Wilders kruisigen helpt niet

Op instigatie van hun partijleider werd er deze week in PVV-kring gescandeerd om minder Marokkanen. Vanuit heel diverse kringen gaan alarmbellen af. Het lijkt wel alsof Wilders moet worden gekruisigd. Naast afstand nemen van dit gebeuren, is het zaak te zien van welke tegenstrijdigheden er sprake is en wat dat betekent.

Enerzijds claimt Wilders ‘niets nieuws’ te hebben gezegd en beroept hij zich op een van onze belangrijkste verworvenheden; de vrijheid van meningsuiting. Tot nu toe heeft Wilders die verworvenheid zo ingezet dat hij met veel succes bestaande onvrede heeft weten te mobiliseren. En mogelijk gaat hij (opnieuw) vrijuit bij een eventuele rechtszaak tegen zijn optreden van deze week. Beide dingen betekenen dat het ontoereikend is om Wilders te kruisigen.

Anderzijds beroept diezelfde Wilders zich op de ‘joods-christelijke traditie’ die volgens hem bij ons teloor is gegaan. De Jood Paulus, die aan de basis staat van de christelijke kerk, schrijft in de eerste eeuw van onze jaartelling herhaaldelijk dat er geen sprake is van Grieken of Joden, barbaren of Skythen, slaven of vrijen. In dat licht is de oproep tot mindering van een bevolkingsgroep zo buiten de orde dat er van enige geloofwaardigheid inzake de ‘joods-christelijke traditie’ geen sprake is.

We zijn in shock dat er in ons land publiek kon worden gescandeerd om mindering van een bepaalde bevolkingsgroep. De roep om Wilders te kruisigen is een reflex die niet helpt. We kunnen niet meer om de vraag heen welke verworvenheden nodig zijn om vrede in de maatschappij te mobiliseren.

NRC Next, ‘Denken’ zaterdag 22 maart 2014.
———————–

De teksten van Paulus waarnaar ik verwijs vind je in Galaten 3:28 en Kolossenzen 3:11. Zondag hield ik een preek over die laatste tekst: ‘er is geen sprake van Marokkaan of Nederlander’. En zie de brief die we overhandigden aan RKK met vooral uit Polen afkomstige leden; een brief naar  aanleiding van meldpunt MOE-landers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.