Broodnodig. Preek Marcus 6:30-44. Afsluiting Zomerfeest en bediening heilige doop

In deze eredienst sluiten we het (jaarlijks gehouden) Zomerfeest af. De heilige doop wordt bediend. De preek is bedoeld voor heel de gemeente, zeker ook de kinderen. Kinderen doen op verschillende manieren mee in deze eredienst. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.


‘Pappa, mamma; wat eten we vandaag?’ Emma en Teun waren een dagje weg met hun vader en moeder. Vanmorgen vroeg waren ze vertrokken naar de Merwelanden. ’s Middags hadden ze boterhammen gegeten. Ze hadden de hele dag gespeeld en gezwommen. Hun vriendinnen en vrienden uit de buurt waren er ook. Het was gezellig. Nu werd het etenstijd. Teun en Emma kregen flinke trek. Ze hadden al wel gezien dat er niemand bij de snackbar was. Vreemd. Want die was normaal altijd open. Vandaag niet? En de picknickmand hadden ze ook al niet gezien. Kwam dit wel goed? ‘Pappa, mamma; wat eten we vandaag?’

Heb je dat wel eens gehad? Dat je een dagje uit bent en dat je vader of moeder het eten had vergeten. En dat de snackbar dicht was. Dat je flinke trek kreeg. Bij ons in Nederland gebeurt dat niet zo snel. En ook niet als je op vakantie bent in Frankrijk of Italië ofzo. Er is altijd wel ergens een winkel of een restaurant waar je wat te eten kunt krijgen. En de meeste vaders en moeders denken wel aan het eten. Alleen al omdat ze anders zelf teveel trek krijgen.

We hebben net uit de Bijbel gelezen. De mensen waren een dagje uit, bij een groot meer. Het meer van Galilea. Niet een gezin en nog wat vrienden maar duizenden mensen. Een stadion vol. Zoveel mensen. Ze ging geen dagje zwemmen. Ze waren op zoek naar Jezus. Want die Jezus is bijzonder. Die vertelt zo over God(s koninkrijk); dat wil je niet missen. En Jezus doet wonderen. Laatst heeft hij ervoor gezorgd dat iemand die blind was kon zien. Wauw. Een ander die erg ziek was heeft hij beter gemaakt. Wat een feest. De mensen zeggen dat Jezus heel bijzonder is. Een profeet. Wie weet wat hij vandaag gaat doen en wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Niemand wil het missen. Eigenlijk zonder er verder goed over na te denken gaan ze op weg naar Jezus. Bijna niemand heeft eten meegenomen. Dat zien ze later wel.

‘Pappa, mamma; wat eten we vandaag’? Als jij dat vraagt dan krijg je meestal gelijk een antwoord. Maar toen – op die dag bij het meer van Galilea, toen de mensen achter Jezus aangingen…. toen hadden de vaders en moeders geen antwoord. Ze hadden geen eten meegenomen. En snackbars bestonden toen nog niet. Wat nu?

De leerlingen van Jezus kregen het in de gaten. Ze zeiden tegen Jezus dat hij de mensen weg moest sturen zodat ze eten konden halen. Maar Jezus was het daar niet mee eens. Natuurlijk wist Jezus dat mensen eten nodig hebben. Maar hen wegsturen? De mensen waren naar hem toegekomen. Ze hadden vertrouwen in hem. Ze vonden hem, Jezus, eigenlijk belangrijker dan het bezig zijn met eten en drinken (Matteüs 6:25vv). Dat is bijzonder. En dat is goed! Jezus wil dat de mensen hem zoeken. De mensen van toen. Jezus wil dat jij hem zoekt. Dat je tot hem bidt. Dat je bedenkt dat hij er is en van je houdt. Dat je doet wat hij zegt. Als je dan bij Jezus bent dan stuurt hij je niet weg. Hij zorgt voor je. Niet alleen voor eten en drinken. Jezus laat je ook zien hoe je goed kunt leven. Hoe je met andere mensen omgaat. Hij vergeeft je als je verkeerd doet en je daar spijt van hebt en dat eerlijk tegen hem of tegen iemand anders zegt. Jezus is echt goed. Hij is de goede herder (Marcus 6:34).

Jezus stuurt de mensen niet weg. Hij laat iedereen in groepen plaatsnemen. Op die dag gebeurt er een wonder. Een groot wonder. Omdat Jezus zulke grote wonderen heeft gedaan is hij tot op vandaag beroemd. Dit gebeurt er: er is maar een klein beetje eten. Vijf broden en twee vissen. Jezus dankt ervoor. En deelt daarvan uit. Er is genoeg voor iedereen. Voor al die duizenden mensen. Hoe dat kan? Jij en ik kunnen dit niet. Voor brood moet ik wel naar de winkel. Jezus laat zien wie hij is. Hij is niet zomaar ‘bijzonder’. Hij is niet ‘een profeet’ – zoals de mensen denken. Hij is Gods zoon. God zelf. Zoals God in het begin alleen maar hoefde te spreken en het was er (licht, lucht, zee – Genesis 1) zo doet Jezus. Er is brood. Daar zorgt Jezus voor. Er is vergeving. Daar zorgt Jezus voor. Er is liefde en aandacht voor elkaar, in de kerk en als je weer naar school gaat. Daar zorgt Jezus voor. Hadden de mensen dat in de gaten? Geloof jij dat? Jezus laat zien dat de mensen hem nodig hebben. Meer dan eten en drinken.

De preek is nu bijna afgelopen. Nog een ding. Voor jullie en voor jullie vaders en moeders. Eerst voor jullie, jongens en meisjes. Kijk eens goed naar de discipelen. Zij zijn van plan de mensen weg te sturen. Bij Jezus vandaan. Gelukkig zorgt Jezus ervoor dat dat niet gebeurt. De discipelen hebben het grote wonder van dichtbij gezien. Jezus zorgt er zelfs voor dat zijn discipelen hem helpen, bij het uitdelen van het brood. Zie je dat? Jezus kan zijn discipelen goed gebruiken. In plaats van mensen wegsturen bij Jezus vandaan leren ze het om van Jezus te vertellen. Zo is het ook voor jou. Jezus kan ervoor zorgen dat jij meehelpt met zijn plan. Dat kan op duizend manieren. Als je goed bent voor iemand anders. Als je een lied zingt voor Jezus. Of zegt dat je bij hem hoort.

Dan nog wat voor jullie vaders en moeders. Sturen jullie je kinderen wel eens zonder ontbijt naar school? Laat je ze wel eens naar sport gaan zonder dat ze die dag iets hebben gegeten? Dat wil je niet. Iedere vader en moeder weet: eerst eten. Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen leert jullie, vaders en moeders, dat er iets is dat nog belangrijker is dan eten en drinken. Dat je je kinderen niet naar school stuurt voordat je eerst samen naar Jezus bent gegaan. Begin iedere dag met de Heer. Doe dat trouw. De Heer zal dat zegenen – zoals hij dat toen, op die dat bij dat meer van Galilea, deed bij al die mensen.

…. (doopouders); jullie doen dit. Jullie brengen … eerst naar de Heer. Helemaal aan het begin van haar leven. Jullie komen zo naar voren. Je vernieuwt je trouwbelofte. En neemt daarin …. Mee. Een mooi en plechtig moment. Vooral dat de Heer straks … aanspreekt. Zij is zijn volgeling, kind in en van Gods koninkrijk. Gods zegen voor jullie gezin. Fijn dat jullie lid zijn geworden van onze gemeente. Ik hoop dat jullie hier snel je plek vinden en tot zegen zijn.

Het is feest voor ons allemaal. De doop laat zien dat God je kent. Dat Hij je roept. Jezus kennen en voor hem leven is het belangrijkste dat er is.


Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet Sela Votum en Groet – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela
Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid): Met open armen – Nederland Zingt – YouTube

Gods leefregels (lezen door 2 kinderen)
DNP Psalm 27: 1 en 2 https://www.denieuwepsalmberijming.nl › berijmingen › psalm-27

Gebed

Impressie zomerfeest

Lezen Marcus 6: 30 – 44 BGT (lezen door 2 kinderen) ‘De leerlingen die door Jezus op weg waren gestuurd…..’
Koningskind opwekkings kids https://youtu.be/13XuPG7ABeM

Verkondiging van het evangelie

DNP Psalm 8 alle verzen https://www.denieuwepsalmberijming.nl › berijmingen › psalm-8

Bediening heilige doop aan …. (geen formulier, lezing en korte toepassing uit het evangelie)
Wonderlijk (Sela, Psalm 139) Wonderlijk – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela

Dankgebed en voorbede, afgesloten met hardop bidden van het
Onze Vader

Collecte

Wij blijven geloven Hemelhoog 367

Zegen
Amen (gezongen, GK 182e – die wel altijd zingen)

Felicitaties, koffie drinken en verdere ontmoeting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.