Wees niet langer ongelovig want de Heer is opgestaan. www.40dagenhierennu.nl Pasen 21 april

Pasen is opstanding uit de dood. Het is van alle tijden om dat nieuws niet te geloven. Ongeloof zit diep in je hart. Maar daar laat Jezus het niet bij zitten. Kijk naar de opgestane Jezus. Naar wat hij doet en zegt op Pasen. Hij verschijnt. Deelt bevelen uit. Hij is Heer. We luisteren nog een keer naar het evangelie van Johannes. Dit staat er:

‘Raak mij niet aan,’ (Statenvertaling) zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’ (tegen Maria)… en daarna richtte hij zich tot Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘mijn Heer, mijn God.’
(Johannes 20:17 en 27, 28).

Evangelie
Jezus leeft! In alle talen klinkt dat breaking news vandaag wereldwijd. De dood is overwonnen. Maar wat betekent Jezus’ opstanding? Die vraag doet ertoe. Zeker in een cultuur waarin zo weinig mensen in God geloven.

Laten we beginnen bij de de populaire Tsjechische priester Tomás Halík. In zijn nieuwste boek legt Halík de nadruk op kwetsbaarheid. Dat is mooi en terecht. Zeker in een samenleving waarin maakbaarheid en aantrekkelijke selfies domineren. Een belangrijk uitgangspunt voor Halík zijn Jezus’ wonden op Pasen. De ‘ongelovige’ discipel Thomas moet Jezus’ wonden aanraken – zo vertelt het evangelie van Johannes. De wonden zijn een waarmerk. Het is de gekruisigde die levend voor hem staat. Jezus vertoont zich aan ons als de lijdende. Zo geeft hij hoop, zegt Halík.

Luister dan nog eens naar het evangelie. Het is extra interessant om bij het Paasevangelie ook naar Maria (uit Magdala) te kijken. Hoe anders reageert Jezus op haar, in vergelijking met hoe hij reageert op zijn discipel Thomas. Maria draait zich om naar Jezus. Het staat opgeschreven als een daad van bekering. Tranen, verdriet en een zoektocht domineren niet langer. Ze ziet Jezus. Rabboeni! (meester) roept ze. Het enthousiasme lijkt niet wederzijds. Voor haar geen uitgestoken hand. Geen stevige hug. Geen uitnodiging om Jezus’ lichaam te tasten. Jezus’ antwoord klinkt eerder afstandelijk. ‘Raak mij niet aan’ zegt Jezus.

Waarom deze twee zulke verschillende reacties? Wat zegt dat voor vandaag? Nu telkens minder mensen geloven, staat het wonder van Pasen ontzettend ver van ons af.

Hoop – daar kunnen we ons iets bij voorstellen.
Geloof – iedereen gelooft wel in iets of iemand.

Maar opstanding uit de dood!? Daar ligt een grens. Het evangelie leert dat dat ongeloof oude papieren heeft. Niemand van de discipelen rekende erop dat Jezus zou opstaan. Thomas moet wat dat betreft niet geïsoleerd worden. Hij houdt alleen iets langer vol aan zijn ongeloof. Meer niet.

De evangeliën zijn even confronterend als bemoedigend. Zowel naar Maria als naar Tomas geeft Jezus een bevel. Hij is zichzelf. Hij is Heer. Is onze cultuur, net als Maria, zo met andere dingen bezig, dat ze Jezus niet als levende Heer ziet of zelfs niet kan zien? Is onze cultuur, net als discipel Tomas, alleen in staat om overtuigd te raken bij (wetenschappelijk) bewijs? Of zit het dieper. Hebben we simpelweg geen interesse? Die cultuur tegemoet komen – zoals Halík lijkt te doen – is belangrijk. Toch blijft er een grens. Een kloof. Een die alleen Jezus kan verbreken. Hij laat zich zien. Jezus bewijst zich tastbaar, onontkoombaar. Hij geeft zijn volgelingen een bevel.

Jezus is immers het leven dat mens werd (zie de tekst van woensdag). Dat leven staat op uit de dood. Waar zien en vinden we Jezus vandaag? In mensen die, plotseling en onverwacht, tot geloof komen. En in hen die van hem getuigen – in vervolging, discriminatie, marginalisering, ziekte en volharding. Het komt er in alle tijden en plaatsen op aan naar Jezus’ bevelen te luisteren. In wie dat doet; dáár is de Heer.

Geloven is niet makkelijk.
Ook niet altijd leuk.
Soms zelfs erg moeilijk.

Maar het is waar.
Omdat Jezus leeft.

Opdracht
Bedenk of er iets is wat je tegenhoudt om Jezus als levende te zien. Bij Maria was het verdriet, een zoektocht. Voor Thomas was het het ongeloof zelf, de onwil of onmacht om te geloven. Hoe is dat voor jou? Nu het Pasen is: leg al deze dingen neer bij Jezus.

Gebed
Het gebed van vandaag is het aanbiddingslied: Alle macht: https://www.youtube.com/watch?v=ZIJM-bqJorg

Zie http://www.40dagenhierennu.nl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.