Preeksamenvatting 1 Samuël 4 en gesprekspunten

Jezus gekruisigd! Belijd de ontheiligde zoon van God.

Preeksamenvatting bij 1 Samuël 4.
Delfshaven 17-11-2013.

1 Belijdenis doen en 1 Samuël 4.
Vandaag is het extra feest omdat de Heer onze broer J riep; hij gaat vandaag belijdenis doen. Past daar wel zo’n wat aparte tekst uit 1 Samuël 4 bij? Laten we eerst kijken wat daar gebeurt. De ark was toen hét symbool van God. God is heilig, uniek en toch wil Hij met mensen omgaan. Veelzeggend is vers 4. Daar vind je weer (zie hfst.1:3 en 11) die bijzondere Godsnaam: de ark ‘van de HEER van de hemelse machten’. Nu zet Gods volk die ark in voor hun eigen doel. Zo komt dit oude verhaal dichtbij. Dit is de vraag: wie is hiermee gediend?

2. Wie/wat is het doel van je leven?
Het prachtige van deze geschiedenis is dat God zich voor niemands kar laat spannen. Er wordt ons hier ook een spiegel voorgehouden. Voor Wie/wie/wat leef jij? Wij zeggen soms zomaar: hoe kan ik God betrekken bij…mijn leven, werk of relatie? Er is niks mis mee dat je dat zo vraagt. Sterker nog: prijs de Heer dat je Hem zoekt! Tegelijk gaat het God om meer. Hij wil dat je vanuit Hem leeft. Kort en bondig: ‘Christus in mij’ (Gal.2:20).

Op deze manier danken we de Heer voor de belijdenisdienst van vandaag. God heeft jou gevonden! Geloven is een proces waarin dat vertrouwen telkens meer groeit. Kijk zo eens naar jezelf. Waar sta je? Wil je ook belijdenis doen? Hoe kijk je terug op dat moment; lang of kort geleden? Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd? God is trouw en laat je niet los.

Verdieping. Voor de zoveelste keer komt hier het thema van de 1ste twee geboden (Ex.20:3-6) aan de orde. Wat gaat het op dit diepe niveau vaak verkeerd, zegt de Bijbel. Het duidelijkst komt dit aan de orde als Jezus mensen de deur wijst die in zíjn naam de meest prachtige dingen hebben gedaan (o.a. Mat.7:22, 23). Vreselijk. Dit stemt niet tot ongezond zelfonderzoek. De Heer zegt hierdoor: zeg JA tegen mij. En BLIJF ja doen.

3. Jezus gekruisigd: zó is God heilig.
Schitterend wordt deze geschiedenis als je verder leest in hfst.5. Ook de Filistijnen kunnen de ark, symbool van Gods heiligheid, niet voor hun kar spannen. God is volstrekt zichzelf! Zo ontdekken we waar de Bijbel ten diepste over gaat. De heiligheid van God wordt – tegen alle verwachting in – zichtbaar op het moment dat Gods zoon ontheiligd wordt. Golgota is afgang en vernedering bij uitstek. Tegelijk nodigt God zo alle mensen uit. IK ben het – zegt Jezus. Kom in mijn kring, de gemeente. Echt feest dus, vandaag.

Gesprek.
• Herken je het punt dat 1 Samuël 4 aan de orde stelt (wie/wat dien je)?
• Zou jij ook belijdenis willen doen? Als je dat deed: hoe ging de Heer met jou verder?

Verdieping. Een artikel over de 1ste twee geboden als basis van alle godsdienst, n.a.v. de film The life of Pi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.