Nee tegen racisme. God kent ieder mens. Jeugddienst over Handelingen 6 en Openbaring 5

Deze preek hoort bij een dienst die is voorbereid door kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Zij hebben het thema bedacht en hebben inbreng in de kerkdienst; in zang, muziek, Bijbellezen, inleiding houden, presentatie maken en welkom heten. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer, jongens en meisjes in het bijzonder

1         Protesteren.
Een paar weken geleden hadden we in de hal van de kerk een mooi gesprek. Ieder van jullie kan en wil iets doen voor deze eredienst. Jullie hebben veel goede ideeën. Ik vond het heel mooi om dat gesprek met jullie te hebben. Wat gaaf dat jullie bij de Heer Jezus horen. Dat je wilt luisteren naar wat God tegen je zegt. En wilt luisteren naar elkaar.

We gaan het hebben over racisme. Jullie hebben dat bedacht.

Niet voor niks, natuurlijk. Veel mensen protesteren tegen racisme. Vanmiddag bijvoorbeeld bij in Dordrecht, in het Weizigtpark. Een belangrijk protest.

Vanmorgen zijn we in de kerk. Protesteren wij ook? Ik zie geen spandoeken van jullie. Wij protesteren niet. Wij eren. We eren God.

En toch wil ik in de preek beginnen met een soort protest. Een protest uit de Bijbel. Heel kort. Maar wel zo dat iedereen het begrijpt:

racisme is zonde.

God wil geen racisme of racistisch gedrag. Waarom ik dat zeg? Omdat het zo in de Bijbel staat. God heeft de mensen gemaakt. Voor Hem is ieder gelijk. De verschillen die er zijn in kleur, taal en cultuur zijn verschillen die Gód heeft bedacht. Geen mens kan of mag doen alsof hij/zij God is en zeggen: ik ben beter omdat ik een bepaalde huidskleur heb. Jij bent minder omdat je bij een bepaald volk hoort.

God heeft jou gemaakt zoals je bent. God wil dat je Hem kent en eert. En dat je een goed mens bent voor anderen. De Heer Jezus zegt dat je van je naaste moet houden als van jezelf (Matteüs 22:37-40).

2         Racisme in de Bijbel.
Gaat het in de Bijbel vaak over racisme? Een van jullie noemde het voorbeeld van de belangrijke ambtenaar uit Ethiopië (Handelingen 8). Filippus spreekt met hem over Jezus en doopt hem. Deze man zal zwart zijn geweest. Maar dat vertelt de Bijbel er niet bij. Het gaat erom dat iedereen het evangelie mag horen. Jezus nodigt alle mensen uit.

Denk aan Mozes in het Oude Testament. Hij was de belangrijkste profeet van Gods volk. Zijn vrouw was zwart (Numeri 12:1). Nog een voorbeeld. Uit het Nieuwe Testament. In de gemeente van Jezus in Antiochië was een van de leiders zwart. Hij heet Simeon de Zwarte (Handelingen 13:1, Bijbel in Gewone Taal).

Het gaat in de Bijbel niet vaak over racisme of huidskleur. Want God kijkt niet naar (huids)kleur of cultuur maar naar je hart (1 Samuël 16:7).

Als witte mensen de Bijbel lezen.
Nu iets anders, gemeente, jongens en meisjes. Als het gaat over racisme of discriminatie zoeken gelovige witte mensen naar zwarte mensen in de Bijbel.

Maar witte mensen vergeten dan iets. De Bijbel gaat bijna altijd over mensen uit het Midden-Oosten. En niet over witte mensen uit Europa ofzo. Als je zelf wit bent moet je niet vergeten dat de mensen uit de Bijbel er niet zo uitzien als jij. Ze hebben een huidskleur die donkerder is dan de kleur die jij hebt als je wit bent.

Hoe zag Jezus eruit?
Stel je voor dat Abram bij ons in de kerk zou komen. Wat zou hij dan denken?

Nog een voorbeeld. Witte mensen denken wel eens dat de Heer Jezus wit was. Op zich niet raar. Ik bedoel: kijk maar eens hoe Jezus er in China en Afrika soms uitziet; als een Chinese of Afrikaanse Jezus. Jezus zelf zag er mogelijk zo uit.

Als je daarmee bedoelt dat jij – of je nou in Afrika, China of Nederland woont – van Jezus houdt dan is het goed. Als je maar niet vergeet dat Jezus Heer is. Hij kent en roept iedereen.

Evangelie naar Europa.
Een belangrijke Bijbeltekst is Handelingen 16. Daar staat dat Paulus in Turkije is (Troas). Hij is daar niet op een all-inclusive-reis. Paulus is hard aan het werk. Hij vertelt het evangelie van Jezus. Paulus heeft allerlei reisplannen. Maar de Heilige Geest houdt hem tegen (Handelingen 16:7). De Heilige Geest wil dat Paulus naar Europa gaat. Naar witte mensen? Gaat het evangelie van Jezus daarheen? Naar Griekenland, Engeland, Frankrijk en Nederland? Ja. God wil door iedereen gekend en geëerd worden. De Heilige Geest zegt het. En dus gaat Paulus. En er ontstaan gemeenten van Jezus. Heel veel later horen wij, de Kandelaarkerk, daar ook bij. Dank de Heer voor zijn goedheid en trouw.

Alle mensen voor Gods troon.
… heeft zonet uit de Bijbel gelezen. In het laatste Bijbelboek staat hoe het er in de hemel, voor Gods troon, uitziet. Mensen uit alle landen, van verschillende talen en culturen vereren God en de Heer Jezus (Openbaring 5). Dat is Gods plan. De Bijbel zegt dat God met dat plan begonnen is. Door eerst zijn volk Israël te kiezen. Zo maakt God het evangelie van Jezus aan iedereen bekend (Psalm 87).

3         Doe mee met Gods plan.
Gaat het vanzelf om niet-racistisch te zijn? Nee. We hebben zonet het filmpje gezien van die fietsendief. Dat filmpje laat zien dat je, als je niet uitkijkt, eerst naar iemands huidskleur kijkt en niet naar de dief(stal). We hadden het hier in ons gesprek in de kerk ook over. Soms doe of denk je per ongeluk iets wat racistisch is of discriminerend. Achteraf bedenk je – hopelijk – dat dat niet eerlijk was, niet goed. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Om jezelf en anderen te verbeteren. Fijn dat jullie dat doen. Dat jullie het over racisme willen hebben.

Gelovigen in de fout.
Het gaat niet vanzelf. Ook niet als je een kind van God bent en bij de gemeente van Jezus hoort. … las een stukje over de gemeente van Jezus (Handelingen 6). De Heilige Geest was gekomen op Pinksterfeest. Het stukje gaat niet gelijk over racisme. Want de gelovigen over wie het gaat zijn allemaal joodse gelovigen. Maar er wordt wel gediscrimineerd. De gelovigen die Grieks spreken worden gediscrimineerd. Zij hebben een andere taal en cultuur dan de meeste andere gelovigen die Hebreeuws spreken.

Vreemd, eigenlijk, dat dit gebeurt. Want toen de Heilige Geest kwam sprak Hij juist alle talen (Handelingen 2:1-11). Iedereen hoorde Hem in eigen taal. De Geest laat zien dat verschillen niet belangrijk zijn. En toch gaat het fout.

Doe er wat aan.
Het mooie van dat stukje uit de Bijbel is dit: de gelovigen laten het er niet bij zitten. Ze hebben het met elkaar over hun irritatie. De apostelen bedenken een plan: er worden ook Griekse mensen als leiders aangesteld. Zij zorgen ervoor dat niemand meer gediscrimineerd wordt. Dat kunnen ze doen omdat ze verstandig zijn. En vooral omdat de Heilige Geest ze helpt. Het plan werkt. De gelovigen zijn tevreden. Zo groeit de gemeente van Jezus.

Goed gedaan van deze gelovigen. Als het mis gaat bij ons of als het wel eens mis gaat bij jezelf kun je aan dit voorbeeld denken. En bid tot de Heilige Geest. Hij zal je helpen om te leven zoals God het wil.

4         Gods wereld.
De preek is nu bijna afgelopen. Nog twee dingen.

Bid om eerlijkheid en vrede.
Vandaag gaat het veel over racisme. Denk aan allerlei protesten. Anderen vinden het niet zo belangrijk om ermee bezig te zijn of vinden al die aandacht zelfs irritant.

Het is belangrijk om te bidden voor eerlijkheid en vrede. Dat mensen goed naar elkaar luisteren. Als het erover gaat wat je zeer doet, wat er (in het verleden) fout ging, waar je trots op bent en hoe je denkt over jezelf en anderen. Dat gebed gaan jullie straks ook uitspreken. Daar begint het mee. Dat God helpt. Juist als het moeilijk is voor jezelf of voor anderen.

Migrantenkerken.
Ik eindig met een vraag aan jullie. Weten jullie wat een migrantenkerk is? Ze worden ook wel internationale kerk of multiculturele kerk genoemd. Dat zijn kerken van gelovigen uit bijvoorbeeld Armenië, Suriname, Congo, China, Indonesië, de Antillen – en zoveel andere landen meer. Die kerken zijn er veel in Nederland. En ze groeien. Die kerken zijn een cadeau van de Heilige Geest voor Nederland. God wil door iedereen worden gediend. In alle talen en in iedere cultuur wordt Jezus geprezen. Makkelijk kun je denken: zoals wij kerk zijn, zo is de kerk. Maar God heeft zoveel kinderen. Zoveel verschillende. Jezus brengt die mensen allemaal samen.

Misschien kun je eens een keer naar zo’n kerk toe gaan. Met je ouders. Of een keer met je catechisatie-groep, als jullie volgend jaar catechisatie hebben. Het is een feest om als Gods kinderen samen te zijn en de Heer te loven in verschillende talen of met verschillende gebruiken.

Laten we nu verder gaan met het eren van God door het zingen van een lied.


Voorbeeldliturgie
Votum en groet (Sela)
Psalm 84 Psalmen voor Nu Wat houd ik van uw huis

Samenvatting Gods geboden
Kinderlied: ben je groot of ben je klein

Gebed

Filmpje welke fietsendief is verdacht? https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA
Inleiding bij het thema door twee kinderen van groep 8

Handelingen 6:1-5a en Openbaring 5:8-10 Bijbel in Gewone Taal door Lennard en Tymo
Psalm 87 alle verzen DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-87

Verkondiging
GK 164 Jezus vol liefde (canon)

Gebed, predikant en twee kinderen uit groep 7/8, afgesloten door
Onze Vader (Elly Rikkert)

Collecte. Tijdens collecte luisterlied Together.

U geeft rust https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/u-geeft-rust-door-alles-heen/
Zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.