Second Love; Second Chance

Na de linkse directe van de SGP krijgt Second Love er een rechtse directe overheen van Jan Kuitenbrouwer (NRC 6 februari). Second Love zou schijnheilig zijn en zichzelf Second Lust moeten noemen. Het enige schijnheilige aan de hype rondom deze site is echter Continue reading

First and second love. Meelezen in het oudste blootblad

Hooglied is een van de oudste blootbladen ter wereld. De liefdesrelatie tussen man en vrouw wordt niets verhullend beschreven, zelfs tot in de slaapkamer (5:2-5). Juist in de Bijbel verwacht je zo’n intiem portret. God is immers de Schepper van man en vrouw, ook van hun geestelijke en lichamelijke relatie.

Continue reading