Tussen geloof en twijfel. Handout Hebreeën 5: 8 en 9.

Interessante tijd. Is het waar wat je wel/niet gelooft? Wie zal het zeggen? Kijkend naar onze cultuur is iets interessants te zien op gebied van religie. Twee (tegengestelde) trends:  

1/ De tot geloof gekomen Britse theoloog McGrath zegt: ‘onze culturele context van dit moment is mede gevormd Continue reading