Tussen geloof en twijfel. Handout Hebreeën 5: 8 en 9.

Interessante tijd. Is het waar wat je wel/niet gelooft? Wie zal het zeggen? Kijkend naar onze cultuur is iets interessants te zien op gebied van religie. Twee (tegengestelde) trends:  

1/ De tot geloof gekomen Britse theoloog McGrath zegt: ‘onze culturele context van dit moment is mede gevormd door de opkomst van agressieve opvattingen over het fundamenteel irrationele karakter van het geloof’ (Dawkins, nieuw-atheïsme).

2/ De schrijver en columnist Bas Heijne (NRC Handelsblad) zei laatst: ‘wanneer wij onszelf en de wereld niet als gegeven beschouwen, maar als iets wat ons is gegeven, kan het ons behoeden voor de waan van de maakbaarheid’ (Huizinga-lezing 2013).

Waar sta jij? Dit onderwerp is spannend en existentieel; raakt diepere laag van je bestaan. Hoe (ver)loopt jouw proces van vertrouwen en/of twijfel?    

Door schade en schande. Hebreeën is een inspirerend en lastig Bijbelboek. Hoofdstuk 5 toont een verbluffend (voor)beeld inzake vertrouwen, twijfel en zoeken. De kern van het geloof van Israël is horen; gehoorzamen (Deut.6:4). Hebreeën zegt dat Jezus, die God gelijk is, heeft moeten leren gehoorzamen (5:8)!

En – dat had men de Geëerbiedigde horen zeggen! – Hij was nog wel dienst eigen Zoon! Desondanks heeft Hij veel geleden, en zo ervaren wat gehoorzaamheid voor hem inhield’ zo vertaalt prof. D. Holwerda. De kampioen van christenen is een ervaringsdeskundige op het gebied van zoeken, vragen en lijden. Hij nam de schande van het kruis. De verhoring (5:7) is zijn opstanding. Zó is hij een bron van redding geworden voor allen die hem gehoorzamen.  

Uitdaging. Onze tijd zet ons ervoor. Dat is een goede zaak want halfslachtig, ‘eigenlijk’ wel/niet geloven helpt uiteindelijk niet. Als je twijfelt, doe dat dan ‘dapper’: zak maar eens flink door de bodem van je zekerheden heen. Als Jezus is zoals Hebreeën zegt dan gaat dat alleen maar veel goeds opleveren. Als je leert te vertrouwen, laat je dan ook inspireren door Jezus’ levensweg; geef jezelf vol blijdschap in en buiten de gemeente. Vertrouwen is alleen te leren door te leven, Jezus achterna.

Delfshaven, 26 januari 2014.

—————————————————————————————–

  • Dit voorjaar start er een gespreksgroep van 3 avonden over het boek van Francis Spufford: Unapologetic (Nederlands: Dit is geen verdediging). Een aanrader voor iedereen die op zoek is. Interesse: delfshaak@kpnmail.nl.
  • Een ander interessant boek is: De God die ik niet begrijp, Christopher J.H. Wright. Of:
  • Alisther McGrath: Ik twijfel: een eerlijke bespreking, 1997, 125 p., Zoetermeer.

Zie ook de preektekst over Hebreeën 5: 8 en 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.