God ként geen tweede plaats. Handout Hebreeën 10: 22-25

1          Aansporing in het kwadraat.
Hoofdstuk 10: 22 – 25 is een aaneenschakeling van gedetailleerde aansporingen. Wij kunnen dit opvatten als wettisch, tegendraads (geen feel-good) of ‘gewoon’; behorend tot het geloof. Maar wat zegt dit nu over God? God lijkt op een Olympisch kampioen die de 2de plaats niet ként. Goud is Gods liefde in Jezus. Jezus’ kruisdood en hemelvaart geven hoop  (10:35 vv). Dit gedeelte is de opmaat voor de indrukwekkende finale van Hebreeën.

(Hoofdstuk 10: 19-21 vat samen wat in heel de brief Hebreeën aan de orde kwam. Hoofdstuk 8 en 9 vertellen uitvoerig vanuit het Oude Testament hoe Jezus dé hogepriester is (9:24). In Jezus krijgen wij deel aan het nieuwe en betere verbond dat God lang geleden beloofde (3:1 vv; 8:6 vv, verwijzing naar Jeremia 31)).

2          Go(u)d vind je in de gemeente.
De twee grote liefdesgeboden worden hier toegespitst: tot God naderen (22) en aansporen van elkaar (24, 25). Dat is geen beperkte blik; in de gemeente begint Gods verlossingswerk.

Samenkomsten (10:25). Jezus staat voor de deur om ons samen te roepen voor zijn nieuwe begin (cf. 12:22 vv). Elke keer als we samenkomen, bewegen we mee met die stralende toekomst. Bemoedigend te zien hoe we op dit punt gemeente zijn! Hoe nemen we hierin allen mee?

Onderlinge aansporing (10:24). Dit schrikt af want zo kom je in andermans privéruimte. Houd de blikrichting in de gaten: spoor aan lief te hebben en goed te doen. Zijn wij met onze – op zich niet verkeerde – gerichtheid op zonde(besef) te weinig bezig met het goud van God? We zijn elkaars coaches op weg naar de stralende dag van Jezus. Hoe werkt dat voor ons?

Hopen wij bijvoorbeeld over vijf jaar nog steeds kerk te zijn of zijn we ermee bezig hoeveel mensen we dan iets hebben laten proeven van het evangelie? Hoop je bewaard te blijven voor lastige twijfelprocessen of ben je ermee bezig te investeren in onze onwankelbare belijdenis (10:23). We zijn elkaars coaches op de weg naar goud. Wat is je blikrichting? Focus op Jezus; hij ís de hogepriester die voor ons bidt.

(Kring)gesprek 

  1. Waarom spoort Hebreeën aan tot goud zonder zich erom te bekommeren hoe reëel dat is (er is immers geen uitgewerkt stappenplan o.i.d.)?
  2. Ik herken me in de blikrichting van Hebreeën: nieuw leven in Jezus is mijn deel.
  3. “Een ander aansporen (10:24)!? Ik heb genoeg aan mezelf.”
  4. De laatste keer dat iemand mij vroeg of ik het goede deed en lief had, was….  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.