Evenwichtige afvaardiging voor een goede synode. Artikel Nederlands Dagblad

Ook de komende synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is bepalend voor de koers van deze kerken. Daarom komt de afvaardiging naar de synode, begin 2020, erop aan.

Begin 2020 is er weer een synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). De vorige synode (Meppel-2017) werd historisch genoemd vanwege besluiten over de vrouwelijke ambtsdrager en het fusieproces met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Toch is de aanstaande synode (Goes 2020) minstens even belangrijk.

Beide onderwerpen komen namelijk terug. De fusie tussen de NGK en GKv is het hoofdonderwerp. Maar ook de bezwaren tegen de besluiten over de vrouwelijke ambtsdrager liggen op tafel. Wordt de ingeslagen koers bestendigd of komt de synode terug van bepaalde besluiten?

Ligging
Sommigen maken zich grote zorgen over de koers van de kerk. Uit hun kring klinkt weleens het geluid dat de komende synode de laatste mogelijkheid is om de koers van de kerken te wijzigen. In die situatie wil je misschien graag naar de synode afgevaardigd worden. Of juist niet, omdat je van mening bent dat het toch al een gelopen race is. Anderen zijn blij met huidige ontwikkelingen. De synode vinden ze niet onbelangrijk, maar die staat bij hen op grote(re) afstand. Zij denken meer lokaal of interkerkelijk. In die situatie leeft het misschien helemaal niet om afgevaardigd te worden naar de synode. Of men wil er juist bij zijn, om te voorkomen dat de koers van Meppel-2017 gewijzigd wordt.

Kortom, er staat het een en ander op het spel. Lukt het om het gesprek op de synode goed te voeren, of staan bepaalde beslissingen al vast op het moment dat de afgevaardigden bekend zijn?

Denk aan de laatstgehouden synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Die synode zette een rem op een aantal al langer spelende ontwikkelingen, zoals de vorming van een gezamenlijke Theologische Universiteit. Critici wezen erop dat behoudende ambtsdragers op die synode oververtegenwoordigd waren. Kan iets dergelijks ook gebeuren op de synode van de GKv in 2020: dat de uitkomst min of meer vaststaat vanwege de ligging van de afgevaardigden?

Lichaam
Het is daarom van belang dat kerkenraden vooraf goed spreken over afvaardiging naar de synode. Vervolgens is het aan de regio (Classis) om uit de genoemde kandidaten een keuze te maken. Ten slotte kiest – uiterlijk 21 juni 2019 – de Particuliere Synode wie de afgevaardigden worden. Het is belangrijk om bij al deze stappen de kerkelijke verhoudingen zo goed mogelijk recht te doen. Op deze manier vormen de afgevaardigden een goede afspiegeling van de kerkelijke diversiteit.

Er is daarbij ook een groter belang – kerkelijk en missionair. In onze samenleving ligt de nadruk op het individu. Dat gaat niet aan gelovigen voorbij. Het gesprek gaat al snel over de individuele geloofsbeleving en het leven van de ene, plaatselijke kerk. Zomaar zet een bepaald onderwerp het geheel onder druk. Denk aan homoseksualiteit (Protestantse Kerk in Nederland, Anglicaanse Kerk) en/of de vrouwelijke ambtsdrager (CGK/GKv). In die setting is het een hele toer om op een synode iets te besluiten wat goed is voor het geheel. Daarvoor moet je allereerst een stap terugzetten. Realiseer je dat de kerk niet van jezelf is, maar van de Heer. En bedenk dat de Bijbel niet individueel ‘denkt’, maar in samenhang; de kerk is een lichaam. Lukt het om dat lichaam trouw te blijven en te dienen? Juist als je het niet eens bent met elkaar of als bepaalde besluiten je tegenstaan, komt het daarop aan. Dat is moeilijk. Al helemaal in onze tijd. Maar wat een bemoedigend signaal zou het zijn als dat toch gebeurt.

Nederlands Dagblad, 29 maart 2019

Zie Wordt de synode van Goes een goede synode voor NGK en GKv? Zie Er is méér dan een standpunt vrouwelijke ambtsdragers. Kerkelijke eenheid en diversiteit (CGK synode 2020).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.