Babylonische spraakverwarring bij het dividenddebat

Tot hilariteit van de Tweede Kamer sloeg CDA-leider Buma bij tijd en wijle zelfs wartaal uit tijdens het debat over de dividendbelasting (NRC Handelsblad, 26 april). Wie zijn woorden hoort, kan het lachen inderdaad niet bedwingen. Toch is er een andere kant. De C van het CDA staat nog steeds voor christelijk. De partij vraagt de laatste tijd zelfs nadrukkelijk aandacht voor de christelijke traditie. In die context doet wartaal denken aan een Bijbels verhaal dat we tot op vandaag als uitdrukking kennen; Babylonische spraakverwarring. Het verhaal vertelt hoe een enorm project vastloopt omdat men elkaar niet langer verstaat. Rondom het dividenddebat hadden coalitiegenoten D66, CDA en CU blijkbaar twee keuzes: óf op voorhand meedoen in het gedraai van premier Rutte óf, zoals Buma deed, met een zelfstandig verhaal komen. Maar juist de wartaal van Buma toonde aan dat er helemaal geen consistent verhaal te vertellen viel. Gelukkig wordt in onze cultuur nog altijd het Pinksterfeest gevierd. Dat is de Bijbelse tegenhanger van de Babylonische spraakverwarring. Pinksterfeest betreft namelijk een voor ieder verstaanbare taal die helderheid verschaft. Wie het debat rondom de dividendbelasting volgde, krijgt vanzelf zin in zulke taal.

Toegestuurd op zaterdag 29 april aan NRC. Niet geplaatst.

PS Na het versturen van deze brief las ik dat Tom-Jan Meeus zei dat Kamerlid Ouwehand (PvdD) de meest interessant oppositie had: we zijn ‘een verzorgingsstaat voor bedrijven geworden’. Voor de alles overheersende economie en de betekenis daarvan, zie Jezus zoekt echte durfinvesteerders (OnderWeg 2015).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.