Laat het oordeel aan God. Handout dialoogavond religie en geweld

Jezus Christus is Rechter en Redder

16/4/2015. Handout voor de gespreksavond tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en de opzet van de avond.

1 Gelovigen ontmoeten elkaar.
Na de aanslagen in Parijs trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God overlaat. Ik las de zondag daarvoor net uit Romeinen 12. Daar staat: ‘Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God… als je vijand honger heeft, geef hem te eten….’ Wat betekent: laat het oordeel/straffen aan God? Moslims en christenen geloven dat God één is, Schepper en Rechter. Dan is het goed elkaar rondom moeilijke thema’s van hart tot hart te ontmoeten.

2 Gods keuze en Gods heiligheid.
Als meest ingrijpende teksten wordt vaak de oproep tot het doden van de volken van Kanaän genoemd (in Deuteronomium en Jozua). Deze teksten zijn niet los te zien van Gods keuze voor Israël, met als doel zíjn heiligheid op aarde te brengen. We hebben in deze opdracht te maken met de ban: herem. Voor ons bekend in haram/haraam: toegewijd (heilig/verboden). Maar gelijk al is duidelijk dat het Israël niet zal lukken om Gods heilige volk te zijn in Kanaän. God is blijkbaar iets groters en wonderlijkers van plan!

3 Jezus Christus Rechter en Redder.
Het Oude Testament loopt dood op Golgota, het kruis waaraan Jezus sterft. ‘Alle mensen hebben gezondigd’ (Romeinen 3). Nu blijkt Gods diepe bedoeling met zijn volk Israël en (het oordeel over de volken in) Kanaän: God Zelf geeft verlossing. De herem van God is te zien in Jezus Christus: toegewijd aan God wordt Hij één met de zonde! Hij wordt geterroriseerd.

images

Toen Jezus gevangen werd genomen, zei hij tegen zijn discipel Petrus: ‘doe je zwaard weg! Want ieder die geweld gebruikt, zal door geweld sterven’ (Matteus 26:52). Jezus draait het zwaard om; het wordt het kruis waaraan Hij lijdt en sterft. Als Hij opstaat uit de dood zegt Jezus allereerst: ‘vrede voor jullie’. Dat is de nieuwe orde die God, naar zijn belofte aan Abram (Genesis 12) aan de wereld geeft: voor álle volken en voor álle mensen (Galaten 3:7-14). Gelovigen voeren vanaf nu de jihad (Arabische Bijbel) van het geloof in Jezus Christus.

Golgota laat daarom zien dat (religieus) geweld een onderliggende oorzaak heeft: onze zonde en opstand tegen God. Alleen Jezus Christus kan daarvan bevrijden.

Christenen geloven dat Jezus Christus zal terugkomen als Rechter. De meest vreselijke geweldsteksten in de Bijbel staan in het hoofdstuk dat Jezus’ komende oordeel beschrijft (Openbaring 14 en 19). Het is een laatste oproep: bekeer je tot de Redder, Jezus Christus!


De tekst van de inleiding vind je hier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.