Het goede aan bed-bad-brood-akkoord

Het Nederlands Dagblad vindt het bed-bad-brood-akkoord van VVD en PvdA waardeloos (Hoofdredactioneel 24 april). Toch is het belangrijk meer te zeggen. Het is bijzonder voor Nederland om met de VVD en PvdA een seculier kabinet te hebben. Het regeerakkoord Bruggen slaan van VVD en PvdA is een positivistische, seculiere geloofsbelijdenis die gebaseerd is op louter menselijke (uitruil)ideeën. Vooral in het bed-bad-brood-akkoord blijkt hoezeer dit geloof door de praktijk onder druk wordt gezet. Iedere – voor elke uitleg vatbare – zin van dit akkoord laat dat voelen. Vooral omdat het zo duidelijk om de eígen posities gaat en niet om de mensen die hulp nodig hebben. Het is winst dat de VVD en PvdA de grenzen van hun eigen geloof ervaren. Wie weet welk perspectief dat biedt.

Nederlands Dagblad, maandag 27 april 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.