Je bent niet alleen. www.40dagenhierennu.nl woensdag 17 april

The Passion komt dit jaar vanuit Dordrecht. Het thema is: ‘je bent niet alleen’. Het is een belangrijk thema want eenzaamheid is overal. Ouderen vereenzamen. Jongeren hebben soms het gevoel er alleen voor te staan. We worden geïnspireerd door iemand die er alleen kwam voor te staan; Jezus. Hij is verlosser. Ook als het gaat om eenzaamheid. Hoor wat het evangelie daarover zegt. We lezen uit de eerste brief van Johannes. De heilige apostel zegt:

Wat er was vanaf het begin… wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Wat wij gehoord en gezien hebben verkondigen wij ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. Verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus
(1 Johannes 1:1-4)

Evangelie
Laten we vanuit het evangelie kijken naar onszelf. Een bepaalde mate van eenzaamheid hoort bij het leven. Jij bent jij en ik ben ik. Anders is het als je het gevoel hebt dat je in een isolement leeft. Ik las eens een onderzoek waarin ouderen aangaven bijna nooit bezoek te krijgen en hoe erg ze dat vonden. Een ander heeft een overbezet leven op social media. Maar een gesprek aangaan over wat je werkelijk bezig houdt, lukt je niet of amper. Je bent dan op een andere manier geïsoleerd.

De eerste brief van Johannes gaat over verbondenheid (1:3). De brief verwoordt waarover The Passion dit jaar gaat: je bent niet alleen. Wie goed luistert, ontdekt een geheim in Johannes’ woorden. Aan de ene kant gaat het namelijk over het gewone leven van elke dag. Over wat je hoort, ziet en aanraakt (1:1). Tegelijk is het meer. Het gaat over de Bron; het Woord dat er was vanaf het begin en dat leven is (1:1). Het geheim gaat over Jezus Christus. Hij die het leven is werd een mens als jij en ik. Aanraakbaar. Liefdevol. Rechtvaardig. Kwetsbaar.

Bij The Passion zien we de laatste dag van zijn leven voorafgaand aan zijn executie. Jezus kwam op allerlei manieren alleen te staan. Zijn vrienden lieten hem alleen. De rechter boog het recht. De geestelijke leiders wilden hem aan de kant. Godsverlatenheid ervoer Jezus aan het kruis. Zo stierf Jezus. En hij stond op uit de dood.

Johannes zegt: hij geeft verbondenheid. Jezus gééft het. Want hij ís het; de verbondenheid tussen God en mens.

Het evangelie nodigt je uit om met dit tastbare geheim te leven. Het evangelie is méér dan eenzaamheidsbestrijding. Of vooral: anders. Het gaat er in de eerste plaats niet om wat je doet maar om vertrouwen in Jezus, de Bron van leven. Voor iedereen klinkt de uitnodiging om aangesloten te zijn of te raken op hem. Kijk naar The Passion. Lees het evangelie. Her-bron.

Opdracht
Maak vandaag ruimte om alleen te zijn. Het maakt niet uit of dat vijf minuten is, een kwartier of een uur. Wees alleen. Spreek dan hardop of in gedachten deze zin uit: ‘het leven is mens geworden. Ik ben niet alleen.’

Verbreek daarna je ‘eenzaamheid’ en maak contact met de eerstvolgende persoon die je tegenkomt.

Gebed
Heer Jezus, zoon van God

Ik aanbid U die het leven bent. Dank dat u onze eenzaamheid hebt gedragen . Ons hele leven. Sluit ons aan op uw leven, her-bron ons. Mogen we zo tot zegen zijn voor anderen om ons heen. Sta ieder bij die in eenzaamheid leeft. Heb medelijden. Zegen alle initiatieven die met het oog op die mensen worden bedacht.

Zang
Heer, ik prijs uw grote naam, opwekking 430.

Zie http://www.40dagenhierennu.nl voor meer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.