Religie en geweld. Ontmoeting tussen moslims en christenen

Ontmoeting van hart tot hart bij geopende geloofsbronnen

Hieronder vind je de uitnodiging voor een dialoogavond op donderdag 16 april 2015. De avond wordt geleid door Het Kruispunt. Hiervoor komen we samen:

Er is veel geweld in de wereld. Recent werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Veel geweld is religieus geïnspireerd. Niet alleen horen we vooral van islamitisch geïnspireerd geweld, via ISIS en Boko Haram – en dat leidt dan al heel snel tot anti-moslimsentimenten en de roep tot publiekelijk distantiëren en dergelijke. Maar ook gebeurt er veel geweld dat christelijk gemotiveerd lijkt te zijn. De IRA, Hutu’s en Tutsi’s, orthodoxe priesters in Rusland en Oekraïne die wapens inzegenen. Dit kan de vraag oproepen of godsdienst, religie, geloof in God per definitie haast geweld rechtvaardigt. Staan er immers niet veel teksten in zowel de Koran als de Bijbel waarin God zelf lijkt op te roepen tot gebruik van geweld?

Dat leidt voor sommige mensen tot de conclusie dat religie in het algemeen tot geweld leidt, dat God gewelddadig is en dat je dat je religie misschien het beste maar in z’n geheel kunt afschaffen. Maar is dat zo? Ja, er staan moeilijke teksten over geweld in de boeken van moslims en christenen. Ja, er wordt geweld gepleegd in naam van God door mensen die zich gelovig noemen. Hoe moeten we dus met die teksten omgaan? En hoe gaan we om met geweld in subtielere vormen?

Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Imam Azzedine Karrat (Essalammoskee) en dominee Matthijs Haak (Gereformeerde Kerk Delfshaven) houden een inleidend betoog. Daarna is er gelegenheid voor gesprek en vragen.

De bijdrage van Matthijs Haak vind je hier.

religie geweld april 2015

2 thoughts on “Religie en geweld. Ontmoeting tussen moslims en christenen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.