Goede Vrijdag. www.40dagenhierennu.nl vrijdag 19 april

Onze samenleving is bijna postkerkelijk. Daar kun je om treuren. Of om jubelen. Wie het evangelie kent, doet anders. Die kijkt op. Aan de voet van het kruis van Golgota worden mensen met elkaar verbonden. ‘Je bent niet alleen’ (The Passion)! We lezen het evangelie van Goede Vrijdag, als Jezus aan het kruishout hangt:

Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder…. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen zijn leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis
(Johannes 19:25-27).

Evangelie
Jezus is een gehangene. Bij de jaarlijkse opvoering van The Passion wordt wel eens verteld wat de kruisdood inhoudt. Het is een vernederende dood. En een pijnlijke. Langzaam maar zeker verdwijnt je levensadem.

Juist dan valt het op hoeveel Jezus spreekt. Alle woorden zijn als parels. Wie beter luistert naar Jezus’ woorden, ontdekt daarin continuïteit. Bij de voetwassing (tekst gisteren) waste Jezus zijn leerlingen. Hun voeten en hun harten. Zo verbond hij hen aan zichzelf en aan elkaar. Vlak voor zijn sterven doet Jezus dat opnieuw. Vanaf het kruis blijft hij doorwerken. Jezus’ woord brengt mensen samen. Maria en Johannes. Ze zijn geen bloedverwanten. Toch gaan zij vanaf dat moment wel als moeder en zoon door het leven (Johannes 19:27). Ze zijn aan elkaar verbonden op een nieuwe manier. Door het woord van de stervende Jezus.

Onze katholieke broers en zussen hebben oog voor de bijzondere plek van Maria. Maria staat symbool voor de kerk. Voor de gelovige houding van de kerk ten opzichte van Jezus. In onze postkerkelijke samenleving is het belangrijk om naar Maria te kijken. Om ons als het ware te heroriënteren. De kerk is niet ons ding. En christenen zijn niet van zichzelf (Romeinen 14:7 en 8). Jézus brengt verbinding tot stand. Hij leert je om samen te leven op een nieuwe manier. Niet allereerst door bloedbanden, gelijke standpunten of gedeelde interesses. Maar samenleven door het wonder van Jezus die zich voor ons geeft.

Golgota laat je daarom nóg een stap verder terugdoen. Je krijgt oog voor  continuïteit door de loop van heel de geschiedenis heen. Voor Gods onvoorstelbare trouw. De Bijbel vertelt hoe het eerste mensenpaar van elkaar vervreemde op het moment dat ze God loslieten. Ze maakten onderlinge verwijten. Ze staan met de rug naar elkaar toe. Maar God zoekt hen op. Zijn belofte verbindt Adam en Eva. Ondersteund door die belofte trekken Adam en Eva samen Gods wereld in.

Het evangelie vertelt hoe dit verhaal verder gaat. Het evangelie is het verhaal van Gods trouw aan zijn eens aan mensen gegeven belofte. Zo kijken we naar Jezus. Hij wast zijn discipelen schoon en brengt hen zo samen (Johannes 13). Stervend schept Jezus nieuwe verbondenheid tussen zijn moeder en zijn volgeling. Continue werkt Gods Zoon door (Johannes 5:17). Golgota is daarvan het ultieme (‘uiterste’ Johannes 13:1) bewijs. Golgota is, tot op het fysieke, Gods adembenemende trouw.

Kijk op naar Jezus.
Wie durft zich nog zorgen te maken over de kerk?
Wie maakt zich nog zorgen over zichzelf?

God laat het werk van zijn handen niet los maar is daar trouw aan tot in eeuwigheid.

Opdracht
Mediteer bij een houten kruis of bij een kruisbeeld. Doe dat, als het even kan met een ander of met anderen. Je (Bijbelstudie)kring  bijvoorbeeld.

Gebed
Heer Jezus. Bij het herdenken van uw stervensnood worden we stil. We aanbidden U, onze rots en redder. We prijzen u dat u het tastbare bewijs bent van Gods trouw. Geef het ons, Heer, op onze beurt trouw te zijn aan elkaar.

Zang
My God My God – Psalm 22 https://www.youtube.com/watch?v=UaJ-moIjATU

Zie voor meer http://www.40dagenhierennu.nl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.