Omgekeerd Havenhoofd. www.40dagenhierennu.nl donderdag 18 april The Passion

Je mooier voordoen dan je bent. Herken je die neiging? Je ruimt bijvoorbeeld snel je kamer op als je bezoek krijgt. Eerlijk zijn over je minpunten, je zonden en wonden is een hele stap. Jezus doet andersom. Hij begint bij onze troep. Laat je door hem vinden. Het evangelieverhaal van vandaag vertelt over de omgekeerde werkwijze van Jezus:

Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde zou tot het uiterste gaan….   Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om… en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen…. Jezus zei: jullie zijn rein (Johannes 13:1-5).

Evangelie
Opmerkelijk. Jezus begint bij het vuil. Hij klaart de klus waaraan niemand wil beginnen. Wij doen snel precies andersom.[i]

Neem The Passion. Als je vanavond naar The Passion kijkt, moet je beslist even opletten als de stoet langs Havenhoofd komt. Die poort is een van de visitekaartjes van Dordrecht, prachtig gelegen aan de rand van de oude stad en bij een kruispunt van rivieren. Een beroemdheid als Napoleon zette daar eens voet aan wal. Echt een plek op trots op te zijn. Niet voor niks is Havenhoofd de afgelopen weken in de steigers gezet:


Alles moet er pico bello uitzien als Dordrecht zich etaleert voor heel Nederland.

Jezus doet anders. Het evangelie zegt dat het leven mens is geworden (1 Johannes 1, zie de tekst gisteren). Je zou verwachten dat iedereen z’n beste beentje voorzet als hij er is. Het leven zelf! Maar het gaat anders. Steeds is er gedoe rondom Jezus. De een vindt hem niet heilig genoeg. Een ander vindt hem veel te pretentieus. Een volgende is geïnteresseerd maar raakt teleurgesteld. De spanning neemt toe. Al helemaal als er conflicten komen met het religieuze gezag. Wat gaat er met Jezus gebeuren?

Jezus neemt het heft in handen. Symbolisch trekt hij een slavenkleed aan (Johannes 13:4). Hij wast de voeten van zijn discipelen. Het meest nederige karweitje. Dat wat niemand wil doen. Stel je voor. Die stank. Dat vuil.

Johannes heeft begrepen dat dit juist Jezus’ liefde is en hoe ver dat gaat (13:1). Jezus wacht niet af tot alles tip-top in orde is. Hij begint bij onze troep. Je smerige gedachten of opmerkingen. Je trots en zelfgenoegzaamheid. Jouw neiging om over alles en iedereen je oordeel klaar te hebben en dat vervolgens heel Nederland te laten weten. Wat een stank.

Jezus neemt het heft in handen. Dienend is Jezus Heer. Wat Jezus doet bij de voetwassing is symbolisch. Straks geeft hij zijn leven. Golgota is Dordrechts Havenhoofd -maar dan omgekeerd. Op Golgota wil je de schijnwerper niet hebben. Het daglicht ging dar, midden op de dag, uit. Het is ook niet om aan te zien (Jesaja 53:2). Het evangelie zegt: zo dient Jezus ons. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Maak het niet mooier dan het is.
Maak jezelf niet mooier dan je bent.
Spiegel jezelf in Gods liefde in Jezus.

Wat is de troep in jouw leven? Kun je daar eerlijk over zijn ten opzichte van God en mensen? Sta daar vandaag bij stil. Laat je door Jezus schoonmaken. Maak het dan, voor zover van jouw kant mogelijk, ook goed met anderen.

Gebed
Vandaag kiezen we voor een gebed dat monniken bidden. Het komt uit het evangelie. Een kort en krachtig gebed. Je kunt het een keer bidden en/of het – door de loop van de dag – herhalen. Dit is het gebed:

Heer, zoon van David, heb medelijden met ons (Matteus 20:30).

Zang
Aan de maaltijd wordt het stil https://www.youtube.com/watch?v=4JQG4oBSOko.

Zie voor meer www.40dagenhierennu.nl

[i] Zie de preek Je bent niet alleen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.