Second Love; Second Chance

Na de linkse directe van de SGP krijgt Second Love er een rechtse directe overheen van Jan Kuitenbrouwer (NRC 6 februari). Second Love zou schijnheilig zijn en zichzelf Second Lust moeten noemen. Het enige schijnheilige aan de hype rondom deze site is echter het enorme percentage Nederlanders dat tegen Second Love zou zijn. Daarin duikt het Nederlandse, protestantse geweten van een ideaal dat hoger is dan de werkelijkheid ineens weer op. Interessant aan Second Love is dat de site – zij het op een onwaarachtige manier – focust op (behoud van) relatie. Het CBS stelde bij de presentatie van de jaarcijfers 2010 dat wij een partner zoeken voor ons permanent geluk. Als dat geluk ontbreekt, is de relatie zomaar voorbij.

Een recente film als Soof, en daarvoor films als Smoorverliefd en Love Actually (Alles is Liefde), laat ook een ander beeld zien. Deze zogenaamde ‘hertrouwkomedies’ (NRC 11 september 2013) thematiseren het verschil tussen het vinden van liefde en werkelijk geluk. Ook na overspel lijkt er een kans te zijn op geluk in de relatie. Exen geven er blijk van (eigenlijk) weer te willen trouwen met hun eerste liefde. Je relatie krijgt een Second Chance. Second Love houdt die deur naar de eerste liefde open. Mopperen op dat initiatief is daarom wel erg bekrompen. Echt interessant is het om na te gaan wat het de moeite waard maakt je relatie een tweede kans te geven.

Zie Geef je eerste liefde een tweede kans (ND, Valentijnsdag).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.