Met de paplepel ingegoten – een bewuste keuze? Jeugddienst 2 Timoteüs 1:1-10

Hieronder de preektekst in een jeugddienst. Een groep jongeren heeft de dienst mede voorbereid en participeert op verschillende manieren in de dienst. Het (door de jongeren gekozen) thema : is het geloof met de paplepel ingegoten of is het een bewuste keuze?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat je kunt leren van Timo.
Dit is Tim. Timo – zeggen sommigen. Je kent hem uit de Bijbel als Timoteüs. Vandaag gebruiken wij zijn Nederlandse naam. Tim komt uit (het huidige) Turkije (Handelingen 16:1). Timo’s vader is een Griek en zijn moeder is een gelovige Jodin. De apostel Paulus – moet je nagaan; die belangrijke apostel van Jezus – heeft twee brieven aan Timo geschreven. Deze brieven staan in de Bijbel; 1 en 2 Timo(teüs). … heeft net een stukje uit die tweede brief gelezen.

Het was mooi geweest als we Timo hadden kunnen uitnodigen voor deze jeugddienst. Maar dat gaat niet. Hij is al in de hemel, bij de Heer. Dus we moeten het doen met wat we uit de Bijbel (en de traditie) over hem weten.

Paplepel – keuze?
Stel dat je het thema van deze dienst aan Timo had voorgelegd. Dat je had gevraagd: ‘Tim; is het geloof met de paplepel ingegoten – heb je gekozen voor Jezus?’ Wat had Tim dan gezegd? De Bijbel vertelt daar twee dingen over:

  • Het is met de paplepel ingegoten. Timo’s moeder en zijn oma hebben hem veel verteld over de Bijbelse verhalen (2 Timoteüs 1:5 & 3:15).
  • Timo heeft voor Jezus gekozen (Handelingen 16:2). Hij was jong toen hij voor Jezus koos. Misschien zo oud als jullie nu. Bedenk: als je in die tijd voor Jezus koos, was dat niet makkelijk. Je kon gepest worden vanwege je geloof. Of gediscrimineerd. Vrijheid van geloof zoals nu in Nederland kende men niet. Blijkbaar nam Timo dat voor lief. Vond hij Jezus de moeite waard.

Zie je? In de Bijbel gaan die twee samen; met de paplepel ingegoten én een bewuste keuze maken.

Gave van de Geest.
Timo had een bijzondere gave gekregen. Waarschijnlijk was die gave dat hij het evangelie goed kon brengen (preken) en leiding kon geven aan de gemeente. Maar er was wel een probleempje. Dat was niet alleen dat Timo wel eens last had van gezondheidsproblemen waarvoor Paulus hem tips gaf (1 Timoteüs 5:23). Vooral lastig was dat Tim een beetje verlegen was. Hij durfde zijn gave niet altijd te gebruiken. Paulus moet hem aanmoedigen dat Timo ervoor zorgt dat de mensen in de kerk niet op hem neerkijken maar hem serieus nemen.

Niet alleen Timo maar ieder die gelooft krijgt een bijzondere gave/cadeau. Zo leeft en werkt Gods Geest in je. Bij jullie zie je die gaven ook. Neem alleen al deze dienst. Toen ik bij jullie op bezoek kwam op catechisatie hadden jullie veel goede ideeën over deze eredienst. Jullie denken echt na over het geloof en hoe je daarmee bezig kunt zijn. Dat is goed voor heel de gemeente. Vandaag zetten jullie die gaven in. Dank de Heer. Timoteüs zou vast trots op jullie zijn en zeggen: ‘zo deed ik dat ook.’

Gods geheim.
Even terug naar ‘met de paplepel ingegoten – een bewuste keuze?’ Je zou denken dat je moet kiezen; een van twee. De bijbel zegt: het is beide. Dit is een geheim. Gods geheim. God is Schepper. Hij heeft alles gemaakt. En God werkt door zijn schepping. Op een gewone manier – zo gezegd. Door je ouders geeft God jou leven. Je ouders vertellen jou over Jezus. Zo begint het met geloof. Net zo goed heb jij te kiezen. Dat kan niemand anders voor jou doen. Dat bijzondere verhaal dat God bestaat, dat Hij van je houdt; dat jij er niet toevallig bent maar dat jouw leven door God gewild en bedoeld is – met een prachtige bestemming. Geloof jij dat?

Ik zei: God de Schepper werkt zo, op die ‘gewone’ manier. Zo ging het bij Timo(teüs). Zo gaat het bij veel gelovigen. Zo is bij mij gegaan. Ik heb het geloof meekregen van mijn ouders. Ik heb gemerkt – ik was toen jonger dan jullie nu zijn – dat er grote Kracht bestaat, een Kracht die goed is. Daar wilde ik bij horen.

Soms werkt God ook anders. God is de almachtige Schepper. Hij kan mensen ook ineens, (totaal) onverwacht roepen. Ook als je al een tijd bekend met God of de verhalen van het geloof. Paulus is daar zelf een voorbeeld van. Hij was een fanatieke Farizeeër die Jezus’ gemeente vervolgde. Op een dag roept Jezus hem. Paulus wordt een apostel van Jezus. Hij brengt het evangelie van Jezus aan mensen die God niet kennen. Paulus’ bekering was een grote verandering in zijn leven. Zoals hij apostel is en van God vertelt, zo was hij niet opgevoed. En toch. Paulus zegt iets opvallends. Paulus zegt:

Ik vereer God met een zuiver hart, net zoals mijn voorouders dat deden
(2 Timoteüs 1:3).

Zie je? Hoe wonderlijk Paulus’ bekering ook was, God is en was allang bezig in al die mensen die voor Paulus’ (tijd) leefden, die God wilden dienen. Die ‘gewone’ mensen waardoor Paulus God had leren kennen zodat hij zijn bekering tot Jezus langzamerhand ook kon gaan begrijpen. Zo werkt God.

Kijk naar God, jongeren. Kijk naar God, gemeente. Gods geheim is dat Hij werkt op een manier die jij misschien heel gewoon vindt (ouders, catechisatie, docent). Zo gewoon dat je er soms niet eens bij stilstaat. Maar sta erbij stil. Dat God in die ‘gewone’ dingen werkt, dat is bijzonder. Dat Gods trouw aan zijn schepping. En Gods geheim is dat dingen die jij misschien bijzonder noemt (onverwachte bekering) voor Hem ‘gewoon’ zijn. Hij is God. Hij kan alles.

Waar het om gaat is dit: God laat merken dat Hij er is. En wie Hij is. Dat is bijzonder. God laat zich kennen aan ieder mens.

We gaan zingen Jezus liefde voor mij (Sela).

2         Hoe God zich bekend maakt.
Met de paplepel ingegoten – een bewuste keuze? Die vraag staat vandaag centraal. We hebben gezien: de Bijbel zegt dat het allebei is. Hoe is dat voor jou? Voor jullie, gemeente? Heb jij de Heer leren kennen? Heb jij voor hem gekozen? Heb je het daarover met elkaar? Mooi dat we daarover zojuist in de gemeente een gesprek hadden. Zo merk je wat de Geest doet.

Jullie vragen ook: hoe kies je dan? En wat nou als je het geloof niet meekrijgt of zou hebben meegekregen? Goede vragen. Ik wil er twee dingen over zeggen.

God maakt zich aan iedereen bekend.
Ieder mens is, vroeg of laat, bezig met de vraag waarvoor je leeft. Wat de zin is van je bestaan. Hoe het zit met moeilijke vragen zoals lijden. En dan kom je bij God (in de buurt). De Bijbel zegt meerdere keren dat God zich aan ieder mens bekend maakt (Handelingen 17:27, Romeinen 1:19 e.a.). De vraag is wat je daarmee doet. Loop je erbij weg of ben je ermee bezig, ga je zoeken? … heeft daar iets over verteld in zijn getuigenis. Je bent ermee bezig gegaan en onder andere daardoor tot geloof gekomen. Een ander voorbeeld. Een stel dat een kind kreeg, was ontzettend blij en verwonderd. Ze zeiden spontaan: ‘we zouden wel iemand willen bedanken!’ Deze vrouw en man geloofden niet in God. Maar ik denk dat zij met die ‘iemand’ God bedoelden. Vroeg of laat loopt een mens God tegen het lijf. Beter gezegd: laat God zich vinden. Het verschil tussen wel of niet met geloof opgroeien hoef je niet al te groot te maken. (Er kan een nadeel zitten aan opgroeien met geloof. Namelijk dat je het gewoon vindt. Of dat je teveel dingen meekrijgt (traditie, allerlei regels) waardoor je niet goed ziet dat het geloof om Jezus gaat. Er kan ook een voordeel zitten aan opgroeien met geloof. Namelijk dat je een goede, stevige basis hebt meegekregen waar je voor de rest van je leven wat aan hebt).

Een ‘moeder’ of ‘vader’ in het geloof.
Het tweede haal ik uit de brief van Paulus aan Timoteüs. Er staat iets moois. Paulus zegt dat Timo zijn kind is (2 Timoteüs 1:2). Je weet vast dat Paulus niet getrouwd was. Hij en Timo vormen geen eenoudergezin. Wat Paulus bedoelt is dat hij veel heeft samengewerkt met Timo. In die tijd leerden kinderen vaak het werk/ambacht door samen met hun vader mee te doen. Zo ging het ook met deze twee. Paulus en Timo hebben zich samen ingezet voor het evangelie. Timo heeft gezien hoe Paulus preekte. Nadacht. De Bijbel uitlegde. Timo had al heel wat meekregen van zijn moeder en zijn oma. Maar hij kreeg er als het ware een ‘vader’ bij; Paulus. En Paulus zelf – die geen kinderen had – heeft door zijn werk heel wat mensen tot geloof gebracht. Paulus vergelijkt zich met een moeder die kinderen baart (Galaten 4).[i]

Jongeren, gemeente – dit is iets belangrijks. Jullie zijn ermee bezig zelfstandig in het leven te gaan staan. Dat geldt ook voor wat je meekreeg in het geloof. Vergeet niet dat er behalve je vader en moeder andere ‘vaders’ en ‘moeders’ zijn. Mensen met wie je kunt praten over wat je bezig houdt. Wat je vindt en denkt. Ook als het gaat over geloof in God. Timo had het geloof meegekregen van zijn moeder en zijn oma. Paulus werd een soort vader voor hem. Heb jij zo’n iemand? Je jeugdleiders, mensen die Alpha-cursus geven, een docent, iemand in je kring/wijk of iemand anders in de gemeente? Vraag God erom. Hij zal je zo’n iemand zeker geven. Beter misschien: God zal je laten zien dat je zo’n iemand misschien al wel hebt. Als je zo’n ‘vader’ of ‘moeder’ hebt, krijg je een heel groot cadeau. Een cadeau waar je soms je leven lang mee kunt doen.

God is begonnen. Doe mee!
Ik rond de preek af. Hoe je tot geloof komt, dat is voor ieder mens anders. … verhaal is anders dan dat van … (getuigenis). … (jongere); jij zegt wat je hebt meegekregen en je vertelt ook dat je er nog niet uit bent. Net zo goed vertellen … en … (andere gemeenteleden) van hun geloof en ook dat ze vragen en ook wel eens twijfel hebben.

Ik ga terug naar Paulus en Timo. Timo had wel eens last van kwaaltjes. En hij was nogal verlegen. Paulus wijst hem op God. Gods geheim is er altijd geweest en is nu in Jezus bekend geworden (2 Timoteüs 2:9&10). Zie je? Timo was niet altijd zeker van zijn zaak. Jij bent niet overal uit. Dat hoeft ook niet. Geloof heeft altijd ups en downs. God is aan iets begonnen. Geloof is dat je daaraan toegeeft. Dat je meedoet in wat God al aan het doen is. Eeuwenlang – en net zo goed de afgelopen week in jou. In ons.

Laten we ons geloof belijden en zo amen zeggen op de verkondiging van het evangelie.


i] Zie preek Galaten 3:1-5.

Voorbeeldliturgie

Voorafgaand aan eredienst: Rivier – Buwalda Matthijn Buwalda – Nog een rivier songtekst | Songteksten.nl – Your Lyrics Source

Welkom en mededelingen kerkenraad

Votum en groet als volgt 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet (predikant)
Amen (uitspreken door allen)

Wat houd ik van uw huis PvN 84

Wet – toepassing van Gods geboden (zie filmpje groep 3)
No longer Slaves – Opwekking 794

Gebed

Kindermoment
Who’s the king of the jungle
Kinderen naar kring

Met de paplepel – een bewuste keuze? Met het thema aan de slag

  1. Filmpje 1 (Vragen: waarom in God geloven en sinds wanneer geloof je?)
  2. Filmpje 2 (Vragen: twijfel je wel eens aan bestaan van God?)
  3. Hoe gelooft de gemeente? Aan de slag met mentimeter onder leiding van een van de jeugdleiders van groep 3.  1 Wat versterkt jouw geloof? 2 Stellingen. Gemeente reageert.
  4. Filmpje 3 (Vragen: wanneer wist u zeker dat u geloofde?)

Gebed

Lezen 2 Timoteüs 1:1-10 Bijbel in Gewone Taal ‘Dit is een brief van Paulus aan Timoteüs’

Verkondiging deel 1
Jezus liefde voor mij – Sela Jezus liefde voor mij – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela
Verkondiging deel 1
Ik geloof in God de vader – opwekking 347 (Geloofsbelijdenis)

Dankgebed en voorbede (jongere en predikant)

Collecte, kinderen komen terug en luisterlied What a beautifull name – Hillsong Hillsong Worship – What a Beautiful Name Official Lyrics and Chords | Lyrics

Jezus overwinnaar Opwekking 832: Jezus Overwinnaar | Liedtekst (lyrics) – EO BEAM

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

Verdere ontmoeting

— einde —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.