Koning naar Gods hart. Handout bij 1 Samuël 16

4de Advent 2013

1 God gaat vérder.
‘No matter. Try again. Fail again. Fail better’ zei de schrijver en dichter Samuel Beckett (gestorven 1989). Zoiets horen we in 1 Samuël 16. ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul die ik heb verworpen?’ zegt God tegen de profeet Samuël. Dit is bemoedigend evangelie. God blijft niet staan bij het debacle van het koningschap van Saul. God gaat vérder. De koning naar zijn hart zal komen. Zijn belofte van een volmaakte wereld wil God inlossen. We vieren Advent en zien uit naar Jezus (weder)komst.

God gaat verder. Hoe is dat voor Delfshaven? Zo’n twintig jaar geleden moest ‘de tent’ bijna dicht. Nu merken we dat gasten blij verrast in de kerk zitten. We horen bijvoorbeeld: ‘jullie houden van God’, of: ‘alsof alle aanwezigen voor zichzelf beseften dat hun leven zin en betekenis had’. Zelf kun je, helemaal/minder terecht, allerlei mitsen en maren hebben inzake geloof of kerk-zijn. Maar laten we met Gods en andermans ogen naar onszelf kijken. We worden bemoedigd in het tweede leven dat we krijgen. Het is dan ook van belang hoog op te geven van de gemeente en wat de Heer geeft in de eredienst. Besef je kracht (Ef.3:20).

2 (Naar) Gods hart.
God geeft in deze geschiedenis kijkles. Samuel ziet in Eliab…Saul de 2de maar God kijkt naar het hart (vs.6&7). Hoe kijken wij eigenlijk: naar onszelf, anderen, naar wat leven de moeite waard maakt? De doop laat schitterend zien hoe God kijkt. Net als bij de lange rij aftwijzigingen van de zonen van Isaï totdat het David bleek te zijn, leert de doop mee te kijken met God. Golgota is niet om aan te zien. Zó Jezus is het geworden. Je gaat kopje onder in het mysterie van zijn dood en opstanding. Nieuw leven is een geschenk voor iedere dag.

3 Hartelijke gemeente.
Hartelijke gemeente zijn is geen aan te leren kunst. We hébben die gave. Opvallend is dat het evangelie oproept: enthousiasme en felle tegenreacties. Wat daarmee te doen? Biddend (Kol.4:3) het volgende:

A Je hart. God/geloof kan ten diepste niet verdedigd worden. De meeste kracht ligt in het getuigenis. Wie is God; hoe ervaar je Hem? Wees hierin kort, krachtig en duidelijk.

B Ontmoeting. Doen felle anti-reacties je in je schulp kruipen? Tegelijk is het een vraag: wie ben je eigenlijk? Voor ons de uitdaging om uit te treden. We bekijken diverse mogelijkheden.

C Gesprek/argument. Christenen zijn zo gek om te geloven in gekruisigde Jezus. Gesprek en argumenten toch wel inbrengen laat zien dat geloven niet betekent “je verstand op 0”.

Kringgesprek.
• Welke kracht (Ef.3:20) geeft God in/door Delfshaven? Waar ligt die vooral?
• Stelling. De tijd van (valse) schaamte in/over Delfshaven is voorgoed voorbij.
• Waar ligt jouw kracht om Jezus aan de man/vrouw te brengen? Waar liggen de (groei)mogelijkheden voor Delfshaven?

Hier vind je de preek(tekst) van 1 Samuël 16.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.