Eigen geloofspapieren

Anna Krijger zou willen dat de linksmens zijn dédain ten opzichte van gelovigen liet varen (NRC 2/8). Op social media bleek dat haar column onder gelovigen een snaar had geraakt. De klacht staat dan ook niet op zichzelf. Vrij snel na de start van Rutte-II ontstond bijvoorbeeld de politieke discussie of het afschaffen van de Zondagswet en de weigerambtenaar ‘christenpesten’ kon worden genoemd. Om scherper te zien wat er aan de hand is zijn twee dingen van belang.

Allereerst betreft dat het algemene klimaat in ons land. Holland stond van oudsher bekend om het grote goed dat je vrij was te geloven wat je wilde. Toch zat daar evengoed een andere kant aan. Godsdienstvrijheid betekende vooral dat de mainstream de ruimte kreeg. Indertijd betrof het de nieuwe tijdgeest, merkbaar in het protestantisme en in het welkom aan allerlei vrije (los van het gezag van de kerk) denkers. Rooms-katholieke gelovigen daarentegen belandden lange tijd met hun lieve Heer op zolder.

Welbeschouwd is er na zoveel eeuwen niet zoveel veranderd. Ja, de hele (rooms-katholieke én protestante) christelijke God is verdwenen uit de samenleving en daarvoor in de plaats kwam de samenleving van de autonome mens. Maar nog steeds krijgt de (inmiddels autonome en niet in God gelovende) mainstream vooral de ruimte en dat ervaren gelovigen bij tijd en wijle. Ondertussen leeft het grote goed dat je in ons land vrij bent te geloven wat je wilt voort, al lijken de marges daarvoor wel smaller te worden.

Het tweede punt betreft de reactie van sommige christenen. Zij doen mee aan discussies of ze wel of niet gepest worden of klagen over een neerbuigende houding. Ze vergeten daarbij dat zij nu juist een naam hebben die getuigt van dédain. In Jezus gelovenden werden in de eerste eeuw van onze jaartelling christenen genoemd. Die naam verwees niet alleen naar hun heer Christus maar was evengoed een verbastering van het Griekse chrèstos wat nuttig of braaf betekende; het waren mensen die in de ogen van de maatschappij buiten de werkelijkheid stonden.

Nu christenen zich niet meer tot de meerderheid kunnen rekenen, kunnen ze om respect vragen. Beter kunnen ze zich in hun eigen geloofspapieren verdiepen.

NRC Handelsblad, 17 augustus.

Zie hier voor een artikel van me uit 2013 over ‘christenpesten’, de Zondagswet e.a. waarin ik betoog dat christenen zich laten framen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.