijft dat gevecht bijvoorbeeld (ND, 31 januari). Veel en ingrijpende vragen worden aan moslims gesteld nu er in de naam van de islam gewelddadigheden plaatsvinden. Welke plek hebben christenen in het gevecht om de ziel van de islam? Welke uitdagingen en obstakels liggen er voor christenen?

Essalammoskee
In de afgelopen weken ben ik twee keer bij bijeenkomsten geweest die georganiseerd werden naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. De eerste was in de grootste moskee van Nederland, de Essalammoskee op Zuid. We zaten aan tafel met buurtbewoners, ongelovigen, rabbi’s, imams, predikanten, bestuurders, politici, wijkagenten enzovoort. De tweede bijeenkomst was bij ons in de wijk Delfshaven.

Wat mij trof is de haast intuïtieve reactie van veel moslims dat de aanslagen in Parijs henzélf zou raken; puur vanwege het feit dat zij moslim(a) zijn. Schrijnend is het te horen van ernstige bedreigingen of milde vormen van discriminatie. En alleen al het feit dat we debatteren over de vraag of alle moslims afstand moeten nemen van de aanslagen in Parijs maakt duidelijk dat moslims het gesprek niet neutraal instappen. Buurtwerkers verzuchten soms dat de aanslagen het werk van afgelopen tien jaar doen verdwijnen omdat het onderling wantrouwen weer opschiet. Dan wordt inderdaad de ziel van moslims geraakt. Ons gebed is nodig om vrede in het hart en in de maatschappij.

Avondmaal
Toch zit er ook een andere kant aan deze zaak. Dat de Essalammoskee uitnodigt tot dialoog laat zien hoe zelfbewust en op de Nederlandse samenleving gericht deze moskee is. De uitnodiging voor de dialoog had de titel ‘zodat jullie elkaar leren kennen’. Het is, voor zover ik kan nagaan, een Koranvers uit Soera 49. Alle aanwezigen kregen ook te horen waarom voor dit Koranvers was gekozen. Er werd ons verteld dat een crisissituatie als deze je flink door elkaar schudt. Met een verwijzing naar Soera 49 werd verteld dat God alle volksgroepen en stammen uit man en  vrouw heeft gemaakt. In crisissituaties, zo werd ons voorgehouden, vergeet je die gemeenschappelijke afstamming en onderlinge verbondenheid zomaar. Vandaar dat de dialoog nodig is ‘zodat jullie elkaar leren kennen’.

Ik was blij met het initiatief tot dialoog. Tegelijk schoot er iets anders door me heen. Wat is de maatschappij- en mensvisie van God radicaal anders dan ons tijdens die dialoogavond werd voorgehouden. God herinnert ons niet aan onze (gemeenschappelijke) afkomst. Hij heeft een schandpaal op aarde neergezet die laat zien hoe diep de crisis gaat. Uitgerekend God zelf draagt in Jezus alle onvrede, wantrouwen en terreur. Alleen zo komt er vrede in de maatschappij. God richt geen dialoogtafel aan om het in orde te maken. Hij roept ons tot de avondmaalstafel. Daar worden wij eraan herinnerd dat boosheid, moord, afgoderij, echtbreuk en alle kwaad in ons eigen hart zit (Marcus 7:20-23). We krijgen de uitnodiging en opdracht om te eten en te drinken, symbolisch, van het gekruisigde lichaam van Jezus. Zo ontstaat werkelijke en diepe salam, vrede.

Hindernissen
Ik heb de avond in de Essalammoskee als exemplarisch opgevat. Want in toenemende mate krijgt onze samenleving met een zelfbewuste en missionaire islam te maken. Even hard worden moslims geconfronteerd met diep wantrouwen vanuit de samenleving. In die situatie kunnen christenen er niet mee volstaan om, hoe bijzonder dat ook zou zijn, te hopen dat de islam zich hervormt. Christenen hebben met de moslims mee het gevecht, de jihad, aan te gaan.

Van de kant van christenen zie ik hierin diverse hindernissen. Vooral is dat de onbekendheid, onzekerheid of zelfs angst ten opzichte van moslims. Toen een tijd geleden een debat plaatsvond in ons land bleek dat christenen hierin niet echt onderscheidend zijn ten opzichte van niet-christenen (EO-symposium, november 2014). Gelukkig gebeurt er veel ten goede. Kerken die contacten met moskeeën leggen, bijvoorbeeld. Verdere groei hierin is wel nodig.

Dan zijn er nog drie andere dingen die een echte ontmoeting tussen christenen en moslims in de weg staan. Allereerst is dat het denken vanuit ware en valse religie. Hoe terecht het ook is dat punt te maken; om het hart van een moslim te bereiken moet je naar hém kijken (zoals God ook naar jόu kijkt). De tweede hindernis ligt in het verlengde hiervan. Heel wat christenen hebben een nogal westers waarheidsidee. Zij stellen zich de vraag waarom de ene religie beter zou zijn dan de andere. Een gesprek hierover is op zich interessant. Maar het is vooral vrijblijvend en leidt tot niets. Het verhindert het inzicht dat juist nu zo hard nodig is; de unieke weg die God in Jezus gaat. De derde hindernis is dat christenen teveel opgaan in het seculiere, maatschappelijke debat. Dat gaat over de plek van religie in de samenleving, over vrijheid van meningsuiting en grenzen daaraan. Hoe belangrijk ook: het leren kennen van Jezus gaat ook dit ver te boven (Filippenzen 3:8).

—–
Zie hier het interview dat het Christelijk Informatie Centrum (CIP) naar aanleiding van dit artikel met me had en m’n preek over Lucas 9:23 uit die tijd.

Zie ook Laat het oordeel aan God. Bijdrage interreligieus gesprek over religie en geweld en zie Waarom laat God de islam opkomen in Noordwest-Europa?

6 thoughts on “Vecht de jihad met moslims mee

 1. Hallo Mathijs

  Mijn geloof stel ik niet boven een ander,je mag dingen benoemen,onderscheiden zoals olaf latzel in bremen doet,ik hou van iedereen,maar ik zie allah niet als dezelfde als yahweh,en voor mij is Jezus de Zoon van God.

  Vr gr

  Foeke de Koe

  • Beste Foeke. Dank voor je reactie. Onduidelijk of vaag zijn is i.d.d. niet van toepassing. En ook nergens voor nodig. Of je dezelfde God vereert, zal blijken in het gesprek. Juist in een eerlijk en duidelijk gesprek blijkt hoe bijzonder en uniek Gods weg in Jezus is. Ik weet niet of je dat bedoelt; dát ben ik met je eens. Als je op voorhand zegt dat jij een andere God vereert; waartoe dient dan je gesprek? Kun je dan die ander winnen voor Christus? Ook al wil je het niet; je kunt dan de indruk geven dat het de ene tegenover de andere God is. Onmogelijk, want God is één. Groet. Matthijs.

 2. Hallo Mathijs

  Bedankt voor je reactie
  Heb als Heilsoldaat regelmatig gesprekken met moslims en als het gaat bv over Jezus als
  Gods zoon,die gekruisigd ,gestorven en opgestaan is,is het vaak einde gesprek of over de drieeenheid.,ik zie God als Yahweh ,ik ben die ik ben,de alpha en omega,waar je een levende relatie mee kan hebben,Allah zie ik als een maangod,in de koran staat vlgs mij ook dat het verre zij dat allah een zoon heeft.
  Ik kan allah niet zien als dezelfde God als Yahweh.
  Ook in andere gesprekken,op werk bv spreek ik over mijn Heer en Heiland.
  In mijn houding ,gesprekken laat ik ook merken hoe ik in het leven sta.

  Groet Foeke

 3. Bedoel je dat je het gesprek aangaat als twee mensen die de ware God willen aanbidden en in dat verlangen een zijn? Door het gesprek op dat punt te starten kun je dan de ander meenemen naar Jezus.

  • Beste Mark. Bedankt. Ik ben niet zo van dat ‘verlangen’ enzo. Zie m’n artikel waar ik in bovenstaande reactie naar verwijs (Tariq Ramadan). Ik loop mee. Juist gaandeweg kom je erachter hoe diepgaand de wegen uiteen gaan. Groet. Matthijs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.